مطالبه مهریه بعد از فسخ نکاح

مطالبه مهریه بعد از فسخ نکاح

 

حق فسخ در عقود و معاملات برای مواردی که طرفین حق فسخ خود و خیارات موجود در عقد را اسقاط نکرده باشند وجود دارد. در معاملاتی که واژه اسقاط کافه خیارات درج شده است، بدین معنی است که طرفین اراده ای بر فسخ معامله حتی در صورت وجود عیب یا اختیار فسخ، ندارند. اما شمول حق فسخ در عقود و معاملات بر ازدواج که یکی از عقود لازم در قانون مدنی است، کمی متفاوت می‌باشد. گروه وکلای خانواده مهر تهران، با بررسی شرایط مطالبه مهریه بعد از فسخ نکاح و موارد سقوط مهریه در صورت فسخ نکاح، معرفی بهترین وکیل خانواده در تهران، جهت مشاوره حقوقی در خدمت عزیزان خواهد بود.

 

سوالات مرتبط با مطالبه مهریه بعد از فسخ نکاح

  • آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟
  • آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟
  • آیا حق فسخ نکاح در ازدواج موقت یا صیغه هم وجود دارد؟
  • وکیل متخصص مطالبه مهریه بعد از فسخ نکاح چه ویژگیهایی دارد؟

با بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۵۶۹/۷ – ۱۳۸۷/۲/۹ درباره موضوع حق فسخ نکاح و شمول اختیار فسخ در عقود و معاملات، نتایجی حاصل شده که خلاصه ان برای مطالعه در ادامه خواهد آمد.

 

حق فسخ در معاملات و عقود

-‌ با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر ان واقع شده باشد.» در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد ان صفت بوده، طرف دیگر می‌تواند به اعتبار خیار تخلف وصف عقد نکاح را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده ۴۳۸ قانون مدنی که تصریح نموده: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اگرچه این ماده ناظر به عقد بیع است، اما از ملاک ان می‌توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است؛ از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم ان است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد ان است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص ان قضائی و در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. به‌علاوه، فرقی بین ازدوام موقت و دائم وجود ندارد.

 

سقوط مهریه در صورت فسخ نکاح

-‌ با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.» بر حسب اینکه فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از ان، استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود. اما در مورد نفقه، چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است: «در عقد دائم نفقه زن به‌عهده شوهر است» تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.

 

مطالبه مهریه بعد از فسخ نکاح

در مواردی که حق مطالبه مهریه پس از فسخ نکاح وجود دارد و شوهر از پرداخت مهریه امتناع می ورزد، می توان از طریق تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده و یا از طریق درخواست مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت، نسبت به مطالبه و وصول مهریه با کمک وکیل متخصص خانواده اقدام نمود. نمونه دادخواست استرداد نصف مهریه در مواردی که فسخ نکاح انجام شده و یا طلاق قبل از نزدیکی انجام شده و مهریه قبلا پرداخت شده است در ادامه خواهد آمد.

 

دادخواست استرداد نصف مهریه در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی

تعیین خواسته و بهای ان: صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد ۱۲۵ سکه بهار آزادی مقوم بر………. ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………………

با سلام- احتراما به استحضار عالی می رساند: اینجانب به تاریخ…………….. به موجب سند نکاحیه شماره …………… با تعیین مهریه ۲۵۰ سکه بهار آزادی با خوانده محترم ازدواج نمودم که قبل از عروسی با اقامه دعوا بطرفیت اینجانب از شعبه ……….. دادگاه خانواده ……… حکم طلاق اخذ نموده و در دفتر طلاق شماره …… شهرستان ……. طلاق خود را ثبت نموده است.

لذا با تقدیم این دادخواست نظر به اینکه خوانده کل مهریه را دریافت نموده است و قبل از عروسی مطلقه شده است مستندا به ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد ۱۲۵ سکه بهار آزادی معادل نصف مهرالمسمی با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

وکیل وصول مهریه بعد از فسخ نکاح

در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با وکیل متخصص خانواده در تهران و وکیل طلاق توافق و یا مشاوره درباره نحوه وصول مهریه پس از فسخ نکاح، با برترین گروه وکلای تهران، تماس بگیرید.

امکان رزرو وقت مشاوره حقوقی آنلاین در وب سایت های گروه وکلای مهر نیز وجود دارد.

دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر تهران

مقالات حقوق خانواده

تکلیف مهریهحق فسخ ازدواجفسخ ازدواجوکیل خانوادهوکیل طلاقوکیل مهریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *