انواع بیمه تامین اجتماعی

انواع بیمه تامین اجتماعی

انواع بیمه تامین اجتماعی


بهترین وکیل در زمینه حقوق عمومی در این نوشتار به بررسی انواع بیمه تامین اجتماعی پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، مشمولین، خدمت ­ها، انواع و شرایط بهره­ مندی از بیمه تامین اجتماعی

یکی از انواع رایج بیمه ­ها، بیمه تامین اجتماعی است که برخورداری از آن برای تمامی کارگران و کارمندان مشمول قانون کار اجباری است. علاوه بر ایشان، افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند نیز می ‌توانند با پرداخت اختیاری حق بیمه از مزایای این بیمه بهره ‌مند شوند. بیمه تامین اجتماعی با ارائه خدمات درمانی و مستمری پس از بازنشستگی، از حقوق بیمه‌ گزار حمایت می‌ کند، هر شخصی که نامش در فهرست بیمه­ شدگان قرار بگیرد، تحت پوشش این بیمه قرار می ‌گیرد.

بیمه شده

شخصی است که بی ­واسطه مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به­ عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی را دارد.

خانواده­ بیمه شده

شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده اصلی از مزایای موضوع این قانون استفاده می­ کنند.

کارگاه

محلی است که بیمه شده به­ دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می­ کند.

کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به­ دستور یا به­ حساب او کار می­ کند و کلیه کسانی که به­ عنوان مدیر یا مسئول عهده­ ‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند، نماینده کارفرما محسوب می­ شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهد هایی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بر عهده می ­گیرند.

مزد یا حقوق (کارمزد)

هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می ‌شود.

حق بیمه

وجوهی است که به ­حکم قانون تأمین اجتماعی و برای استفاده از مزایای موضوع آن به­ سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می­ گردد.

مشمولین قانون تامین اجتماعی

مشمولین این قانون به شرح ذیل عبارتند از؛

 • افرادی که به ­هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار می ­کنند،
 • صاحبان حرف و مشاغل آزاد،
 • دریافت ‌­کنندگان مستمری­ بازنشستگی،
 • دریافت‌ ­کنندگان مستمری­ از کار افتادگی،
 • دریافت ‌­کنندگان مستمری­ فوت.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع بیمه تامین اجتماعی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

موضوع خدمت ­های تامین اجتماعی

طبق قانون تامین اجتماعی موضوع خدمت ­های سازمان تامین اجتماعی حسب مورد به شرح ذیل عبارتند از؛

1) حادثه

طبق قانون تامین اجتماعی اتفاقی پیش­ ‌بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می ­دهد و موجب‌ صدمه­ هایی بر جسم یا روان بیمه شده می­ گردد.

حادثه ناشی از کار

حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می ­افتد و مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسه ­های وابسته یا ساختمان ­ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به ­دستور ‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده ­‌دار انجام ماموریتی باشد.

لازم به­ ذکراست ­که، اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجه­ های درمانی و توان ‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام ‌وظیفه محسوب می­ گردد، مشروط براینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

نکته: حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه ‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می ­افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می ‌شود.

وظایف کارفرما در برابر حادثه ناشی از کار

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدام ­های لازم ذیل را انجام بدهد و اگر کارفرما بابت اقدام ­های اولیه مذکور متحمل هزینه ­‌هایی شده باشد، سازمان تامین ‌خدمات درمانی هزینه­ ‌ای مربوط را خواهد پرداخت و اگر‌ ثابت شود وقوع حادثه به­ صورت مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات ‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان هزینه ‌های مربوط به معالجه و غرامت­ ها و مستمری­ ها‌ و غیره را پرداخته و طبق قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. این اقدام ­ها عبارتند از؛

 • اقدام ­های لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد،
 • مراتب را ظرف 3 روز اداری به ­صورت­ کتبی به ­اطلاع سازمان تامین اجتماعی برساند.

نکته: مقصر می ­تواند با پرداخت معادل 10 سال مستمری حادثه ناشی از به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

نکته: هر وقت بیمه ­شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا ‌به ­شخصه کمک­ ­های مقرر در قانون تامین اجتماعی را نسبت به بیمه ­شده انجام خواهند داد و شرکت ­های بیمه موظف می باشند، خسارت­ های وارده به سازمان ­ها را در حدود تعهدهای ‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

کارهای سخت و زیان ‌آور

کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و ‌بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان ‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

تکالیف کارفرمایان‌ مشاغل سخت و زیان ‌آور

 • کارفرمایان کلیه کارگاه­ های مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آن ها حسب تشخیص مراجع ذی‌ ­ربط سخت و زیان ‌آور اعلام‌ گردیده یا خواهند گردید مکلف هستند، نسبت به ایمن ­‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و ‌استاندارد­های مشخص شده در قانون کار و آئین ‌­نامه ­‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
 • کارفرمایان کارگاه ­های مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلف هستند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان ‌آور به بیمه شدگان،
 1. انجام معاینه­ های پزشکی ‌کارگران،
 2. معاینه کارگران را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده سخت و زیان ­آور،
 3. انجام معاینه ­های‌ دوره ­‌ای کارگران که حداقل در هر سال نباید کمتر از 1 بار باشد، به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش ‌جسمی و روحی آن ها.

غرامت مقطوع نقص­ عضو

مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می ‌شود.

بیمه ­شده‌ مشمول دریافت غرامت نقص ‌عضو

‌بیمه­ شده‌ ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین 10 تا 33% توانائی کار خود را از دست داده باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص ‌عضو را خواهد داشت، میزان این غرامت عبارت است از؛ 36 برابر مستمری استحقاقی مقرر در قانون تامین اجتماعی ضرب در درصد از کار افتادگی.

2) خدمات پزشکی – درمانی بیماری­

 بیماری

وضع غیر عادی جسمی‌ یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می ­کند و یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال بکار می‌ شود‌ یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می­ گردد.

خدمات پزشکی درمانی بیماری­

خدمات پزشکی – درمانی که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است، شامل کلیه اقدام ­های درمانی‌ سرپایی – بیمارستانی – تحویل داروهای لازم و انجام آزمایش ­های تشخیص طبی می­ باشد که این خدمات درمانی موضوع قانون تامین اجتماعی به 2 صورت ذیل انجام می ­گیرد؛

 • روش ارائه درمان مستقیم

با استفاده از تمامی امکان ­های درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی وزارتخانه ­ها، سازمان ­ها، نهادها و ارگان ­های دولتی طرف قرارداد.

نکته: درمان مستقیم، آن شیوه درمانی است که، در آن بیمه شده ­ای که دارای دفترچه درمانی معتبر است، به یکی از بیمارستان ­ها و یا مراکز بهداشتی درمانی متعلق به این سازمان مراجعه و خدمات درمانی و پزشکی مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می­ کند.

 • روش ارائه درمان غیرمستقیم

از طریق خرید خدمت پزشکان، گروه های پزشکی بیمارستان ­های بخش دولتی و خصوصی به صورت کلینیکی و پاراکلینیکی و داروخانه ­ها.

نکته: درمان غیر مستقیم، آن شیوه درمانی است که، در آن بیمه شده تامین اجتماعی از خدمات درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در بخش دولتی و خصوصی استفاده می­ کند و اگر بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی مراجعه کند، تنها فرانشیز هزینه­ های درمانی را می ­پردازد و در صورت مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد، باید کل هزینه ­های درمانی را خود پرداخت کند و دفاتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی، طبق تعرفه ­های مصوب هیات وزیران در خصوص خدمات پزشکی، بخشی از هزینه ­های درمانی چنین بیمه شده ­ای را به او بازپرداخت می ­کنند.

افراد مشمول خدمات درمانی

‌بیمه ‌شدگان و افراد خانواده آن ها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می­ گیرند، در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به ‌بیماری می­ توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند و افراد خانواده بیمه ­شده که مشمول خدمات درمانی طبق قانون تامین اجتماعی هستند و می ­توانند استفاده کنند، به ­شرح ذیل عبارتند از؛

 • همسر (زن) بیمه شده،
 • شوهر بیمه شده (اگر معاش او توسط بیمه شده زن تامین می ‌شود و سن او از 60 سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی ‌موضوع قانون تامین اجتماعی از کار افتاده شناخته شود)،
 • فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط ذیل باشند؛

فرزند پسر کمتر از 18 سال تمام داشته باشند،

فرزند دختر به­ شرط نداشتن شوهر تا 20 سالگی،

یا طبق گواهی یکی از‌مؤسسه­ های رسمی ‌آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند،

در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشند.

 • پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده (مشروط بر اینکه سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص‌ کمیسیون­ های پزشکی موضوع قانون تامین اجتماعی از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند).

مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری

طبق قانون تامین اجتماعی، مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می ­باشد؛

الف) غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ‌ای و به ­موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار ‌نباشد پرداخت خواهد شد،

ب) در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه بسبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت‌ خواهد شد،

پ) پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه ­شده به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به­ کار نبوده و به­ موجب مقررات قانون تامین اجتماعی از کار ‌افتاده شناخته نشده باشد، ادامه خواهد یافت،

*غرامت دستمزد بیمه ­شده ‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد، به میزان 4/3 (سه چهارم) آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت‌ می­ گردد،

ت) غرامت دستمزد بیمه ­شده ‌ای که‌ همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد، معادل 3/2 (دوسوم)  آخرین مزد یا حقوق روزانه او می ­باشد، مگر اینکه بیمه­ شده به ‌هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل 2/1 (یک دوم)  آخرین مزد یا حقوق روزانه او خواهد بود،

ث) هرگاه سازمان تامین خدمات درمانی بیمه­ شده ‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپایی انجام دهد، علاوه‌ بر غرامت دستمزد متعلق معادل 100%، غرامت دستمزد روزانه ‌هم بابت هزینه‌ هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد و اگر به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به ‌­همراه داشته باشد، علاوه بر مخارج مسافرت معادل 50% حقوق یا دستمزد ‌بیمه شده نیز به ­همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

مواردی که کارفرمایان مکلف به ­پرداخت حقوق یا مزد بیمه‌ شدگان بیمار خود می ­باشند

در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند، حقوق یا مزد بیمه‌ شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند، سازمان تامین‌ خدمات درمانی فقط عهده ­‌دار معالجه آن ها طبق مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود و در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف می­ باشند، حقوق کارگران مسئول خود را پرداخت نمایند، سازمان فقط عهده ‌­دار معالجه آن ها ‌طبق مقررات قانون فوق ­الذکر خواهد بود.

3) خدمات زایمان (وضع حمل)

 • بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف 1 سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه 60 روز را داشته باشد ‌می­ تواند به ­شرط عدم اشتغال به ­کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری 3/2 (دوسوم) آخرین مزد یا حقوق بیمه ­شده که‌ حداکثر برای مدت 12 ‌هفته بطور کلی قبل و بعد از زایمان بدون کسر 3 روز اول پرداخت خواهد شد.
 • بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی ­که در طول مدت 1 سال قبل از وضع حمل حق بیمه 60 روز را پرداخته باشد از ‌کمک­ ها و معاینه ­های طبی و معالجه ­ها قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد.

نکته: سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به ­درخواست بیمه شده می ­تواند بجای کمک­ های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید.

 • اگر بیمه­ شده زن و یا همسر بیمه ­شده مرد به بیماری ­هایی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان­ ‌آور باشد یا پس از زایمان فوت ‌شود، شیر مورد نیاز تا ۱۸‌ماهگی تحویل خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع بیمه تامین اجتماعی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

4) غرامت ­دستمزد

به ­وجوهی اطلاق می ‌شود که بنابه یکی از حالت ­های ذیل به­ حکم ‌این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می ‌شود؛

 • ایام بارداری بیماری،
 • ایام عدم توانایی موقت،
 • ایام اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق.

اوصاف و شرایط بیمه ­‌شدگان مشمول دریافت غرامت دستمزد

بیمه­ ‌شدگانی که تحت معالجه و یا درمان ­های توان‌ بخشی قرار می­ گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی به­ صورت موقت قادر به کار‌ نیستند، به ­شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط ذیل خواهند داشت که عبارتند از؛

الف – بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری ­های حرفه ‌­ای تحت درمان قرار گرفته باشد،

ب – اگر بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام ‌بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

5) از کارافتادگی

انواع از کارافتادگی

طبق قانون تامین اجتماعی از کارافتادگی به دو دسته ذیل قابل تقسیم است؛

 1. از کارافتادگی ­کلی

عبارت است از؛ کاهش قدرت کار بیمه ‌شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از 1/3 (یک سوم) از درآمد ‌قبلی خود را به دست آورد.

 1. از کار افتادگی جزئی

عبارت است از؛ کاهش قدرت کار بیمه شده به ­نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

نحوه تعیین میزان از کارافتادگی

‌بیمه ­‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می ­شوند، پس از انجام خدمات توان ‌­بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی ‌یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون ­های پزشکی مذکور در قانون تأمین اجتماعی توانایی خود را بطور کلی یا جزئی از دست داده باشند، به ترتیب ذیل با آن ها رفتار‌خواهد شد؛

الف – هر وقت درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66% و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می ‌شود،

ب – اگر میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33% تا 66% درصد و به­ علت حادثه ناشی از کار باشد، از کار افتاده جزئی شناخته‌ می ‌شود،

پ – اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین 10% تا 33% بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص ‌مقطوع را خواهد داشت،

ت – بیمه ­شده ‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ ای از کارافتاده کلی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه ‌استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.

مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده از کارافتادگی

عبارت است از؛ جمع کل مزد یا حقوق او که به ­مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ‌ای که منجر به از کارافتادگی شده است تقسیم به­ روزهای کار ضرب در 30.

‌بیمه شده ‌ای که ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه 1 سال کار را که متضمن حق بیمه 90 روز کار ظرف 1 سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد، در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از‌مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

میزان مستمری ماهیانه از کارافتادگی کلی

میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از؛ 1/30 (یک سی ام) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سال ­های‌ پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از 50% مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از 100%  آن بیشتر نباشد و ‌در مورد بیمه ‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آن ها از 60% مزد یا حقوق‌ متوسط آن ها کمتر باشد، علاوه بر آن معادل 10% مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از 60% تجاوز نکند، ‌پرداخت خواهد شد.

میزان مستمری ماهیانه از کارافتادگی جزئی

به بیمه شده ‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین 33% تا 66% توانائی کار خود را از دست داده باشد، مستمری ‌از کارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. ‌میزان مستمری عبارت است از؛ حاصل ضرب درصد از کارافتادگی در مبلغ مستمری از کارافتادگی کلی استحقاقی که طبق قانون تامین اجتماعی تعیین ‌می ­گردد.

شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده از کارافتادگی

شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط ذیل افراد تحت تکفل بیمه شده از کارافتاده محسوب می ­شوند که عبارتند از؛

 • شوهر بیمه ­شده که دارای یکی از شرایط ذیل باشند؛

 1. سن او بیش از 60 سال باشد،
 2. یا به تشخیص کمیسیون­ های پزشکی موضوع قانون تامین اجتماعی از کار افتاده کلی بوده،
 3. در هر دو حالت ‌به حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تامین شود.
 • فرزندان بیمه ­شده که دارای یکی از شرایط ذیل باشند؛

1) فرزند پسر کمتر از 18 سال تمام داشته باشند،

2) فرزند دختر به ­شرط نداشتن شوهر تا 20 سالگی،

3) یا طبق گواهی یکی از‌ مؤسسه­ های رسمی ‌آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند،

2)در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار نباشند.

 • پدر و مادر بیمه ­شده که دارای یکی از شرایط ذیل باشند؛

 • سن پدر بیش از 60 سال،
 • سن مادر بیش از 55 سال باشد،
 • یا به تشخیص کمیسیون ­های پزشکی موضوع قانون تامین اجتماعی از کارافتاده کلی بوده،
 • معاش آن ها توسط بیمه شده تامین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.

6) بازنشستگی

عبارت است از؛ عدم اشتغال بیمه شده به ­کار، به­ سبب رسیدن به­ سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی.

مستمری بازنشستگی بیمه­ شدگان

میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از؛ 1/30 (یک سی ‌ام) متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از  35/30 (سی، سی و پنجم) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از؛ مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت ‌گردیده ظرف آخرین 2 سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24.

کارفرما می ­تواند بازنشستگی بیمه ­‌شدگانی را که حداقل 5 سال پس از رسیدن به­ سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی به کار خود ادامه ‌داده ­‌اند از سازمان تقاضا نماید.

شرایط بازنشستگی بیمه ­شدگان

مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط ذیل حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت؛

 • حداقل 10 سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند،
 • سن بیمه­ شده مرد 60 سال تمام باشد،
 • سن بیمه ­شده زن 55 سال تمام باشد،
 • کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند (اگر سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد) می ‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
 • افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان ‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد ‌حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می ­‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و ‌زیان ‌آور 1.5 سال محاسبه خواهد شد.
 • اگر بیمه­ شدگان فوق الذکر قبل از رسیدن به سابقه مقرر فوق دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای ‌سخت و زیان ‌آور گردند با تأیید کمیسیون­ های پزشکی موضوع قانون تأمین اجتماعی با هر میزان سابقه خدمت می ­‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و ‌زیان ‌آور 1.5 سال محاسبه خواهد شد.
 • در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی هر سال 1 سال‌ افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به 20 سال تمام برسد.
 • بیمه ‌شدگانی دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند، می ‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی‌ نمایند.
 • زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق می ‌توانند بازنشسته شوند.

7) خدمت کمک کفن و دفن

مبلغ مقطوعی است ­که، به ­منظور تأمین هزینه ­های مربوط به کفن و دفن بیمه ­شده در مواردی که خانواده او این امر را به ­عهده می گیرند، پرداخت می­ گردد.

8) خدمت مستمری بازماندگان بیمه ­شده متوفی

مستمری

عبارت است از؛ وجهی که طبق شرایط مقرر قانون تامین اجتماعی به ­منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت‌ فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می ‌شود.

مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی

منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می­ باشد. در مورد بیمه ‌­شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری ‌فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از؛ مستمری که برای بیمه شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرار می ‌شود.

شرایط تعلق مستمری به بازماندگان بیمه ­شده ­متوفی

در یکی از شرایط ذیل مستمری به ‌بازماندگان بیمه شده متوفی تعلق خواهد گرفت که عبارتند از؛

 • در صورت فوت بیمه شده بازنشسته،
 • در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری ‌بگیر،
 • در صورت فوت بیمه شده ‌ای که در 10 سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه 1 سال کار (مشروط بر این که حق بیمه ۹۰‌ روز کار ظرف آخرین سال حیات) را پرداخت کرده باشد،
 • اگر بیمه شده فاقد شرایط فوق باشد، ولی حداقل 20 سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی‌ از مستمری برخوردار خواهند شد و در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه این مشمولان قانون ‌تامین اجتماعی متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از؛ مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت ‌گردیده ظرف آخرین 2 سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24، ملاک عمل قرار می ‌گیرد.
 • در صورت فوت بیمه شده ‌ای که بین 10 تا 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در همان قانون مستمری پرداخت می­ گردد،
 • اگر بیمه ­شده‌ متوفی سابقه پرداخت حق بیمه او از 1 سال تا 10 سال باشد، به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل 1 ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شود،
 • در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه‌ ای فوت نماید.

نکته: هر وقت مستمری ‌بگیر بازنشسته یا از کارافتاده به مدت 6‌ ماه مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند، به ­صورت ­موقت مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند و اگر معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است، وضع مستمری او به حالت اول اعاده می ­گردد.

شمول بازماندگان دارای شرایطی دریافت مستمری بیمه ­شده متوفی

الف. بیمه شده مرد متوفی

بازماندگان واجد شرایطی دریافت مستمری بیمه ­شده­ مرد متوفی به شرح ذیل عبارتند از؛

 • عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده باشد،

نکته: همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده ‌اند (‌عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی دوباره به آن ها ‌مستمری پرداخت خواهد شد.

 • فرزندان بیمه شده متوفی در صورتی ­که دارای شرایط ذیل باشند؛
 1. سن آنان کمتر از 18 سال تمام باشد،
 2. یا به تحصیل اشتغال داشته باشند،
 3. یا به علت بیماری یا نقص‌ عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع قانون ­تامین ­اجتماعی قادر به کار نباشند.
 • پدر و مادر بیمه شده متوفی در صورتی ­که دارای شرایط ذیل باشند؛
 • تحت تکفل او بوده باشند،
 • سن پدر بیش از 60 سال و سن مادر بیش از 55 سال باشد،
 • یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع قانون­ تامین ­اجتماعی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

ب. بیمه شده زن متوفی

بازماندگان واجد شرایطی دریافت مستمری بیمه ­شده­ زن متوفی به شرح ذیل عبارتند از؛

 • شوهر بیمه شده متوفی در صورتی­ که دارای شرایط ذیل باشند؛
 1. تحت تکفل زن بوده باشد،
 2. سن او بیش از 60 سال باشد،
 3. یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع قانون ­تامین ­اجتماعی از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
 • فرزندان بیمه شده متوفی در صورتی­ که دارای شرایط ذیل باشند؛
 • پدر آن ها در قید حیات نبوده باشد،
 • پدر آن ها همسر دیگری (ازدواج دائم) اختیار کرده باشد،
 • از مستمری دیگری استفاده نکنند،
 • سن آن ها کمتر از هجده سال تمام باشد،
 • یا به ­تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل،
 • یا به­ علت بیماری یا نقص عضو طبق‌ گواهی کمیسیون پزشکی قانون­ تامین ­اجتماعی قادر به کار نباشند.
 • پدر و مادر بیمه شده متوفی در صورتی ­که دارای شرایط ذیل باشند؛
 1. تحت تکفل او بوده باشند،
 2. سن پدر بیش از 60 سال و سن مادر بیش از 55 سال باشد،
 3. یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع قانون ­تامین ­اجتماعی از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

نکته: مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید و اگر مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند ‌سهم هر یک از مستمری ‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌ شود و اگر یکی از مستمری ‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت ‌مستمری گردد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌­ بندی مذکور افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از 100% مستمری ‌بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

نکته: هروقت بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

9) برخورداری از کمک هزینه ازدواج

به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می­ کند مبلغی معادل 1 ماه متوسط مزد یا حقوق که عبارت است از؛ جمع دریافتی بیمه شده ظرف 2 سال قبل از ازدواج که به­ ماخذ آن حق بیمه ‌پرداخت شده است تقسیم بر 24، که اگر طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور باشند کمک ازدواج به‌ هر 2 نفر ایشان با رعایت شرایط ذیل پرداخت می‌ شود؛

 • در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد،
 • ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه 720 روز کار را به ­سازمان ­تامین ­اجتماعی پرداخته باشد،
 • عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد،

10) برخورداری از کمک عائله‌ ­مندی

‌میزان کمک عائله‌ مندی معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می‌ باشد. پرداخت کمک عائله ­‌مندی به عهده کارفرما می ­‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود و منوط به شروط ذیل است؛

 • بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار را داشته باشد،
 • سن آن ها کمتر از هجده سال تمام باشد،
 • یا به ­تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل،
 • یا به ­علت بیماری یا نقص عضو طبق‌ گواهی کمیسیون پزشکی قانون ­تامین­ اجتماعی قادر بکار نباشند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع بیمه تامین اجتماعی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرایط بهره‌ مندی از بیمه تامین اجتماعی

بهره‌ مندی از خدمات بیمه تامین اجتماعی نیازمند داشتن برخی شرایط به شرح ذیل است؛

 1. داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان،
 2. سابقه پرداخت حداقل 30 روز حق بیمه،
 3. حداکثر سن برای بیمه شدگان 50 سال است.

نکته: اگر فردی قرارداد بیمه اختیاری خود را 1 بار منعقد کرده باشد، تا 3 بار حق انعقاد قرارداد بیمه اختیاری را خواهد داشت.

موارد شمول عدم پرداخت حق بیمه

مواردی که مشمول پرداخت حق بیمه نمی­ شود؛

 • عیدی،
 • هزینه‌ های سفر و ماموریت،
 • بازخرید ایام مرخصی،
 • حق ­التضمین.

 انواع بیمه تامین اجتماعی

بیمه سازمان تامین اجتماعی انواع مختلفی دارد که به ­شرح ذیل عبارتند از؛

 1. بیمه خویش فرما،
 2. بیمه اختیاری،
 3. بیمه کارفرمایان،
 4. بیمه اجباری،
 5. بیمه بیکاری،
 6. بیمه دانشجویی،
 7. بیمه زنان خانه ­دار،
 8. بیمه پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان،
 9. بیمه نویسندگان و هنرمندان مشمول دریافت یارانه،
 10. بیمه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)،
 11. بیمه حرف و مشاغل آزاد،
 12. بیمه مددجویان مشمول یارانه،
 13. بیمه کارآفرینان بنیاد شهید،
 14. بیمه زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه،
 15. مربی مهدکودک خود مالک مشمول یارانه،
 16. بیمه مشاغل کسب و کار خانگی،
 17. بیمه نخبگان و استعدادهای برتر،
 18. بیمه کارگران باربر،
 19. بیمه خادمین ثابت مساجد،
 20. بیمه خادمین ثابت مساجد فاقد کمک دولت،
 21. بیمه صیادان و مشمولان مشمول یارانه،
 22. بیمه ایرانیان خارج از کشور،
 23. بیمه کارگران باربر فاقد دولت،
 24. بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار،
 25. بیمه طلاب و روحانیون،
 26. بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال،
 27. بیمه مداحان و شاعران اهل بیت،
 28. بیمه پزشکان و پیراپزشکان،
 29. بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی،
 30. بیمه اعضا سازمان نظام دامپزشکی،
 31. بیمه اعضا جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی،
 32. بیمه اعضا انجمن حمایت از مدیران مزرعه،
 33. بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه،
 34. بیمه راکبین و نمایندگان پیک موتوری،
 35. بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات،
 36. بیمه مشاغل کسب و کار های مجازی.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده ‌های بیمه تامین اجتماعی پیچیدگی ­های زیادی دارند. با بهره ‌گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می ­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی تامین اجتماعی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می ­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع بیمه تامین اجتماعی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل انواع بیمه تامین اجتماعی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

2 دیدگاه

 • سلام من پدرم فوت شدند اگر از شوهرم طلاق بگیرم که پسرم سربازی نره از حقوقی که بیمه به مادرم میده به منم میرسه در اون صورت

  • سلام وقت شما بخیر هیچ برنامه و متدی تا به امروز توانایی تضمین سود را نداشته است و بی شک این مطالب دام کلاهبرداران است بهتر است هرگز اعتماد نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *