وکیل مالیاتی ونک

وکیل مالیاتی ونک


با موضوع وکیل مالیاتی ونک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

ونک به عنوان قطب شرکت‌های تجاری تهران یکی از مراکز مالیات خیز تهران به محسوب می‌گردد.

عدم مشاوره اشخاص و صاحبان مشاغل با وکیل مالیاتی ونک می‌تواند شرکت‌ها و اشخاص را با دردسرهای بزرگی روبرو بسازد.

از این رو پیشنهاد ما نه تنها به صاحبان مشاغل ونک بلکه به ساکنین و صاحبان مشاغل سایر نقاط تهران استفاده از مشاوره وکیل مالیاتی ونک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت است.

هرچند بی اعتنایی و اهمیت ندادن به اصول مالیات در سال‌های ابتدایی کسب و کار مشاغل چندان نمو پیدا نمی‌کند لیکن با طرح اقدامات اقتصادی، فرایند مالیات نیز رشد خود را به صورت نهان ادامه خواهد داد.

شاید کتمان فعالیت دفاعی باشد که مودیان در پیش بگیرند.

نکات مهم وکیل مالیات ونک

  • راه واقعی فرار از مالیات‌های سنگین چیست؟
  • با مالیات شرکت چه کنیم؟
  • بهترین وکیل مالیاتی تهران چه کسی است؟
  • کدام شرکت‌ها مشمول مالیات هستند؟
  • چه هزینه هایی در کم کردن قانونی مالیات موثر است؟
  • روش شکایت از سازمان امور مالیاتی چیست؟

ماده ۴۸: سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.

کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

عواقب عدم پرداخت مالیات چیست؟

ماده ۲۱۰ : هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

قدم بزرگ مالیات برای احیای تولید

بخشنامه مورخ ۱۳/ ۳/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی؛

به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجرائیه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاه های مذکورصتدر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید.

سازمان امور مالیاتی می تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ، نسبت به تعویق اجرائیه های مربوط اقدام نماید.

هزینه های غیر واقعی چیست؟

طبق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور؛

هزینه های غیر واقعی، هزینه هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است.

اینگونه هزینه ها مشمول ۳۰% جریمه از مالیات متعلق که غیر قابل بخشش نیز است، می باشند.

معاملات و گزارشات فصلی چیست؟

همه ی فعالان اقتصادی در طول یک فصل دارای فعالیت مالی و پولی هستند.

این اشخاص در طول مدت این دوره معاملاتی داشته اند که به نوعی در پی ارائه یا دریافت یک خدمت، ارائه یا دریافت یک کالا یا سایر فعالیت هایی که به گردش های مالی منجر شده است، پول یا مالی را به دست آورده اند، به این داد و ستد ها معاملات فصلی گفته می شود.

ایندسته از اشخاص مکلفند گزارش کاملی از این معاملات را به صورت فصلی تهیه و تنظیم کرده و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند که به این گزارش ها اصطلاحاً گزارشات فصلی گفته می شود.

برای تسلیم این گزارش ها لازم است که مودیان مالیاتی قبل از آن، اقدام به ثبت اطلاعات در اسنادی مانند دفتر روزنامه یا دفتر کل کرده باشند.

آیا کتمان راه حلی برای نجات از مالیات است؟

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹

ماده ۴۱ از آیین نامه ؛

۴- دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت:

۴- ۱- کتمان فعالیت

در این گونه موارد با درنظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود.

۴- ۲- کتمان درآمد

۴- ۲- ۱- هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد پس از کسر بهای تمام شده آن قسمت می بایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

۴- ۲- ۲- هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد، براساس بند ۴- ۱ اقدام می شود.

۴- ۲- ۳- کل هزینه های مربوط به درآمد قبلا مورد پذیرش واقع شده باشد، در این گونه موارد کل رقم درآمد کتمان شده با رعایت مقررات مربوط مبنای محاسبه مالیات واقع می شود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست

قبل از تکمیل اظهارنامه یک اقدام خیلی مهم را باید انجام دهید و آن هم جمع آوری مستندات مواردی است که قرار است در اظهارنامه ارائه شود.

اسناد و مدارکی که یک مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید به عنوان اسناد و مدارک مثبته تهیه و نگهداری کند عبارتند از :

۱ . گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

۲ . کلیه صورت حساب های مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات

۳ . دفاتر قانونی

۴ . نسخ اظهارنامه های تایید شده

۵ .  رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض

۶ .  برگه های اعلامیه بدهکاری و بستانکاری

۷ .  نوارهای صندوق

۸ . اسناد گمرکی و حمل و نقل بیمه

۹ . سایر مستندات معاملات و عملیات

آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود؟

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، پیش فاکتورهایی که به معامله ختم نشوند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شوند.

برابر بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی ، پیش فاکتورها و فاکتورهایی که به معامله ختم نشده باشند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.

بر این اساس مودیانی که اقدام به ارائه فاکتور یا پیش فاکتور برای عرضه کالا یا خدمات می‌نمایند:

در صورتی که با توافق طرفین و با ارائه اسناد معتبر، معامله صورت نگرفته باشد، مطالبات مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار و فروشنده اخذ نمی‌گردد.

همچنین در صورتی که اطلاعات مربوط به این پیش فاکتورها در سامانه مالیاتی ثبت شده باشد، طرفین باید نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند.

قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۴۷: آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراء است.

مگر این که ظرف مدت بیست روز از  تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد.

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد

مالیات درآمد اتفاقی

آیا با مالیات بر درآمد اتفاقی آشنا هستید؟

ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم:

این نوع درآمد را تعریف نموده و ماده ۱۲۰ همین قانون نیز درآمد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی را بیان داشته و در نهایت اینکه در صورت داشتن چنین درآمدی، مکلفید مالیات آن را بپردازید.

این مالیات، مالیاتی است که شما از درآمدهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض و یا دریافت جایزه، باید بپردازید.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی به شکل زیر است:

تا پنجاه میلیون تومان، ۱۵ درصد

از پنجاه میلیون تا یکصد میلیون تومان، ۲۰ درصد

بیشتر از یکصد میلیون تومان، ۲۵ درصد

ماده ۱۱۹ را بخوانید:

درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و  یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

در تبصره ۷ از ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم داریم که؛

به ازای هر ده درصد ( ۱۰% ) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور [ ۲۵ درصد ] کاسته می شود.

ضمناً در این تبصره تاکید شده است:

شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

تصریح به معافیت سود سپرده از مالیات 

ماده ۱۴۵: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز.

این معافیت شامل سپرده‌هائی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می‌گذراند نخواهد بود.

۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴- سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره – در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود:

امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.

مودیان بدانند ؛

به موجب ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم:

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه‌ ” غیرقابل بخشودگی ” به شرح زیر خواهند بود؛

قابل توجه مودیان مالیاتی

برابر آخرین ضوابط ابلاغی از ناحیه سازمان امور مالیاتی در مورد آنچه که ذیلاً می آید ” الزامی به صدور صورتحساب ” نخواهد بود.

صاحبان مشاغل گروه سوم با پیش شرط عدم شمولِ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۵% ارزش معاملات کوچک الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت.

براساس بخشنامه‌ی سازمان امور مالیاتی، در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت.

فلذا در معاملات با ارزش کمتر از یک میلیون و ششصد و چهل هزار تومان ( ۵% حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۸ ) نیازی به ارائه کد اقتصادی طرفین (خریدار و فروشنده) نبوده و معاملات فصلی با این شرایط به صورت تجمیعی قابل ارائه به سازمان مالیاتی می‌باشد.

ضمناً در این بخشنامه تاکید شده است:

مفاد این حکم ( عدم لزوم به صدور صورتحساب ) در موارد درخواست صدور صورت حساب از سوی خریدار جاری نمی‌باشد و البته اینکه رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حسابها الزامی نخواهد بود.

معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان

دفتر وکیل مالیاتی ونک

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل مالیاتی ونک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل مالیاتی ونک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل مالیاتی ونک تهران

مقالات حقوقیمقالات کیفری

گروه وکلای برتر مالیاتیموسسه حقوقی معتبر بین المللیوکیل مالیاتی ونک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *