الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان

با توسعه ی شهر نشینی و گسترش فضاها و بناهای شهری، نیاز اشخاص به ساخت بنا و ساختمان های مختلف متفاوت و متعدد می‌باشد. به همین منظور برای این ساخت و ساز و احداث بنا بر روی اراضی باید نظم و ترتیب خاصی وجود داشته باشد تا آرایش شهری مختل و موجب بی نظمی و اخلال در زندگی شهری نگردد. در این زمینه سازمآن‌های دولتی و اداری برای سامان دهی به ساخت و ساز و احداث بنا در سطح شهر، وجود دارد که اقدام به نظارت ساخت و سازهای شهری توسط اشخاص خصوصی و عمومی می‌نماید. سازمان شهرداری به عنوان مهم ترین شخصیت حقوقی عمومی و دولتی اقدام به نظارت بر ساخت و سازهای شهری می‌نماید تا بدین وسیله از رشد بی رویه ی ارتفاع بناها در شهر جلوگیری نماید. به همین منظور، شهرداری برای اشخاصی که اقدام به ساختمان سازی در شهرها و سایر استآن‌ها می‌نمایند، اقدام به صدور گواهی ساخت می‌نماید. در واقع به این دلیل که شهرداری مامور در این زمینه می باشد، باید هر شخص قبل از ساخت و ساز ساختمان و بنا و یا حتی برای اضافه بنا، اقدام به اخذ صدور پروانه ساختمان نماید تا به او مجوز داده شود. در صورتی که شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمان ننماید، می توان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را درخواست کرد.

در این مقاله، مشاورین گروه وکلای مهر، تخصصی ترین گروه وکلای ایران و برترین گروه وکلای شمال کشور، به بررسی دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که توسط موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تهران منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مربوط به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان

 • پروانه ساختمان ، شرایط و ضوابط لازم برای صدور پروانه ساختمان چیست؟
 • در چه مواردی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان میسر نمی باشد؟
 • الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان به چه طریقی ممکن می باشد؟
 • مرجع رسیدگی به دادخواست الزام به صدور پروانه ساختمانی علیه شهرداری کدام یک از مراجع قضایی است؟
 • بهترین وکیل ملکی و وکیل متخصص شهرداری ها در ایران کیست؟
 • آیا از ویژگیهای 5 وکیل برتر دادگستری ایران اطلاعی دارید؟
در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل املاک شرق تهران

ماهیت و شرایط لازم برای صدور گواهی ساختمان

اشخاص برای ساخت و ساز و احداث بنا باید از شهرداری اقدام به اخذ گواهی ساخت نمایند.گواهی ساختمان سندی است که شهرداری به متقاضیانی که به وسیله ی عقد مشارکت و یا به وسیله ی مالکین عرصه، اقدام به ساختمان سازی می کنند، به جهت و دلیل اطمینان از رعایت اصول ساختمان سازی، جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی برای ساختمان مجاور و صرفه جویی در هزینه‌های ساخت و ساز به دلیل استفاده از تجارب فنی و مهندسی تحت ضوابط خاص قبل از ساختمان سازی اعطا می‌شود. در واقع برای صدور پروانه ساختمان، شرایطی را شهرداری تعیین کرده در صورت رعایت شرایط مربوطه صدور گواهی ساختمان صادر می گردد:

– ثبت درخواست صدور پروانه ساختمان توسط مالک یا وکیل وی در دفتر الکترونیک شهر همراه با مدارک اصل و کپی سند مالکیت، حضور مالک، کارت ملی و برگه ی تسویه ی حساب عوارض نوسازی شهرداری در سال های گذشته و جاری.

– پس از تشکیل پرونده، بازدید ملک از ابعاد و جهات مختلف؛ مانند ابعاد ملک، عرض خیابان، بنای موجود، موقعیت املاک مجاور.

– دستور صدور نقشه برای ملک مورد درخواست جهت ساخت و دریافت اطلاعاتی در زمینه ی باقی مانده ی ملک پس از اصلاحی های مورد نظر شهرداری، مساحت پس از اصلاحی، تعداد طبقات و سطح اشتغال در هر طبقه مشخص می‌شود.

– طراحی نقشه ی معماری مطابق با ضوابط ساختمان سازی در شهرداری

– محاسبه و تعیین عوارض تراکم شهرداری بر اساس متراژهای موجود در هر طبقه و نوع کاربری ان، از سوی واحد صدور پروانه ساختمان پس از رفع ایرادات و نهایی شدن نقشه معماری

– قرار گرفتن پروژه در مرحله ی پیش نویس پروانه ساختمان، بعد از گرفتن تاییدیه از اداره ی درآمد منطقه شهرداری به جهت پرداخت عوارض و اخذ تاییدیه از نظام سازمان مهندسی مبنی بر گزارش آزمایش مکانیک خاک

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل ملکی در کیش

– درخواست تعیین ناظر در دفتر خدمات ثبت و پس از انعقاد قرارداد با ناظر، باید برگه های سهمیه آن‌ها به انضمام قرارداد بین طرفین را به عنوان ملاک تکمیلی پیش نویس پروانه ساختمان به دفتر خدمات الکترونیک تحویل گردد.

عدم امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان

با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمان از جمله اقدامات و امور تعریف شده برای شهرداری است؛ ولی در مواردی هم شهرداری هیچ گونه الزامی به صدور پروانه ساختمان ندارد و در واقع قانون از این اقدام او حمایت می‌نماید و شخص نمی‌تواند اقدام به ساخت و ساز ساختمان نماید.

– در صورتی که مدارک و ضوابط مذکور در مورد صدور گواهی ساختمان رعایت نشده باشد و یا به عبارتی عملیات ساختمانی مغایر با مفاد گواهی ساخت باشد.

– شهرداری با اقدام به ساخت اضافه بنا و بیش از حد مجاز و مقرر قانونی مخالفت نماید و قابل تایید نداند.

– هرگاه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، عدم الزام شهرداری به صدور پایان ساختمان را به موجب اینکه خلاف مقررات و ضوابط قانونی شهرداری بوده، موجه نماید و حکم قطعی به تایید عدم الزام شهرداری به پروانه ساختمان نماید.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان

در صورتی که متقاضی صدور پروانه ساختمان، تمامی شرایط و ضوابط لازم را برای گواهی ساختمان داشته باشد؛ ولی از اعطا و صدور گواهی ساختمان خودداری و ممانعت نماید، می توان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را از مرجع قانونی دانست.

مرجع صالح برای رسیدگی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، دیوان عدالت اداری است که در ابتدا در مرحله ی بدوی به صورت ماهوی اقدام به رسیدگی می کند و در صورتی که شرایط لازم برای صدور گواهی ساخت مهیا باشد، اقدام به الزام شهرداری به صدور گواهی ساختمان می‌نماید.

در مهر پارسیان بخوانید :  شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر

در صورتی که شهرداری اقدام به خودداری از صدور پروانه ساختمان نماید و این اقدام او موجب ایجاد ضرر و تضییع حقوق خواهان گردد، می توان با درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری، به صورت موقت، اقدامات احتیاطی را انجام نمود. به طور مثال در صورتی که ملک مورد تقاضای مالک، نیاز به نوسازی داشته باشد و شهرداری با صدور گواهی ساخت، مخالفت نماید، می توان به موجب دستور موقت اقداماتی انجام داد تا موجب تخریب و یا تضییع حقوق خواهان نگردد.

رایی که دیوان عدالت اداری در مرحله ی بدوی صادر می‌نماید، قابل تجدید نظر خواهی در شعبه ی تجدید نظر دیوان خواهد بود. بنابراین در صورتی که رای مرحله ی بدوی دیوان عدالت اداری، مبنی بر  رد شکایت الزام شهرداری به صدور گواهی ساختمان، باشد و این رای در مرحله ی تجدیدنظر خواهی نقض گردد، دیوان علاوه بر حکم به الزام شهرداری به صدور گواهی ساختمان به جبران ضرر و زیان و خسارت هم محکوم می‌نماید و شخص می‌تواند به موجب رای دیوان عدالت ادارای، جبران ضرر و زیان را از دادگاه حقوقی عمومی بخواهد.

وکیل متخصص الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان

محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تهران به همراه تیم وکلای متخصص موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در زمینه ی امور حقوقی و شهرداری و همچنین دعاوی در زمینه ی امور شهرداری و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، اقدام به مشاوره و قبول وکالت شما عزیزان می‌نماید. در صورت نیاز به مشاوره حضوری با بهترین وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور ثبتی، وکیل متخصص امور ملکی و وکیل متخصص خانواده دارید با همکاران ما در گروه وکلای مهر تماس حاصل فرمایید.

نویسنده: سید محسن میرقاسمی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مشاوره حقوق مهاجرت
مشاوره حقوق مهاجرت

رزرو وقت مشاوره تلفنی

پس از پرداخت با یکی از شماره های همراه تماس بگیرید
 • قیمت: 200,000 تومان

4 نظر

 • حمیدایرانپور

  با سلام وسپاس..بخاطر طلبی که از شهرداری بخاطر اینکه 30سال قبل نیمی از زمین بنده در مسیر تعریض خیابان تلف شد درخواست پروانه ساختمانی نمودم .تمامی آیتم ها وتوافقات لازم و محاسبات انجام شد.مبلغ طلب شهرداری مشخص شد واز وزارت کشور نامه ای به موضوع انجام مساعدتهای لازم داده شد ولی شهرداری زیر بار نرفت وبنده هم درخواست تهاتر کردم که اعتنای بدان نشد !!بناچاروبدلیل تورم مکرر واطاله وقت .. ساخت وساز نمودم .اکنون جریمه ماده صدوسایر بدهی را از بنده میخواهند .جکار کنم لطفا راهنمایی فرمایید.سپاسکزار شم حمیدایرانپور از نجف آباد اصفهان.

 • drmehri

  با سلام، در این خصوص آیا توافقات مکتوبی با شهرداری داشته اید؟؟ ارائه مشاوره درست، منوط به رویت مستندات و مدارک حضرتعالی می باشد.

 • حسین غفاری

  سلام. جهت دریافت پروانه ساخت اقدام کردم که پس از چاپ جهت امضا به دفتر شهردار رفت اما شهردار استعفا داد .حالا نه معاون امضا میکنه نه سرپرست . باطل هم نمیکنن . چه راهی هست؟
  تشکر.

 • کارشناس موسسه

  سلام از طریق حراست یا واحد نظارت و بازرسی استانداری اقدام بفرمایید.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *