وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری


معرفی بهترین وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری موضوع این نوشتار است.

موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری عموما شکایت از دستگاه‌ های دولتی است که در زمره حقوق عمومی قرار می گیرد.

در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باید مستند خواسته نیز به صورت کامل ذکر شود.

در صورتی که شاکی مستند شکایت خود را نداند پرونده در دیوان عدالت اداری به نتیجه نخواهد رسید.

گاهی نیز نیازمند اخذ دستور موقت در دیوان عدالت اداری هستیم.

تشخیص نحوه طرح دعوا توسط وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری از ضروریات محسوب می شود.

جهت دریافت مشاوره از وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

صدور پروانه ساختمانی پس از تنفیذ قولنامه عادی

با تنفیذ قولنامه عادی از طریق دادگاه عمومی و قطعیت آن در صورت تحقق سایر شرایط قانونی شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی است.

شماره رای 9109970903102627 تاریخ صدور 1391/10/19

رای شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

شاکی آقای … بطرفیت شهرداری شهرستان ایلام به خواسته الزام به صدور جواز ساخت اعلام شکایت نموده است.
صرف نظر از ابلاغ دادخواست و ضمائم و عدم ارسال پاسخ از سوی خوانده، نظر به ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه شاکی ملک مذکور را به صورت قولنامه ای از آقایان ن و ج خریده و قولنامه مذکور در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ایلام طبق رای شماره… مورخ …تنفیذ شده است.

لذا با توجه به اینکه طبق رای شماره 16/1/1388/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ پس از تنفیذ قولنامه عادی از طریق دادگاه های دادگستری، در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مربوطه، مکلف به صدور پروانه ساختمانی بوده، حکم به ورود شکایت و الزام به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات جاری و طرح تفصیلی صادر می گردد.

رای مذکور طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

شرح رای توسط وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری؛

استنکاف شهرداری از صدور پروانه ساختمان در ملک قولنامه ای در صورت صدور رای دادگاه خلاف قانون است.

رای دادگاه حقوقی که قطعیت یافته باشد در حکم سند رسمی است.

اما در عمل شهرداری ها بدون سند رسمی جواز ساخت صادر نمی کنند.

این امر با قوانین در تعارض است و امکان طرح شکایت کیفری از شهردار نیز وجود دارد.

چرا که عدم توجه به مستندات و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون لازم الاجراست میتواند تبعات کیفری، انتظامی و حقوقی در پی داشته باشد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

صدور پروانه ساختمانی قبل از تعیین سهم الارث خواهان

در صورت تعدد وراث تا زمانی که ترکه متوفی تفکیک و سهم الارث خواهان مشخص نشده باشد، امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مقدور نیست.

شماره دادنامه 9109970903003585 تاریخ صدور 1391/10/13

رای شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

آقای ج ر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی یک قطعه باغ به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع را خواستار شده است.

با صرف نظر از ایرادات مطروحه در پاسخ شماره … شهرداری چون سند پلاک ثبتی به نام آقای م ر است و حسب گواهی انحصار وراثت شماره … شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر که تصدیق نیز نشده است، منحصر به شاکی نیست بلکه تفکیک نیز نشده تا حدود سهم الارث شاکی مشخص شود.

لذا امکان الزام به انجام خواسته در وضع فعلی مقدور نیست.

قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است.

شرح رای توسط وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری؛

قبل از هر گونه درخواست در ملک های موروثی، حتما وضعیت تقسیم ارث باید مشخص شده باشد.

در صورت استنکاف یکی از ورثه جهت تقسیم و یا تفکیک ملک، می توانید حسب مورد از طریق محاکم عمومی و یا اداره ثبت اسناد و املاک اقدام کنید.

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و صدور قرار رد شکایت مانع از شکایت مجدد در این مرجع نیست.

جهت دریافت مشاوره از وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها

طبق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص فاقد صلاحیت است.

شماره دادنامه 9109970905100730 تاریخ صدور 1391/10/27

رای شعبه ۱دیوان عدالت اداری

درباره شکایت آقای … از شهرداری ایلام مبنی بر الزام شهرداری به تفکیک ملک و صدور پروانه احداث بنا، نظر به اینکه طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ متضمن تعیین صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک در رسیدگی به تقاضای تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها از سوی مالک این است تا آن مرجع عمل تفکیک و افراز و بر اساس نقشه هایی انجام دهد که قبلا به تائید شهرداری مربوط رسیده باشد.

بنابراین شهرداری صلاحیت قانونی برای تفکیک اراضی را ندارد.

به همین علت دعوا متوجه این مرجع نیست.

درباره خواسته دیگر شاکی مبنی بر صدور پروانه ساختمانی هر چند از حیث قانونی پس از احراز عدم اجرای طرح توسط شهرداری حق برخورداری از پروانه ساختمان برای مالکین پس از انقضای موارد پیش بینی شده است، اما استیفای چنین حکمی با عنایت به منظور مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم رعایت شروط قانونی از جمله تفکیک ملک برابر قانون فوق‌ الاشعار است.

لذا چون این امر صورت نگرفته در نتیجه صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر امکان پذیر نیست.

لذا الزام دستگاه خوانده به اجابت خواسته از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد.

بنابراین دادنامه صادر شده از شعبه ۲۹ مبنی بر ورود شکایت مغایر با موازین قانونی ذکر شده تشخیص و با استناد به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض آن قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد و صادره قطعی است.

جهت دریافت مشاوره از وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

دفتر وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری در تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین دیوان هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

5/5 - (2 امتیاز)

2 دیدگاه

  • سلام وقت بخیر
    ما پرونده ای در دیوان عدالت داریم و موردمون بسیار مهم شکایت از یک نهاد دولتی و من وکیلی میخوام که کامل اشراف داشته باشه و از پرونده های دولتی فراری نباش بسیار گشتم و اسم اقای دکتر مهری رو دیدم ایا ایشون میپذیرن ؟

    • سلام دوست عزیز
      در خصوص این مورد می‌توانید با خود جناب آقای دکتر مهری مشاوره داشته باشید. ایشان وکالت پرونده‌های متعددی در زمینه ترافعات اشخاص با نهاد های دولتی را داشته‌اند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره باشماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *