سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور


بهترین وکیل در حوزه امور استخدامی در این نوشتار به بررسی سازمان اداری و استخدامی کشور پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، ساختار، زیر مجموعه­ ها و وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی در ایران است که وظایف رئیس ‌جمهور در حوزه اداری و استخدامی را برعهده دارد و رئیس آن معاون رئیس‌ جمهور ایران محسوب می ‌شود.

دستور های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه ‌ها و موسسه ­های دولتی مشمول این قانون لازم الاجرا است.

‌وزارتخانه ‌ها و شهرداری ‌ها و کلیه موسسه­ های دولتی اعم از آن که مشمول مقررات قانون خدمات مدیریت کشوری باشند یا نباشند، مکلفند نسبت به کلیه لوایح ‌استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی در گذشته موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند. تشکیلات ‌شرکت ‌های دولتی ‌با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه‌ مربوط خواهد رسید.

وزارتخانه ‌ها و موسسه ­ها و ‌شرکت‌ های دولتی و موسسه ­های دولتی اعم از آن که مشمول مقررات قانون خدمات مدیریت کشوری باشند یا نباشند، مکلف و موظف اند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند.

فراز و فرود تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 1. این سازمان تا سال ۱۳۷۹ با عنوان «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» فعال بود و مقام اول سازمان عنوان «دبیر کل» داشت که جایگاه معاون نخست‌ وزیر ایران داشت که با انجام اصلاحات در قانون اساسی و حذف جایگاه نخست‌ وزیری، به معاون رئیس ‌جمهور تبدیل شد.
 2. سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۷۹ با سازمان برنامه و بودجه ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی تأسیس شد.
 3. سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی در سال ۱۳۸۶ به 2 معاونت رئیس‌ جمهور با نام ‌های «برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» تفکیک شده بود که «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» همان وظایف سابق «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» را بر عهده گرفت.
 4. با ادغام 2 معاونت مذکور در سال ۱۳۹۳، سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی برای بار دوم شکل گرفت.
 5. اما در سال ۱۳۹۵ سازمان «سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی» باز هم منحل شده و سازمان‌ های «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی کشور» برای بار دوم تفکیک شدند و به وضعیت سابق خود در پیش از سال ۱۳۷۹ بازگشتند.

نکته: فلسفه وجودی این سازمان و سازمان برنامه و بودجه به ‌لحاظ ماهوی از مشابهت زیادی برخوردار است، بطوری­ که امکان تفکیک این 2 سازمان در واحد های استانی وجود ندارد و همچنان با وضعیت سابق تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان‌ ها فعالیت می ‌نمایند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اهم وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور

این سازمان عهده ‌دار وظایف رئیس‌ جمهور در حوزه اداری و استخدامی در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط معاون رئیس‌ جمهور می ‌باشد، که مهمترین وظایف آن به ­شرح ذیل عبارتند از؛

 • ایجاد هماهنگی ‌های لازم برای اجرای سیاست‌ های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر انقلاب،
 • تعیین نقش و ماموریت ‌های بخش‌ های مختلف دولتی،
 • سیاست­ گذاری،
 • برنامه ‌ریزی نظارت بر بخش‌ های مختلف دولتی شامل ساختار های سازمانی، سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه ‌ریزی نیروی انسانی،
 • راهبری توسعه دولت الکترونیک،
 • مدیریت فرآیند های سازمانی اصلاح سیستم ‌ها و روش‌ ها،
 • مدیریت دانش جبران خدمات و سلامت اداری ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت،
 • توسعه و ترویج آموزش ‌های راهبردی در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه ‌گرا،
 • برنامه‌ ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثر بخشی و کارآیی نظام اداری و مدیریت بهره ‌وری ملی،
 • طراحی بهینه ‌سازی و استقرار نظام ‌های اداری برای تحقق برنامه ‌های توسعه.

اهم فعالیت‌ های سازمان اداری و استخدامی کشور

‌اهم فعالیت­ های سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح ذیل عبارتند از؛

‌الف – در زمینه امور استخدامی

 • مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ‌ها و موسسه ­ای دولتی مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری،
 • دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی،
 • رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی،
 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهاد ها و نظرهای مشورتی به دولت،
 • اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران،
 • اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت،
 • اظهارنظر درباره مقررات استخدامی موسسه­ های دولتی خارج از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری.

ب – در زمینه امور تشکیلاتی و روش ­ها و تشریفات اداری

 1. بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف ‌ها و وظایف وزارتخانه‌ ‌ها و موسسه ­ها و ‌شرکت‌ های دولتی،
 2. بررسی و پیشنهاد تفکیک وظایف وزارتخانه ‌‌ها و موسسه­ ها و ‌شرکت‌ های دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه ‌‌ها و موسسه ­های دولتی ذی­ صلاحیت،
 3. تجدیدنظر در سازمان داخلی وزارتخانه ‌ها و موسسه ­های دولتی مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری،
 4. بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به­ منظور تسهیل و بهبود جریان کارها،
 5. بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش­ های حسابداری و ممیزی و خزانه­ داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری،
 6. ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاه ­های اجرائی کشوری به­ منظور ‌ارشاد و راهنمائی آن ها در جهت برقراری روش­ های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به رئیس­ جمهور.

جهت دریافت مشاوره در خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ارکان ‌‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور

سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان ذیل است‌؛

الف) شورای امور اداری و استخدامی کشور

شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون به­ اختصار شورا نامیده می ‌شود.

وظایف و اختیارات شورا امور اداری و استخدامی کشور

‌ترکیب اعضاء شورا و ترتیب تشکیل جلسه ­ها و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیأت وزیران ‌تعیین می ‌شود. این شورا دارای وظایف و اختیار هایی به شرح ذیل است که عبارتند از؛

1- رسیدگی و تصویب آیین ‌­نامه ‌­هایی که به­ موجب قانون در صلاحیت شورا است،

2- اظهارنظر نسبت به­ مسائلی که از طرف دبیر کل به ­شورا ارجاع شود،

3- رسیدگی به ­شکایات مستخدمین رسمی،

4- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مقررات استخدامی موسسه­ های دولتی خارج از شمول این قانون.

ب) هیات رسیدگی به شکایات استخدامی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

ریاست کل هيات­ های رسیدگی به شکایات استخدامی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

رياست كل هيات­ های رسيدگي با رئيس شورا است و دبيرخانه شورا مسئول امور دفتری هيات ­های رسيدگی می ­باشد.

ترکیب هيات ‌های رسیدگی به شکایات استخدامی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هر هيات متشكل از 5 عضو خواهد بود كه 1 نفر ايشان با انتخاب اعضاء و با تصويب شورا و ابلاغ دبير كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور سمت رياست هیات را خواهد داشت.

نحوه انتصاب اعضاء هيات ‌های رسیدگی به شکایات استخدامی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

اعضای هيات­ های رسيدگي با تصويب شورا و به ­موجب ابلاغ دبير كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته که لااقل 15 سال سابقه خدمت دولتی و سابقه ‌وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استان داری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان ­عالی کشور داشته باشند، منصوب خواهند شد و انتصاب مجدد اعضای هیات رسیدگی به شکایات استخدامی بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفاء هر یک از اعضای هیات رسیدگی به شکایات استخدامی 1 نفر دیگر که دارای شرایط مقرر ‌باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی برگزیده می ‌شود.

نحوه عزل و بر کناری هر یک از اعضای هیات رسیدگی به شکایات استخدامی پس از رسیدگی به دلایل لزوم بر کناری فقط با تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت.

نکته: اعضاء هیات رسیدگی به شکایات استخدامی بطور تمام وقت موظف انجام وظیفه می ‌کنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند.

نکته: اگر مستخدم بازنشسته به عضویت هیات رسیدگی به شکایات استخدامی منصوب شود، فقط می‌ تواند از یکی از 2 حقوق بازنشستگی یا عضویت هیات رسیدگی به شکایات استخدامی ‌استفاده کند.

نکته: حقوق اعضای هیات رسیدگی به شکایات استخدامی معادل با حقوق معاون وزیر تعیین می ‌شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرايط عضويت در هيات‌ های رسیدگی به شکایات استخدامی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

شرايط عضويت در هيات ‌های رسيدگی به شرح ذیل عبارتند از؛

1. دارندگان پايه‌ های قضائی

داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت قضائی و نداشتن محكوميت انتظامی از درجه 4 به ­بالا.

2. مشمولين قانون استخدام كشوری

الف – دارا بودن درجه ليسانس و لااقل 10 سال سابقه خدمت و بصيرت در مسائل استخدامی و اداری،

ب – يا درجه فوق ليسانس و لااقل 8 سال سابقه خدمت و بصيرت در مسائل استخدامی و اداری،

پ – يا درجه دكترا و لااقل 6 سال سابقه خدمت و بصيرت در مسائل استخدامی و اداری،

ت – نداشتن محكوميت اداری از قبیل؛ انفصال موقت از 3 ماه تا 1 سال یا اخراج از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع و یا انفصال دائم از خدمت دولت.

شرايط احراز رياست رسیدگی به شکایات استخدامی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

اعضای هیات رسیدگی به شکایات استخدامی در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست هیات رسیدگی به شکایات استخدامی بر می ‌گزینند و با تصويب شورا و ابلاغ دبير كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور سمت رياست هیات را خواهد داشت و شرايط احراز رياست هيات‌ های رسيدگی به ­شرح ذیل عبارتند از؛

الف. دارندگان پايه‌ های قضائی

 1.  داشتن ليسانس حقوق،
 2. حداقل 10 سال سابقه خدمت قضائی،
 3. نداشتن محكوميت انتظامی از درجه 4 به بالا.

ب. مشمولين قانون استخدام كشوری

الف. دارا بودن درجه ليسانس حقوق و 18 سال سابقه خدمت كه لااقل 10 سال آن در مقامات قضائی باشد،

ب. يا دارا بودن درجه فوق ليسانس حقوق و 16 سال سابقه خدمت كه لااقل 10 سال آن در مقامات قضائی باشد،

ث. يا دارا بودن درجه دكترای حقوق و 14 سال سابقه خدمت كه لااقل 10 سال آن در مقامات قضائی باشد،

ت. نداشتن محكوميت انتظامی يا اداری حسب مورد از درجه 4 به ­بالا انفصال موقت از 3 ماه تا 1 سال یا اخراج از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع و یا انفصال دائم از خدمت دولت.

نکته: اعضاء هيات­ های رسيدگی هرگاه شاغل سمت قضائی باشند، به سازمان امور اداری و استخدامی كشور مامور و در غير اين ­صورت منتقل می ­شوند.

پ) دبیر کل شورای امور اداری و استخدامی کشور

 • دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که حداقل 10 سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند 5 سال منصوب می‌ شود و انتصاب مجدد دبیر کل بلامانع است.
 • دبیر کل به ­واحد های تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالی ­ترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
 • دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره ‌مند است و نصب و عزل‌ کلیه مستخدمین سازمان، بنا به دستور وی به عمل می‌ آید، همچنین کلیه پرداخت ‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به ‌دستور دبیر کل صورت می‌ گیرد.
 • دبیر کل در اجرای وظایف قانونی خود مسئول است.
 • دبیر کل می‌ تواند قسمتی از وظایف خود را به­ معاونان خود تفویض نماید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

معاونت ­های سازمان امور اداری و استخدامی کشور

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای معاونت ­هایی جهت تسهیل و انجام صحیح امور محوله توسط قانون دارد که به شرح ذیل عبارتند از؛

 • معاونت نوسازی اداری

وظایف این معاونت به شرح ذیل عبارتند از؛

 • سياست ‌گذاری و تنظيم خط‌ مشی ‌ها،
 • راهبرد ها و تدابير عمومی نوسازی ساختار های سازمانی دولت،
 • مديريت عملكرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی،
 • توسعه دولت الکترونیک و تدوين سياست ‌ها و راهبرد های معطوف به ايجاد زير ساخت ‌های لازم به این ‌منظور،
 • نظارت راهبردی بر چگونگی برنامه ‌ها و فعاليت ‌ها در انطباق با سياست‌ ها، قوانين و مقررات در حوزه ‌های مذكور،
 • راهبری مطالعه ­ها و بررسی ‌های لازم و ارائه خط‌ مشی ‌ها، مدل ‌ها، چارچوب ‌ها، طرح‌ ها و پيشنهاد های مناسب و مقتضی در خصوص ساختار اداری و تشكيلات دستگاه ‌های اجرايی و كلان دولت و…
 • معاونت سرمایه انسانی

وظایف این معاونت به شرح ذیل عبارتند از؛

 1. طراحی، استقرار و مدیریت سیستم‌ های اطلاعاتی منابع انسانی،
 2. بررسی روش‌ های جایگزین استخدام به منظور تامین نیروی انسانی در چارچوب قوانین،
 3. مطالعه و بررسی مبانی علمی و تجربه ­های سایر کشور ها در خصوص شاخص‌ های کلان نیروی ‌انسانی دستگاه ‌های اجرایی،
 4. انجام مطالعه ­های تطبیقی در خصوص وضعیت نیروی انسانی دستگاه ‌های اجرایی،
 5. بررسی و انجام مطالعه ­های تطبیقی در خصوص نظام‌ ها و سامانه ‌های طراحی و ارزشیابی مشاغل دولتی در دستگاه ‌های اجرایی و سایر کشور ها و تهیه و تدوین راهبرد های آموزش و توسعه نیروی انسانی متناسب با شرایط و تحلیل‌ های چند گانه و…
 • معاونت حقوقی، مجلس و استان ­ها

وظایف این معاونت به شرح ذیل عبارتند از؛

 • تدوین سیاست‌ ها، خط مشی ‌ها و برنامه ‌های سازمان در حوزه امور حقوقی و قوانین، مجلس، سلامت اداری، صیانت از حقوق شهروندان و نظارت و بازرسی و پیگیری چگونگی اجرای آن ها،
 • تدوین راهبرد های نظارت بر اجرای قوانین، مقررات و مصوبه ­های مربوط به صیانت از حقوق شهروندان، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری،
 • راهبری دستگاه‌ های اجرایی در جهت صیانت از حقوق شهروندی، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری،
 • هماهنگی و راهبری امور حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایت­ های در دستگاه‌ های اجرایی،
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت ‌های دبیرخانه هیئت عالی نظارت و…
 • معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

وظایف این معاونت به شرح ذیل عبارتند از؛

 • تنظیم خط مشی ‌ها و تدوین نظام ‌های اداری، مالی و نیروی انسانی سازمان در حوزه‌ های طراحی و تنظیم ساختار سازمانی، سامانه ‌ها و فرآیند های مدیریتی،
 • عملیاتی و پشتیبانی و مدیریت و راهبری منابع سازمانی (انسانی، مالی، تجهیزاتی و فیزیکی، اطلاعات و اسناد و مدارک اداری و…)،
 • اجرای بودجه مصوب و ابلاغی و مدیریت موثر منابع مالی در جهت اهداف و ماموریت‌ ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه،
 • راهبری امور منابع انسانی در حوزه‌ های برنامه ‌ریزی، جذب و بکارگیری، خدمات منابع انسانی، آموزش و توسعه، حقوق و مزایا و امور رفاهی و پایان خدمت و بازنشستگی منابع انسانی در سازمان و…
 • معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمند سازی نظام اداری

وظایف این معاونت به شرح ذیل عبارتند از؛

 • تهیه طرح جامع فن ­آوری اطلاعات دولت،
 • استفاده از ظرفیت ‌های فن ­آوری ‌های نوین اطلاعات و ارتباطات،
 • برنامه‌ ریزی به منظور یکپارچه ‌سازی سامانه ‌های کاربردی و افزایش هوشمند سازی سیستم‌ های سازمان بر مبنای شاخص‌ های عملکردی توسعه،
 • تهیه و تدوین چارچوب فنی تولید سامانه ‌های کاربردی،
 • طراحی، ایجاد، توسعه و نگهداری سامانه ‌های کاربردی اعم از؛ عمومی، اختصاصی و ملی،
 • پردازش اطلاعات و آمار به منظور ارائه آمار و تحلیل و مدل‌ سازی وقایع پیچیده تعاملی و…

زیر مجموعه ­های سازمان اداری و استخدامی کشور

الف. سازمان ملی بهره ­وری ایران

وظایف این سازمان به شرح ذیل عبارتند از؛

 • راهبری، سنجش و ارزیابی بهره‌ وری کشور،
 • آگاهی ‌بخشی، ترویج مفاهیم و دانش بهره ‌وری و ارائه آموزش‌ ها و مشاوره‌ های تخصصی ارتقای بهره ‌وری،
 • شبکه ‌سازی ذی نفعان بهره ‌وری کشور با محوریت ایجاد بستر تعامل،
 • ظرفیت ‌سازی و تسهیل گری حرکت ملی بهره ‌وری،
 • ایجاد انگیزش از طریق شناسایی، معرفی و به اشتراک ‌گذاری عملکرد ها و تجارب برتر کشوری و بین‌ المللی در حوزه‌ های مرتبط با بهره ‌وری.

ب. شورای عالی اداری

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام ‌های استخدامی، ‌مدیریت منابع انسانی، روش ‌های انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه‌ گرا و مردم‌ سالار، شورای عالی اداری تشکیل شد.

پ. شورای حقوق و دستمزد

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه ‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد تشکیل شد و مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رئیس‌ جمهور قابل اجراست.

ت. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، به ­منظور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌ شود.

ث. کارگروه ساماندهی فضا های اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، به ­منظور تسریع در تصمیم ‌گیری و اجرای این مصوبه، کار گروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌ های اداری تشکیل شد.

ج. هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری

طبق آئین‌ نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، مرکب از 3 نفر از نمایندگان به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری‌ و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و 1 نماینده از قوه قضائیه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می ‌شود.

چ. مرکز آموزش مدیریت دولتی

وظایف این مرکز عبارتند از:

 • خط‌ مشی‌ گذاری اجرای برنامه ‌های آموزشی و توسعه‌ ای مدیران و کارکنان در نظام اداری منطبق بر اسناد فرا دستی و سیاست گذاری ‌های سازمان اداری و استخدامی کشور،
 • آموزش و تربیت مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت با تاکید بر آموزش‌ های راهبردی، مهارتی و کابردی،
 • مدیریت شبکه‌ های علمی در جهت تولید و انتقال دانش در حوزه نظام اداری و اداره امور عمومی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌ های آموزشی کارمندان دولت،
 • ارائه آمار و اطلاعات مدیران حرفه ‌ای کشور،
 • برگزاری دوره‌ های آموزش کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری و…

ح. مرکز نوآوری سازمان اداری و استخدامی کشور

مرکز نوآوری سازمان اداری و استخدامی کشور، بستر ساز و تسهیل گر تعامل ­های بخش عمومی (نظام اداری) با بخش خصوصی است. این مرکز مایل است تا با شناسایی گلوگاه ‌ها و چالش‌ های تعامل و همکاری بخش‌ های عمومی و خصوصی، زیر ساخت ‌ها، فرآیند ها و پلتفرم ‌‌های توسعه تعامل و همکاری آن ها را توسعه دهد.

خ. اهداف اصلی مرکز نوآوری سازمان اداری و استخدامی کشور

از جمله اهداف اصلی مرکز نوآوری سازمان اداری و استخدامی کشور می ­توان به موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

 1. توسعه یا استفاده از ظرفیت ‌های بخش خصوصی در راستای پاسخ به نیاز های بخش عمومی،
 2.  بستر سازی واگذاری هدفمند خدمات عمومی به بخش خصوصی (و یا ارائه سرویس ‌های مشترک).

د. مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری و استخدامی کشور

مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس وظایف قانونی ملزم به گرد آوری و حفظ منابع مکتوب و غیر مکتوب در حوزه نظام اداری کشور است. با این هدف این مرکز راه‌ اندازی شده تا آثار منتشر شده در داخل و خارج از ایران در حوزه نظام اداری جمع ‌آوری کند. در اجرای ­این ­وظیفه، کارهای­ گوناگونی چون فهرست ‌نویسی، رده ‌بندی، نمایه‌ سازی و چکیده‌ نویسی و دیجیتال ‌سازی منطبق با استاندارد های بین ‌المللی انجام دهد.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده ‌های دیوان عدالت اداری پیچیدگی ­های زیادی دارند. با بهره ‌گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می ­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می ­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل سازمان اداری و استخدامی کشور در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *