اعتراض به تشخیص اراضی ملی

اعتراض به تشخیص اراضی ملی


طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، در نتیجه تشخیص املاک و زمین‌هایی که افراد خود را مالک آنها می‌دانند، اما با اراضی ملی در تعارض است مطرح می‌گردد.

به موجب لایحه قانونی ملی شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱، از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی، عرصه (زمین) و اعیانی (بنا) کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است، حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

دعاوی زیادی در این خصوص بین افراد و سازمان مراتع و جنگل‌ها در جریان است که در این مقاله، تیم پژوهشی موسسه حقوقی مهر پارسیان، توسط وکیل متخصص اعتراض به تشخیص اراضی ملی به بررسی آنها پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای متخصص اعتراض به تشخیص اراضی ملی موسسه حقوقی مهر پارسیان با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس برقرار نمایید.

سوالات مهمی که در مقاله اعتراض به تشخیص اراضی ملی بررسی می‌شوند

  • اراضی ملی و مستثنیات چه می‌باشند؟
  • برگ تشخیص چیست؟
  • آیا اصلاح برگ تشخیص امکان پذیر است؟
  • چه افرادی می‌توانند به تشخیص اراضی ملی اعتراض کنند؟
  • مرجع رسیدگی اعتراض به تشخیص اراضی ملی، کجاست؟
  • بهترین وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی کیست؟

اراضی ملی و مستثنیات

در یک نوع تقسیم‌بندی، املاک و اراضی به اراضی دارای مالک خاص (اراضی خصوصی)، اراضی وقفی و اراضی ملی تقسیم می‌شوند.
به کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی (زمین‌های) جنگلی کشور که متعلق به دولت می‌باشند، اراضی ملی می‌گویند و هر زمین و بنایی که در موارد گفته شده وجود نداشته باشد و دارای سند مالکیت به نام اشخاص خاص و حقیقی باشد، مستثنیات گفته می‌شود.

چنانچه زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون جنگل‌ها سال ۱۳۴۱ یک یا چند مورد یا همه خصوصیت‌های زیر را داشته باشد، جزء مستثنیات می‌باشد.
در صورتی که ملک مزبور به زمین کشاورزی در آن منطقه مرسوم و معروف باشد و یا عرفا و عملا داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.

اگر نسبت به آن زمین تحجیر شده باشد، تحجیر به هر عملی گفته می‌‌شود که منجر به احیا و آبادانی زمین شود و غالبا به صورت سنگچینی انجام می‌شود.

همچنین چنانچه در عکس‌های هوایی محل مورد نظر جوی‌های آب قدیمی و یا آثار جوی‌های قدیمی منشعب از بندهای رودخانه زمین، بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل انبار آب و امثال آن و غیره در محل وجود داشته باشد، دلیل بر شخصی بودن اراضی و ملی نبودن آنها است.

برگ تشخیص

وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی در این خصوص بیان داشتند که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، برعهده سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌باشد و برای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات توسط قانون‌گذار تشریفاتی پیش‌بینی شده است که باید در هنگام تشخیص مورد توجه مامورین منابع طبیعی قرار بگیرد.
از جمله این تشریفات می‌توان به مراجعه به محل ملک و مشاهده آن، تشکیل پرونده، بایگانی نقشه‌ها و مکاتبات، استعلام از جهاد کشاورزی و اداره ثبت و… اشاره نمود، چنانچه هر یک از تشریفات مدنظر قانون‌گذار رعایت نشود موجب بی اعتباری تشخیص می‌شود.

طی شدن تشریفات و اعلام نظر مأمور دولت در خصوص اراضی ملی یا مستثنیات بودن اراضی در برگه‌ای به نام برگ تشخیص ثبت می‌شود.
برگ تشخیص به دو صورت می‌باشد، برگ تشخیص جزئی و برگ تشخیص کلی. برگ تشخیص جزئی در صورتی صادر می‌شود که مساحت ملک محدود بوده یا مالکین ملک افراد مشخص و معینی باشند که در این صورت برگ تشخیص به نام ملک معین و یا اشخاص معینی صادر می‌شود.

در مواردی که مساحت ملک موضوع تشخیص وسیع باشد و یا تعداد مالکین نامحدود یا مشخص نباشد، برگ تشخیص بدون نام شخص یا اشخاص خاص و معینی صادر می‌شود، که برگ تشخیص کلی می‌باشد.

آیا اصلاح برگ تشخیص امکان پذیر است

وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی بیان داشتند: در صورتی که در برگ تشخیص اشتباهی رخ دهد امکان اصلاح و تغییر برگ تشخیص وجود دارد و این اشتباهات توسط قانون‌گذار به دو دسته تقسیم شده‌اند:
اشتباه در مشخصات ابعاد و حدود نقشه و کروکی که با هم مطابقت دارد اما متراژ و مساحت قید شده برای کل پلاک و یا محدوده مستثنیات قانونی و منابع طبیعی با هم مغایرت داشته باشد.

همچنین در صورتی که به لحاظ بررسی سوابق ثبتی و نقشه برداری از محدوده پلاکی که در کروکی همراه برگ تشخیص آمده است، مشخص شود که کروکی تهیه شده شامل بخشی از پلاک و یا شامل دو یا چند پلاک ثبتی بوده است اما در برگ تشخیص نام پلاک‌های واقع در محدوده تشخیص داده شده قید نشده باشند.

چه افرادی می‌توانند به تشخیص اراضی ملی اعتراض کنند

به طور کلی به موجب قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی می‌توانند طرح دعوا کنند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در دعوای مطرح شده سود و نفعی ببرند.

در دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی افرادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طرح دعوا نفع می‌برند، مالکان اراضی، صاحبان باغ‌ها و تأسیسات، زارعان صاحب اراضی نسقی (نوعی حق شهرت در ملک زراعی می‌باشد) و اشخاص حقوقی دولتی (مانند زمین‌های متعلق به شهرداری) و سایر افرادی که به هر طریق در تشخیص صحیح اراضی نفع می‌برند، می‌باشند.

هر دادخواستی از جمله اعتراض به تشخیص اراضی ملی، دارای دوطرف به عنوان خواهان و خوانده می‌باشد، بنابراین در اعتراض به تشخیص اراضی ملی، خواهان یا خواهان‌ها افرادی هستند که در بالا به صورت مختصر به آنها اشاره شد و از طرح دعوا نفع می‌بردند.

خوانده یا خواندگان دعوا اشخاصی می‌باشند که دعوا بر علیه آنها مطرح می‌گردد و در دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، به دلیل اینکه دعوای پیچیده و دشواری است، تشخیص خوانده توسط وکیل متخصص اعتراض به تشخیص اراضی ملی محقق می‌شود و غالبا ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان می‌باشند.

مرجع رسیدگی اعتراض به تشخیص اراضی ملی، کجاست

به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۷ و اصلاحات آن در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۷، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و ‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند، می‌توانند به هیأتی مرکب از: مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری، دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی‌ هیأت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر می‌باشد.

بهترین وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی کیست

طرح دعاوی اعتراض به تشخیص اراضی ملی نیازمند دانش و تسلط کامل به قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به اراضی ملی و سازمان منابع طبیعی و … می‌باشد، به همین دلیل توصیه می‌شود برای طرح اینگونه دعاوی حتما از وکیل متخصص در این حوزه کمک بگیرید.
به همین منظور موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، که دارای وکلای متخصص و با تجربه در حوزه اعتراض به تشخیص اراضی ملی می‌باشد، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۶ امتیاز)

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟