وکیل حرفه ای دادگاه انقلاب تهران

امروز با موضوع معرفی وکیل حرفه ای دادگاه انقلاب اسلامی تهران همراه شما هستیم. تعدادی از جرایم خاص در قانون برای رسیدگی و صدور رای، به دادگاه انقلاب اسلامی در سراسر کشور ارجاع خواهد شد. ایجاد دادگاه انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب و به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.