میانجیگری

درخواست سازش

درخواست سازش

امروز با موضوع درخواست سازش با شما هستیم. درخواست سازش از شورای حل اختلاف، دادگاه خانواده، دادگاه حقوقی و یا دادگاه کیفری قابل طرح است. ... مطالعه مقاله