چگونه دادخواست بنویسیم

چگونه دادخواست بنویسیم


امروز با بررسی موضوع چگونه دادخواست بنویسیم شما را همراهی خواهیم کرد.

مرجع رسمی تظلمات بر اساس قانون اساسی دادگستری است.

مفهوم عام دادگستری و بخش قضایی آن قوه قضاییه و دادگاهها و دادسراها به صورت عام و کلی به ذهن متبادر می‌شود.

در صورتی که حقی مورد انکار بدهکار یا متعهد قرار گیرد، اولین اقدام بررسی دلایل و اسنادی است که برای احقاق حق لازم داریم، می‌باشد.

مرحله بعدی این است که تشخیص صحیح از نوع دعوایی که می‌خواهیم طرح کنیم داشته باشیم.

تنظیم و نگارش متن دادخواست، تعیین دقیق خوانده و قطعی و منجز بودن خواسته موضوعات بعدی است که اهمیت نگارش دادخواست را دوچندان می‌کند.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با بهره گیری از مشاوره برترین وکلای دادگستری در ایران، به سوال شما درباره چگونه دادخواست بنویسیم پاسخ خواهد داد.

نکات مهم در موضوع چگونه دادخواست بنویسیم؟

  • آیا امکان دارد تنظیم دادخواست به زبان محلی منطقه ای که زندگی می‌کنیم نوشته شود؟
  • برای اینکه بتوانیم دادخواست صحیح بنویسیم دانستن چه نکاتی لازم است؟
  • مشاوره حقوقی نحوه تنظیم دادخواست چگونه امکان پذیر است؟

چگونه دادخواست بنویسیم؟

با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور، تا حدودی مشکل مردود اعلام شدن دادخواست های حقوقی مرتفع شده است.

معمولا تمامی دادگاههای عمومی، خانواده، دادسراها و سایر مراجع قضایی، دادخواست را از طریق این دفاتر قبول خواهند کرد.

یکی دیگر از مراجعی که امکان ثبت مستقیم دادخواست و ارسال به مراجع قضایی دارد، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی دارای پروانه وکالت است.

اما علاوه بر رعایت مواردی که در ادامه جهت تنظیم صحیح دادخواست خواهد آمد، شرایط شکلی دادخواست نیز توسط برترین گروه وکلای متخصص تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

شرایط شکلی برگ دادخواست

دادخواست باید به زبان فارسی باشد

با توجه به اینکه در ایران قومیت های مختلفی زندگی می‌کنند، امکان تقدیم دادخواست به زبانی غیر از زبان رسمی ایران وجود ندارد.

بنابراین اگر زبان دادخواست به انگلیسی، ترکی یا هر زبانی غیر از فارسی باشد، این دادخواست قابل ثبت نیست.

دادخواست باید در فرم مخصوص تنظیم شود.

نگارش دادخواست در کاغذهای معمولی، امکان پذیر نیست.

حتی روال دادگاهها این است که درخواست های حقوقی مانند درخواست تامین دلیل را نیز در فرم چاپی مخصوص دادخواست خواهند پذیرفت.

اما برای تنظیم شکواییه کیفری، قبلا امکان نگارش بر روی برگه های معمولی وجود داشت که با توجه به تغییرات در آیین دادرسی کیفری، در موارد غیر ضروری، فرم چاپی شکواییه کیفری نیز خاص شده است.

درج کامل مشخصات خواهان در دادخواست

خواهان کسی است که مدعی حقی برای خود بوده و اقدام به طرح دعوا خواهد نمود.

کسی که اقدام به طرح دعوا می‌کند لازم است مشخصات کامل خود را قید نماید.

اشخاص حقوقی نیز باید مشخصات کامل و اقامتگاه خود را بر اساس نشانی ارائه شده به ثبت شرکتها در دادخواست قید نمایند.

قبل از شروع نگارش دادخواست با توجه به اجباری بودن ثبت نام الکترونیک در سامانه ابلاغ قوه قضاییه با نام اختصاری “ثنا” اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با ثبت مشخصات در این سامانه، مجاز به ثبت دادخواست خواهند بود.

اما اگر مشخصات کامل خوانده را در دست نداشته باشیم و یا تعیین نشانی وی ممکن نباشد، مانع از ثبت و رسیدگی به دادخواست و دعوای مطروحه نیست.

در این حالت خوانده یا خواندگان از طریق درج آگهی در روزنامه به دادرسی دعوت خواهند شد.

تعیین خواسته و بهای آن

بخش مهم نوشتن دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن است که به دعاوی مالی و غیرمالی قابل تقسیم است.

این موضوع از این جهت حایز اهمیت است که رسیدگی دادگاه فقط در چارچوب خواسته تعیین شده امکان پذیر است.

اگر خواسته اشتباه مطرح شود و یا قسمتی از خواسته طرح نشود، دادخواست مردود اعلام شده و هزینه های پرداختی بابت هزینه دادرسی و سایر هزینه ها از بین خواهد رفت.

البته اگر تعیین خواسته مبهم باشد و یا منجز و قطعی اعلام نشده باشد، رسیدگی به دادخواست متوقف شده و دفتر دادگاه با ارسال اخطار رفع نقص، ده روز مهلت رفع نقص خواهد داد.

در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، دادخواست رد شده و همه هزینه های پرداختی از بین خواهد رفت.

بهای خواسته چگونه تعیین می‌شود؟

بهای خواسته در دعاوی مالی مانند مطالبه وجه، همان است که در دادخواست قید می‌شود.

مثلا مطالبه یک میلیارد ریال وجه نقد.

در مطالبه مهریه باید قیمت روز سکه محاسبه و در دادخواست بهای آن قید شود.

در دادخواست مربوط به ملک مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و … قیمت منطقه ای ملک به عنوان بهای خواسته تعیین می‌شود.

در سایر دعاوی غیرمالی بهای خواسته همان است که خواهان تعیین می‌کند.

تعیین دقیق بهای خواسته و تقویم آن در صلاحیت مرجع رسیدگی، قابل اعتراض بودن رای دادگاه و میزان هزینه دادرسی موثر است.

اگر امکان تعیین دقیق بهای خواسته را نداریم می توانیم تعیین آن را با جلب نظر کارشناس از دادگاه بخواهیم.

مثلا در دعوای مطالبه اجرت المثل بابت تصرف عدوانی ملک، تعیین بهای خواسته با نظر کارشناس خواهد بود.

در این بخش می‌توانید مطالبه هزینه های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه، حق الوکاله وکیل و هزینه اوراق مصرفی و سایر خسارات را نیز مطالبه نمایید.

ذکر دلایل و مستندات در دادخواست

در ستون دلایل و مستندات برگ مخصوص چاپی دادخواست، تمامی آنچه را که خواهان در ذیحق بودن خود موثر می‌داند باید قید نماید.

این موضوع از این جهت مهم است که در حین رسیدگی به دعوای حقوقی، به جز دلایلی که خواهان بدانها استناد جسته، سایر دلایل و مستندات مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

لیست دلایل و مستندات با درج مشخصات در این ستون الزامی است.

در شرح متن دادخواست نیز علت استناد به این دلایل برای دادگاه توضیح داده می‌شود.

اگر در دعوایی که طرح می‌کنید به صورت حتم برای خود حقی قائل هستید، بهتر است تمامی دلایل خود را ارائه نمایید.

توصیه بعضی از وکلای دادگستری آن است که تعدادی از دلایل را برای مراحل بعدی نگه دارید تا در مراحل تجدیدنظر خواهی و یا اعاده دادرسی از انها بهره بگیرید.

این اقدام به هیچ وجه مورد تایید گروه وکلای متخصص مهر پارسیان نیست.

چرا که ممکن است به علت عدم ارائه دلایل، دادگاه نخستین دعوای شما را مردود اعلام نماید و دادگاه تجدیدنظر نیز دلیل جدید را چن ارزیابی نشده است نپذیرد.

وانگهی اعاده دادرسی از آراء در پرونده حقوقی امری بسیار استثنایی و تابع شرایط خاصی است.

در صورتی که دلیل موجود بوده و به آن استناد ننموده اید، از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست.

تشخیص خلاف بین شرع نیز با رئیس قوه قضاییه است که به آسانی انجام نمی‌شود.

در صورتی که دعوا از طریف وکیل، وصی، مدیر تصفیه یا قیم طرح می‌شود قید مشخصات دادخواست دهنده نیز الزامی است.

تنظیم دقیق متن دادخواست

در این مرحله لازم است با استفاده از نگارش سلیس و روان، نسبت به تنظیم متن متناسب با خواسته، تشریح دلایل استنادی و ذکر دقیق جهاتی که خود را ذیحق می‌دانید، دادگاه را به رسیدگی دقیق به پرونده یاری نمایید.

انباشتی از مطالب بی ربط به خواسته، عدم ذکر مستندات قانونی خواسته، درهم نوشتن مطالب و تفکیک نکردن موضوعات از مواردی است که می‌تواند ملال آور بوده و موجب اطاله دادرسی شود.

دقت فرمایید که قاضی توان ذهن خوانی ندارد و بر اساس پرونده موجود تصمیم خواهد گرفت.

بنابراین تبیین خواسته با شماره گذاری دقیق و رعایت سلسله شروع تا ختم بسیار در نگارش دادخواست صحیح موثر است.

امضا یا اثر انگشت

برای اینکه دادخواست کامل و آماده ثبت شود، درج امضا یا اثر انگشت در انتهای دادخواست ضرورت دارد.

در صورتی که دادخواست بدون امضا ثب شده باشد از موارد توقیف و رفع نقض دادخواست خواهد بود.

آیا برای تنظیم صحیح داخواست نیاز به وکیل داریم؟

یکی از توصیه های اکید دفتر حقوقی محمدرضا مهری و همکاران برای کسانی که توان استخدام وکیل ندارند، مشاوره حقوقی جهت طرح دعوا با وکیل متخصص است.

بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند دادخواست با مبالغ کمتری توسط عریضه نویسان جلوی درب دادگستری تنظیم شود.

اما موضوع مهم در تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی و لوایح جهت تقدیم به دادگاه این است که بار حقوقی و مالی خواهد داشت.

تنظیم دقیق دادخواست با تشخیص طرف های دعوای حقوقی و همچنین ارزیابی دلایل و مستندات باید توسط وکیل با تجربه و متخصص انجام شود.

حتی کارآموزان وکالت نیز لازم است تهیه و تنظیم دادخواست را حتما با نظارت وکیل سرپرست یا یک وکیل با تجربه به انجام برسانند.

وکیل و مشاور حقوقی پاسخ به سوال چگونه دادخواست بنویسیم؟

شمشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، و تنظیم دادخواست حقوقی توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره تماس فوری مشاوره با وکیل دادگستری

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

مقالات ثبتی

مشاوره انلاین با وکیل متخصصمشاوره حقوقی 24 ساعته آنلاینمشاوره حقوقی نحوه نگارش دادخواست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *