امروز با آموزش نحوه شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی همراه شما هستیم.

در مواقعی که افراد امکان ان را ندارند که بتوانند شخصا مسافرت نمایند، و بخواهند برای مسافرت با وسایل نقلیه عمومی از راههای دریایی و یا هوایی اقدام نمایند، جهت تهیه بلیط و سفارش ان در روز مورد نظر خود به دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه می کنند.

این موسسات به عنوان واسطه به نمایندگی از اشخاص مسافر، اقدام به تهیه و سفارش بلیط می‌نمایند و از این طریق شرایط برای مسافرت اشخاص توسط دفاتر خدمات مسافرتی فراهم می‌شود.

دفاتر خدمات مسافرتی، با اخذ مجوزهای لازم می‌توانند فعالیت خود را انجام دهند و در این زمینه، با توجه به قراردادهایی که با اشخاص مسافر دارند، متعهد به رابطه قراردادی خود هستند و باید از ضوابط و مقرراتی که نهادهای ذیربط برای آن‌ها تعیین می‌نماید، تخطی نکنند.

هرگاه دفاتر خدمات مسافرتی در ارتباط با شغل و کار خود، مرتکب تخلفات صنفی، قراردادی و حتی کیفری شوند، می توان با مراجعه با مراجع صالح، محکومیت آن‌ها را درخواست نمود.

در این مقاله به موضوع شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی و تخلفات متصور برای آن‌ها،

 جرایم خاص دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس های مسافرتی،

مرجع رسیدگی به شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی و مجازاتهای مقرر برای دفاتر خدمات مسافرتی که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل کیفری در تهران، منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مربوط به شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی

– موارد و مصادیق فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی چیست؟

– تخلفات مربوط به زمینه کاری دفاتر خدمات مسافرتی چیست؟

– تخلف کیفری و جرایم متصور برای دفاتر خدمات مسافرتی چه می باشد؟

– شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی به چه نحو انجام می‌پذیرد؟

– مجازاتهای مربوط به تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی شامل چه مواردی است؟

– شکایت از تورهای مسافرتی و شکایت از تور لیدر در کدام مرجع مطرح می‌شود؟

– بهترین وکیل کیفری در تهران و بهترین وکیل بین‌المللی ایران کیست؟

مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی

دفاتر خدمات مسافرتی در قالب مجموعه و موسساتی هستند که با دریافت مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در جهت فراهم کردن مقدمات لازم و ضروری مسافرت اشخاصی که به آن‌ها رجوع کرده اند، بر می آیند. اقدامات و زمینه های کاری دفاتر خدمات مسافرتی، با توجه به موارد متعدد ان می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

– تنظیم برنامه های مسافرتی، فروش بلیط مسافرت و ذخیره مکان

– دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرتهای داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی

– دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام، تنظیم و انجام مسافرت های زیارتی به داخل و خـارج از کشور، ذخیره مکان و هر گونه خدمات زیارتی تهیه ی تورهای مسافرتی و تهیه ی هتل و اقامتگاه.

دفاتر خدمات مسافرتی برای انجام امور فوق الذکر، در جهت تنظیم قرارداد با ارباب رجوع و در ازای دریافت مبالغ با توجه به تعرفه های قانونی اقدام به انجام فعالیتهای مذکور می‌نمایند.

طبیعی است که هرگاه دفاتر خدمات مسافرتی در مدت زمان مورد نظر ارباب رجوع، به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید و یا اینکه متعذر باشد، باید علاوه بر رد اصل مبالغ، عهده دار خسارتهای وارده گردند.

تخلفات و جرایم دفاتر خدمات مسافرتی

اولین قدم در جهت فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و برای اینکه اقدامات آن‌ها در راستای فعالیت کاری خود، قانونی باشد باید موارد قانونی آیین نامه مربوط به فعالیت خود را رعایت نمایند.

تخلفات مرتبط با دفاتر خدمات مسافرتی، ممکن است در دو زمینه ی قراردادی و عدم رعایت مقررات انضباطی باشد که به شرح ذیل است:

– عدم تمدید مجدد پروانه و مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی

– تعطیلی آژانس مسافرتی بیش از سه ماه بدون عذر موجه

– عدم ارائه ی تضمین بابت حسن انجام کار و تعهد به مرجع صدور مجوز به مبلغ پنج میلیون تومان توسط متقاضی صدور مجوز

– تغییر محل بدون دریافت مجوز از مرجع صادرکننده

– فعالیت آژانس مسافرتی در زمینه ای که مغایر با موضوع فعالیت آژانس بوده

– قبول تعهد جدید در زمان تعلیق فعالیت آژانس

تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی که می‌تواند منجر به شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی توسط اشخاص مراجعه کننده گردد، شامل موارد ذیل می‌شود:

– عدم رد مبالغ قراردادی اخذ شده از اشخاص و پرداخت خسارت طبق آیین نامه ی مربوطه، در صورتی که دفاتر خدمات مسافرتی به تعهد قراردادی خود در موعد مقرر عمل نکرده و تخلف قراردادی، مستند به تقصیر او باشد.

– عدم مطابقت موضوع قرارداد با تعهد قراردادی آژانس مسافرتی نسبت به خواسته و مطلوب ارباب رجوع

– دریافت مبالغی بیش از میزان مقرر قانونی بابت هزینه‌های سفر از شخص مراجعه کننده توسط دفاتر خدمات مسافرتی

تخلف و جرایم کیفری دفاتر خدمات مسافرتی

با توجه به گسترش فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و توسعه ی راهها، برای فعالیت این دفاتر، قوانینی در رابطه با ساماندهی آن‌ها وجود دارد که اقدام به نظارت بر نحوه ی عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی می‌نمایند.

از این رو دفاتری وجود دارند که بدون اخذ و داشتن هرگونه مجوز قانونی، اقدام به تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی می‌نمایند و به همین خاطر از اشخاص، بدون اینکه تعهدی به انجام موضوع قرارداد خود داشته باشند، اقدام به اخذ مبالغی می‌نمایند، از این جهت می‌تواند تحت عنوان کلاهبرداری، قابل تعقیب کیفری باشد و تعقیب آن‌ها را از دادسرای عمومی و انقلاب به موجب دادخواست، درخواست کرد.

شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی

در صورتی که دفاتر خدمات مسافرتی به تعهدات قراردادی خود و آیین نامه های مقرر توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام ننماید و یا مرتکب تخلفات اداری و صنفی گردد، بر اساس  دستورالعمل تشکیل کمیسیون فنی نظارت بر خدمات مسافرتی و گردشگری، مرجعی به عنوان کمیته ی فنی نظارت برتاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استآن‌ها، متشکل از:

 معاون گردشگری اداره کل استان،

کارشناس مسئول امور دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری اداره کل استان بعنوان دبیر (باحق رای)،

یک نفر کارشناس حقوقی با معرفی اداره حقوقی استان،

نماینده حراست با معرفی اداره حراست اداره کل استان،

یک نفر کارشناس معتمد درحوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به انتخاب مدیر استان

دو نفر نماینده مطلع و تام الاختیار تشکل صنفی مربوطه با معرفی تشکل صنفی؛

 به عنوان مرجع صالح، به شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین سایر تخلفات دفاتر مذکور رسیدگی می‌نماید.

در صورتی که شکایات واصله از دفاتر خدمات مسافرتی به کمیته فنی، همراه با دلایل مستند و مستدل مطرح گردد، نسبت به صدور رای تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود و طرفین موظف به اجرای رای در موعد مقرر خواهند بود.

هرگاه تخلف دفتر خدمات مسافرتی، دارای وصف مجرمانه باشد، پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال خواهد شد.

مجازاتهای مربوط به تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی

پس از رسیدگی به شکایتهای مطرح شده از دفاتر خدمات مسافرتی و احراز تخلف دفاتر مورد نظر، ممکن است با توجه به نوع تخلف، مجازاتهای ذیل به عنوان رای صادر گردد:

– تذکر کتبی

– اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب حداکثرتا یک ماه جهت رفع اشکال

– تعلیق از یک ماه تا سه ماه توسط کمیته فنی

– لغو پروانه توسط کمیته فنی

احکام صادر از سوی کمیته فنی استان، لازم الاجرا بوده و در صورت عدم اجرای رای از سوی دارنده مجوز، نسبت به لغو مجوز فعالیت، اقدام خواهد شد.

همچنین نیروی انتظامی و سایر مراجع قانونی ذی ربط مکلفند به تقاضای مرجع صدور مجوز از ادامه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی که متخلف شناخته شده و به تعلیق یا لغو محکوم شده‌اند جلوگیری به عمل آورد.

وکیل متخصص شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی

موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و دفتر خدمات حقوقی محمد رضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، به همراه تیم وکلای تخصصی در زمینه مسائل حقوقی مربوط به شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی، اقدام به مشاوره و قبول وکالت شما عزیزان می‌نماید.

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص خانواده امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره همراه وکیل جهت مشاوره آنلاین

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

مقالات کیفری

۱۹ دیدگاه

 • اقا۴۰میلیون مارو آژانس هواپیمایی چرخ فولک سه راه گوهر دشت کرج خورده نمیده
  من کجا باید اقدام کنم تا بتونم پولمو پس بگیرم؟
  لطفا منو راهنمایی کنید

 • با سلام و خسته نباشید من دو هفته پیش از آژانس هواپیمایی فلایتیو دو فقره بلیط رفت و برگشت به ازمیر خریداری کردم که هنگام رفتن به فرودگاه با تماس تلفنی که با اطلاعات فرودگاه و سپس فلایتیو گرفتم متوجه شدم پرواز رفت من کنسل شده و چون نتوانستند بلیط جایگزین تهیه کنند ناچارا مجبور به کنسل کردن هر دو بلیط شدم که مبلغ بلیط رفتم را پس دادندولی بلیط برگشت من جریمه سنگینی خورد . حالا آیا راهی هست که از آژانس بدلیل اطلاع ندادن کنسلی پرواز شکایت کنم؟

 • سلام بله امکان مطالبه خسارت وجود داره. در صورت نیاز به تهیه متن شکایت با وکلای ما تماس بگیرید.

 • من پروازم ساعت ۱۲:۳۰ بود ۱۱:۳۰ وارد کانتر شدم و بلیط گرفتم ۱۱:۵۰ وارد گیت شدم اما بسته بود و از پرواز جاموندم چیکار میتونم بکنم

 • سلام تا چهل دقیقه قبل از پرواز باید پذیرش انجام بشه اگه قوانین رعایت نشده از شرکتی که بلیط تهیه کردین میتونین شکایت کنید

 • سلام. من پرواز برگشتم و یه روز عقب انداختن ولی من چون مرخصی نداشتم بلیط آزاد گرفتم برگشتم همون روز ولی اونا پوله بلیط چارتر یعنی نصف پوله بلیط رو بهم پرداخت کردن. آیا قابل پی گیری هست؟؟

 • سلام
  تور زمینی برای ٢٨ اسفند مقصد ترکیه گرفتم الان مرزها رو بستن به دفتر میگم کنسل کنید میگه باید ۵٠ درصد رو بدی و پول و چک هامو بهم نمیدن
  نمیدونم چیکار کنم
  مرزها رو بستن و اطلاعیه دادن فعلا کنسله نمیدونم باهاشون حیکار کنم

 • سلام.
  اینجانب بلیط رفت و برگشت از استانبول به یکی از کشورهای اروپایی را از یکی از آژانس های هواپیمایی خریداری نموده ام ولی بدلیل شیوع ویروس کرونا شرکت هواپیمایی کلیه پرواز های خود را به حالت تعلیق در آورده است. اکنون که از آژانس هواپیمایی اطلاعاتی در خصوص استرداد بلیط، تغییر تاریخ و … از طریق تماس تلفنی و ایمیل سوال پرسیده می شود پاسخ های مبهم و گاها متناقض و خلاف قوانین شرکت هواپیمایی می دهند. آیا این موارد به همراه ایمیل های مربوطه قابل پیگیری است؟
  باتشکر.

 • سلام، دی ماه گذشته ۲فقره بلیط به مقصد سوئدتهیه کردم ولی موجب دستور دولت ده اسفند آن را کنسل کردم ، متاسفانه آژانس مربوطه تا این لحظه وجه بلیط رو به عات عدم موجودی پرداخت نکرده آیا ایشان حق چنین کارب رو دارند؟

 • سلام خیر وجه بلیط رو به دلیل فورس ماژور باید مسترد کنند. در صورت عدم استرداد به جهانگردی و گردشگری استان مربوطه شکایت کنید

 • سلام
  ایا شاکی از عملکرد اژانس مسافرتی ویا در صورت بروز مشگل،شاکی میتواند هم به مراجع حقوقی (دادگاه)و هم به کمیته فنی شکایات وزارت گردشگری شکایت کند
  حق ۲ شکایت را دارد یا نه ؟؟؟،
  سپاسگزارم

 • سلام، از آژانس همسفر گشت شکایت کردم قرار شد پول اضافه را برگردونه، خاستم ببینم نحوه پرداختش باید نقدی باشه؟ اصلا میتونه منو اذیت کنه؟ چون من نقدی بهش پول دادم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925