بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی

امروز با موضوع بررسی شرایط بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی همراه شما خواهیم بود.

اخیرا در زمان تنظیم قراردادهای ملکی جهت دریافت کد رهگیری، شرط ارجاع دعوا به داوری را بدون آگاهی طرفین قرارداد می گنجانند.

با توجه به اینکه مراجعین به دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری وکیل دادگستری، بسیاری از این موارد مطرح می شود، تصمیم به بررسی آن گرفتیم.

عزیزان دقت داشته باشند که در زمان تنظیم قراردادهای ملکی، قرارداد را با دقت مطالعه نمایند.

همراهی وکیل تخصصی قراردادهای ملکی نیز در این گونه موارد قابل توصیه است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی قراردادهای ملکی با ما تماس بگیرید.

سوالات مهم در بررسی شرایط بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی

  • هزینه طرح دعوای بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی چگونه تعیین می شود؟
  • بهترین وکیل جهت مشاوره حقوقی نحوه ابطال رای داوری در قراردادهای ملکی تهران کیست؟
  • آیا می توان هنگام تنظیم قرارداد ملکی وکیل همراه داشت؟

نمونه دادخواست بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه های حقوقی تهران

با سلام و احترام

در توضیح و شرح خواسته مبنی بر درخواست صدور حکم به بطلان رای داوری شماره 3/85/110/98/دم مورخ09/09/1398 صادر شده از سوی هیئت داوری منتخب مرکز داوری اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، دلایل این درخواست را به صورت مشروح به حضور اعلام می دارم.

اول: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

تاریخ مبایعه نامه اصلی و قابل استناد دفتر املاک … 21/11/1397 به شماره 0117029

تاریخ توافق اولیه ظهر همین مبایعه نامه 23/11/1379

تاریخ اعطای وکالت بر اساس توافق طرفین جهت آماده کردن مدارک انتقال سند رسمی 24/11/1397

تاریخ مبایعه نامه های صوری جهت اخذ کد رهگیری 29/11/1397 شماره های 17404567-17404268-17404782دفتر املاک گروه مشاورین ق.

در این قراردادها، ارجاع به داوری شده است.

 با توجه به اینکه صرفاً جهت کد رهگیری بوده بنابراین استناد به شرط داوری در این قرارداد معتبر نیست.

تاریخ توافق بعدی در دفتر املاک خیابانی جهت تغییر تاریخ محضر و آخرین توافق که حاکم بر سایر توافقات مندرج در مبایعه نامه اصلی است= 25/12/1397

با بررسی موارد فوق، نیک در خواهید یافت که ملاک قرارداد و معامله طرفین، مبایعه نامه اصلی مورخ 21/11/1397 با آخرین تغییرات در تاریخ 25/12/1397 می باشد.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل و مشاور حقوقی امور بانکی

بنابراین توافق طرفین در تاریخ 25/12/1397و در دفتر مشاورین املاک خ، خود، دلیل صوری بودن مبایعه نامه بعدی که جهت کد رهگیری تنظیم شده، است

در مبایعه نامه اصلی، موضوع ارجاع به داوری وجود نداشته و توافقات بعدی طرفین نیز موید این معناست.

از جمله:

  • بند ۵ از ماده ۴ مبایعه نامه های دارای کد رهگیری، صراحتاً قرارداد مورخ 21/11/1397 را معتبر و ملاک عمل دانسته است.
  • بر اساس بند توضیحات مبایعه نامه های دارای کد رهگیری، صراحتاً قید شده است

این کد رهگیری بر اساس مبایعه نامه شماره 0117029 مورخ 21/11/1397 تنظیم گردیده و هر دو حکم واحد را دارند. دقت بفرمایید: (کد رهگیری و نه مبایعه نامه)

لذا بر موضوع انتقال سند ها و تحویل همزمان آپارتمان هایی که به عنوان ثمن معامله تعیین شده تاکید شده است.

دوم: مخالفت رای داوران با قوانین موجد حق

الف: سردفتر محترم اسناد رسمی … تهران، در اقدامی عجیب برای هر دو طرف قرارداد در یک تاریخ، گواهی عدم حضور صادر و تسلیم نمودند.

مستند سردفتر محترم در صدور گواهی عدم حضور اینجانب، در تاریخ 25/01/1398 که تحویل خریداران آقایان …و آقای … شده است، ارائه یک فقره چک به شماره 383622/1010 مورخ 25/01/1398 عهده بانک آینده شعبه شهران کد ۲۳۸ میباشد.

چک‌ تضمینی موصوف به مبلغ 000/000/500/21 ریال و در وجه آقای … صادر شده است.

این در حالی است که مطابق قانون، بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حکم قانون و رعایت آن برای همه الزامی است.

طبق بند ۴ و ۵ بخشنامه شماره 318175/97 مورخ 11/09/1397  

اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار است.

قطع و یقین این نکته محرز است که دریافت چک بانکی، جهت پرداخت مابقی ثمن معامله نیست.

چرا که باید به صورت تفکیکی و نسبت سهم هر یک از فروشندگان و به نام آنها، چک بانکی دریافت و تحویل می شد.

بنابراین حتی به فرض آماده بودن مدارک جهت تنظیم سند، انتقال سند رسمی با توجه به عدم امکان پرداخت وجه و ثمن معامله وجود نداشت.

تخلف سردفتر محترم از قواعد آمره و عدم توجه داوران به موضوع در این خصوص محرز است.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل چک برگشتی

بند ۴ بخشنامه پیش‌گفته اشعار دارد:

وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده  “ذینفعی” است که مشخصات وی بر روی برگ چک تضمین شده درج گردیده امکان پذیر است.

با توجه به حاکمیت این بخشنامه در زمان انتقال سند موعود، در تاریخ 25/01/1398، استناد به گواهی عدم حضور خالی از وجه میباشد.

ب: اینجانب با توجه به نگاه جانبدارانه هیئت داوری، مراتب را طی اظهارنامه شماره 1398220000699061 مورخ 19/08/1398به مشارالیهم ابلاغ نمودم.

علاوه بر این که در تاریخ 24/11/1397 یعنی یک روز پس از توافقات ظهر قرارداد اولیه، در دفتر اسناد رسمی … تهران، طی وکالت رسمی شماره 18625 با توافق طرفین، انجام امور اداری و اخذ استعلام های مربوط به انتقال ملک به خریداران محترم آقایان …… سپرده شده است.

بنابراین اینجانب و سایر فروشندگان با تکلیفی مبنی بر اخذ استعلام ها و آماده کردن مدارک مواجه نبوده و ارائه وکالت مذکور به ادارات ثبت و سایر مراجع، بیانگر اقدام و عمل وکلای محترم می باشد.

مضاف بر اینکه با اعطای وکالت رسمی مذکور، اصول تمامی مدارک در اختیار وکلا قرار گرفت تا نسبت به انجام موضوع اقدام نمایند.

ج: آماده نبودن و عدم پرداخت باقی ثمن معامله

مبایعه نامه اولیه بین طرفین در تاریخ 21/11/1397 شماره 0117029در دفتر املاک … (خ) تنظیم و به امضا رسید.

ظهر مبایعه‌نامه موصوف در تاریخ 23/11/1397 توافق شده تا بابت بخشی از ثمن معامله، دو واحد آپارتمان در شهرک گلستان تهران به فروشندگان، یعنی اینجانب، خواهر و برادرم منتقل شود.

طبق توافق، مقرر گردید سه واحد واگذار شده از سوی بنده، خواهر و برادرم و ۲ واحد واگذار شده از سوی خریداران، همزمان منجر به انتقال سند رسمی و قطعی در تاریخ 24/11/1397 و در دفتر …. تهران باشد.

به همین جهت، آقایان ….  با توجه به وکالتی که در همین تاریخ به مشارالیهم داده شده، متعهد به انجام فوری کار شدند.

اما اکنون به تعهدات خود عمل ننمودند. در واقع داوران بدون در نظر گرفتن این موضوعات و بدون توجه و دقت کافی صرفاً اصرار بر علیه اینجانب و سایر فروشندگان داشتند.

بنا به مراتبی که عرض شد، رسیدگی و صدور رای به بطلان رای داوری که خلاف قوانین و مندرجات قرارداد صادر شده است مورد استدعاست.

در مهر پارسیان بخوانید :  درخواست انحلال شرکت

وکیل بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل تخصصی بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

رزرو وقت مشاوره تلفنی

پس از پرداخت با یکی از شماره های همراه تماس بگیرید
  • قیمت: 150,000 تومان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *