مهاجرت به کانادا از روش سرمایه گذاری (استان کبک)

امروز با موضوع مهاجرت به کانادا از روش سرمایه گذاری(کبک) با شما خواهیم بود. یکی از کشور‌هایی که سالانه مهاجران زیادی را می‌پذیرد کشور کانادا […]

کانادا برای جذب استعدادهای جهانی برنامه‌ریزی می‌کند.

امروز با موضوع کانادا برای جذب استعدادهای جهانی برنامه‌ریزی می‌کند، با شما هستیم. تغییر قوانین به نفع دانشجویان خارجی، نشان می‌دهد که کانادا برای جذب […]

برنامه توانمند سازی دانشجویان بین المللی در کانادا

امروز با برسی موضوع برنامه توانمند سازی دانشجویان بین المللی در کانادا با شما هستیم. یکی از برنامه های دولت کانادا برای استفاده حداکثری از […]

افزایش آمار دانشجویان بین‌المللی در کانادا

امروز با شماهستیم با بررسی افزایش آمار دانشجویان بین‌المللی در کانادا کشور کانادا با ارایه برنامه‌های مهاجرتی متنوع و فراهم آوردن شرایط مناسب تحصیلی، هر […]

افزایش مهاجرت بین المللی در کانادا

امروز با موضوع بررسی افزایش مهاجرت بین المللی در کانادا با شما خواهیم بود. مهاجرپذیری کشور کانادا طی چند سال اخیر موجب افزایش مهاجرت بین المللی […]