الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

دعوای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی، در مواقعی که افراد در مالکیت ملکی با یکدیگر شریک هستند، قابل طرح است هر کدام به نسبت سهمی که در ایجاد مالکیت ملک مشاع داشته است، سهیم و مالک می باشد و به همان اندازه هم عهده دار تعهدات خود در قبال مال مشاع و شرکای خود می‌باشد. از انجایی که تصرف هر یک شرکای ملک در مالکیت مشاع، محدود و منوط به رضایت هر یک از شرکا می باشد، به همین خاطر هرگونه دخل و تصرف در صورتی مجاز می باشد که مغایر با حقوق سایر مالکین ملک مشاعی نباشد.

به جهت اینکه هرگونه از تصرف مالکین در ملک و ساختمان مشاعی مستلزم هزینه و دخل و تصرف است و این تصرفات هم می‌تواند خرابی ها و نقصان هایی را ایجاد کند، در نتیجه منجر به تخریب بخشهایی از ملک مشاع گردد که به این وسیله ممکن است از ارزش و قیمت ساختمان مشاع کاسته شود. این به ضرر سایر شرکا خواهد بود.

همچنین تعمیرات نسبت به بخشهای مشاعی ساختمان، بیشتر در مواردی نمود پیدا می کند که آپارتمان نشینی می باشد و اگرچه در آپارتمآن‌ها، هر یک از مالکین ساختمان، مالک ملک و واحد خود می‌باشند، ولی بخشهایی از آپارتمان موجود است که بین مالکین ساختمان، مشاع می باشد و نیاز به نگه داری و تعمیرات دارد. در نتیجه باید از محل مالکین ساختمان مشاعی تامین گردد. همه ی این موارد در صورتی است که ساختمان مشاعی، به مرور زمان و یا بر اثر اتفاقی نیاز به تعمیر داشته باشد، در غیر این صورت، هرگاه تعمیر ساختمان مشاعی به دلیل تقصیر و یا اتلاف یکی از مالکین باشد، او به تعمیر ساختمان مشاعی ملزم می‌شود. در صورتی هم که نیاز به تعمیر باشد، باید همه ی شرکا هزینه ها را پرداخت نمایند.

وکیل تخصصی ملک

در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی طرح دعوای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی، که توسط موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، وابسته به دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات درباره طرح دعوای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

  • حدود سهام و مسوولیت مالکین ساختمان مشاعی، به چه مقدار می باشد؟
  • حدود و مسوولیت مالکین دیوار مشاعی چگونه می باشد؟
  • شرایط الزام به تعمیر ساختمان مشاعی به چه نحو می باشد؟
  • الزام مالکین ساختمان به تعمیر بخش های مشاعی ساختمان چگونه است؟
  • دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی به چه نحو انجام می‌شود؟

حدود سهام و مسوولیت مالکین ساختمان مشاعی

در مالکیت ساختمان مشاعی، کلیه ی مالکین، دارای حقوق و مالکیت خود به نسبت سهمی که دارند می‌باشند و در همین حدود هم می‌توانند دخل و تصرف داشته باشند، می‌توانند ان را منتقل کنند و برای تسلیم باید اذن سایر شرکا هم باشد. هر ملک و ساختمان مشاعی برای اداره ی ان ممکن است که به هزینه‌هایی نیاز داشته باشد، در این صورت اگر خرابی و یا نقصانی به ساختمان مشاعی وارد گردد، باید این هزینه و تعمیر هم از مالکین ساختمان مشاعی پرداخت گردد که این مقدار بستگی به سهم مالکیت مالکین ساختمان مشاعی دارد. به دلیل اینکه هر کدام مالک سهم خود هستند در نتیجه به نسبت سهام خود نقش دارند.

حدود و مسوولیت مالکین دیوار مشاعی

گاهی اوقات ممکن است دیواری بین اشخاص، مشترک باشد و دیوار مشترک نیاز به تعمیرات خاص داشته باشد، در این صورت طبق قانون هیچ یک از این اشخاص نمی‌تواند دیگری را به تعمیر دیوار مشترک مجبور نماید و به همین خاطر الزام شریک دیگر به تعمیر مشترک امکان‌پذیر نخواهد بود. اما در صورتی که تعمیر دیوار مشترک از جانب یکی از شرکا، به جهت دفع ضرر و زیان باشد، در این صورت می توان الزام شریک دیگر در دیوار مشترک را از دادگاه خواست و او را ملزم به تعمیر دیوار مشاعی و مشترک کرد.

الزام به ثبت تقسیم‌نامه

شرایط الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

در صورتی که ساختمان مشاعی و یا هر ملک مشاعی، اعم از قنات و یا واحد مشاعی و سایر املاکی که رابطه ی مشاعی در آن‌ها جاری می باشد، نیاز به تعمیر داشته باشد، در این صورت همه ی شرکا ملزم به تعمیر ساختمان مشاعی هستند و هیچ کس نمی‌تواند از پرداخت سهم خود از هزینه‌های تعمیر امتناع کند. ولی شرایطی برای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی است که به شرح ذیل است:

ملک خود نیاز به تعمیر داشته باشد، اگر یکی از شرکا یا شخص دیگری به موجب اعمال خود موجب خرابی گردد، در این صورت خود او از باب مسوولیت مدنی ملزم به تعمیر ساختمان مشاعی می گردد و نه سایر شرکا.

– شریک باید از تعمیر ساختمان مشاعی که نیاز به تعمیر دارد، امتناع کند.

– عدم تعمیر ساختمان مشاعی و یا تاخیر در تعمیر ان موجب ضرر برای سایر شرکا باشد و در نتیجه تعمیری که مستلزم رفع ضرر نمی باشد، مشمول الزام به تعمیر ساختمان مشاعی نمی‌شود.

ملک قابل تقسیم نباشد، چرا که در این صورت شریک ممتنع را الزام به تعمیر ساختمان مشاعی نمی‌شود، بلکه برای جلوگیری از خرابی بیشتر ساختمان و در نتیجه جلوگیری از ورود ضرر به سایر شرکا، اقدام به تقسیم ساختمان از طریق فروش، می‌شود. در صورتی ساختمان قابل تقسیم نیست که تقسیم موجب ضرر در سهم شریک دیگر باشد و او رضایت نداشته باشد.

الزام مالکین ساختمان به تعمیر بخش های مشاعی ساختمان

در آپارتمآن‌ها مالکین در بخشهای مشترک ساختمان از قبیل حیاط، پارکینگ و پشت بام با یکدیگر شریک هستند و برای نگهداری این اماکن مشترک و مشاعی در ساختمان باید اعضای ساختمان هزینه‌هایی را به عهده بگیرند و به نحو مشترک پرداخت کنند. در صورتی که پرداخت این هزینه ها برای تعمیر و جلوگیری از ضرر سایر مالکین ساختمان، ضروری باشد و یکی از اعضای ساختمان از پرداخت هزینه‌های مشترک خوددرای کند، از طرف مدیر یا هیئت مدیران به وسیله ی اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز ان مطالبه می‌شود.در صورت عدم پرداخت هزینه ها تا ده روز از ابلاغ اظهارنامه، هیئت مدیران می‌توانند از ارائه ی خدمات خودداری کنند و در صورت عدم تاثیر، از اداره ی ثبت در محل آپارتمان، می‌توانند اجرائیه بگیرند و اگر باز هم موثر نگردید، از طریق دادگاه اقدام کنند و بدون وقت رسیدگی خواهد شد.

مالیات بر ارزش افزوده

دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

دعوای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی یک دعوی غیرمالی است که دادگاه محل اقامت شریک ممتنع صالح به رسیدگی می باشد و در صورت حصول شرایط الزام به تعمیر ساختمان مشاعی، دادگاه می‌تواند برای قلع ماده ی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع(موقعیت ساختمان مشاعی) به شرکت در تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

دادگاه صالح جهت طرح دعوای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری، به عنوان بهترین وکیل در زمینه ی امور مربوط به املاک و الزام به تعمیر ساختمان مشاعی،به همراه تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می کند. جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با تعیین وقت قبلی و ذکر موضوع پرونده اعم از طلاق توافقی، طلاق از طرف زوج، طلاق از طرف زوجه، اجرای مهریه، وکیل ملکی، وکیل دعاوی ملکی، معرفی وکیل ملکی، وکیل اسناد تجاری و وکیل امور شرکت ها، و انجام امور حقوقی خود، می توانید با موسسه تماس بگیرید.

نویسنده:سید محسن میرقاسمی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مقالات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری