مقالات حقوقی

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی امروزه نیاز روزافزون انسان ها  به سرپناهی جهت گذران زندگی و مکانی جهت امرار معاش موجب بروز بسیاری ... ادامه مطلب

تخلیه ملک

تخلیه ملک مستاجر،شخصی است که ملک یا خدمات و یا اتومبیل و سایر اقلام قابل اجاره کردن را درقبال مبلغ ... ادامه مطلب

ابطال چک

ابطال چک آیا با مفهوم چک آشنایی دارید؟ تفاوت چک و دیگر اسناد تجاری چیست ؟منظور از محال علیه در ... ادامه مطلب