فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل

فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل


با موضوع فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل با شما هستیم.

همه اموال شرکت به نوعی به صورت امانی در مدیر عامل و سایر اعضا قرار دارد. اما با توجه به تعریف جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی حتی نوعی از استفاده ها و اقدامات مدیر عامل تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت قابل پیگیری است.

طبق ماده ۱۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.

وکلای برتر حوزه پولی و بانکی

مطایق این ماده معامله مدیران با اشخاص ثالث اصولا صحیح است و نمی‌توان به آن ایراد گرفت چه در فرضی که سمت مدیران از نظر طرز انتخاب و یا مدت آن دارای اشکال نباشد چه در فرضی که سمت مدیران از نظر طرز انتخاب و یا مدت آن دارای اشکال باشد.

همچنین آثار معامله مدیران با اشخاص ثالث در قسمت آخر ماده ۱۱۸ قانون هم بیان شده که مقرر می‌دارد:

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه و یا به‌موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهم معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و بی اثر است.

وکیل کیفری ملاصدرا

نکات مهم فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل           

وکیل شکایت فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل کیست؟
قوانین فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل در کجا آمده است؟
جرم فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل چه مجازاتی در پی دارد؟
خیانت در امانت به واسطه فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

 انواع فروش توسط مدیر عامل

معاملات انجام شده توسط مدیر در سه دسته‌بندی معاملات

قابل ابطال،
معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت
معاملات باطل
قابل بررسی است

معاملات باطل مدیر شرکت

طبق ماده ۱۳۲ هر کس اعم از اینکه خود مدیر بوده و یا به نمایندگی از شخص حقوقی در هیئت مدیره حضور داشته باشد و یا همسر، والدین، اجداد، فرزندان، نوادگان و یا خواهر و برادر آنان، از شرکت وام یا اعتبار دریافت نمایند و یا اینکه شرکت دیون آن‌ها را تضمین کند، این اعمال به‌خودی‌خود و بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفاتی باطل است

معاملات قابل ابطال مدیر شرکت

مدیر شرکت و یا شرکت‌ها و موسساتی که مدیران شرکت در آن‌ها سمت مدیر یا شریک را دارند، مستقیماَ یا غیرمستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند، مگر اینکه قبلاَ اجازه هیئت مدیره را اخذ کرده باشند.

هیئت مدیره نیز مکلف به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است. بازرس یا بازرسان نیز موظف به تهیه گزارشی متضمن جزییات معامله موردنظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن به مجمع مزبور هستند.

وفق  ماده ۱۳۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که معاملات بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آن‌ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود.
فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل

کلاهبرداری از طریق ارز دیجیتال

نحوه انتخاب مدیر ساختمان

معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت مدیر شرکت

در دو صورت معاملات مدیران و مدیرعامل معتبر بوده ولی ایشان مکلف به جبران خسارت هستند: ۱ـ هنگامی که هیئت مدیره اجازه انعقاد معامله را داده، اما مجمع بعداَ آن را رد نموده باشد. در این صورت معامله مزبور در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده، اما هیئت مدیره و مدیران ذی‌نفع در مقابل شرکت نسبت به خسارت وارده متضامناَ مسئول هستند، مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند، که در این صورت معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بی‌اعتبار و قابل‌ابطال خواهد بود. در حالت اخیر، مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیران ذی‌نفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیان‌های وارده مسئول خواهند بود.

مدیر عامل شرکت چه وظایفی دارد؟

نقش مدیر عامل از شرکتی به شرکت دیگر و بسته به اندازه و سازمان، متفاوت خواهد بود. در شرکت‌های کوچک‌تر، مدیرعامل اغلب نقش بیشتری در شرکت خواهد داشت، تصمیمات تجاری زیادی می‌گیرد، حتی در سطوح پایین‌تر مثل استخدام کارمندان نیز نقش دارد؛ اما در شرکت‌های بزرگ‌تر اغلب فقط با استراتژی سطح بالای شرکت سروکله می‌زند و مدیریت بخش‌های مختلف سازمان با سپردن سایر وظایف به مدیران و بخش‌ها انجام می‌گیرد.

 وظایف مهم مدیرعامل در یک شرکت:
ایجاد، برقراری ارتباط و اجرای چشم‌انداز شرکت، ماموریت و جهت‌دهی کلی به سازمان
رهبری توسعه و پیاده سازی استراتژی‌های کلی سازمان
نظارت بر عملیات کلی سازمان با توجه به جهت تعیین شده در برنامه های استراتژیک
تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات کارکنان و ابلاغ به آن‌ها.

وکیل در عباس آباد

حدود اختیارات مدیر ساختمان

نحوه انتخاب مدیر عامل در شرکتها چگونه است؟

مدیرعامل به عنوان نقطه اصلی ارتباط بین هیئت مدیره و کارکنان شرکت عمل می‌کند و توسط هیئت مدیره و سهامداران از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن تعیین می‌شود. اگر از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شود مدت مدیریت عاملی او نباید از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر شود. نقش مدیرعامل از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است و بستگی به اندازه، فرهنگ و ساختار شرکت دارد. در شرکت‌های بزرگ، مدیرعامل معمولا با تصمیمات استراتژیک سطح بالا به‌عنوان کسی که مسئولیت جهت‌دهی کلی شرکت را بر عهده دارد، عمل می‌کند و در شرکت‌های کوچکتر، مدیرعاملان اغلب در فعالیت‌های روزانه دخیل هستند.
فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره چه کسی است؟

رئیس هیئت مدیره مدیری است که توسط هیئت مدیره شرکت انتخاب می‌شود و مدیریت و ریاست بر جلسات هیئت مدیره را برعهده دارد. رئیس هیئت مدیره اطمینان حاصل می‌کند که جلسات به‌درستی و بانظم و مطابق دستور برگزار ‌شوند و در جهت رسیدن به یک توافق عام در تصمیم‌گیری‌های هیئت مدیره فعالیت می‌کند. این جایگاه، با جایگاه مدیرعامل شرکت تفاوت دارد و می‌تواند غیراجرایی (پاره وقت) و یا اجرایی (تمام وقت) باشد.

وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت تعاونی

وظایف و اختیارات مدیر عامل در آیین نامه مربوط تعیین می شود که اهم آن ها در زمینه امور ذیل است.

تهیه وسایل و ایجاد امکانات مورد نیاز برای گردش عادی کار شرکت تعاونی،
حفظ اموال و دارایی شرکت،
مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی شرکت و ثبت و نگهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها،
دعوت هیئت مدیره به تشکیل جلسه فوق العاده،
تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره،
تنظیم بودجه شرکت،
پیشنهاد خط مشی و برنامه کار شرکت به هیئت مدیره،
استخدام کارمند برای شرکت و تشویق و تنبیه و اخراج آن ها طبق مقررات استخدامی شرکت،
نظارت و مراقبت بر هزینه های شرکت با رعایت صلاح و صرفه آن،
انجام امور بازرگانی و خرید و فروش طبق آیین نامه معاملات شرکت،
طرح و اقامه دعوی مربوط به شرکت در مراجع قانونی و جوابگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت،
نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت و اشخاص دیگر،
اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی،

خیانت در امانت مدیر عامل

شکایت از مدیر مسئول سایت

تقسیم سود ویژه سالانه بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی.
مدیر عامل در صورت لزوم متناسب با ابواب جمعی خود در شرکت تعاونی بر طبق ضوابطی که تعیین شده است تضمین می سپارد.
همچنین باید از کلیه صاحبان جمع و سایر کارکنان شرکت مطابق مقررات و ضوابط مصوب مجمع عمومی تضمین لازم را اخذ کند.

مدیر عامل مراقبت می کند که دفاتر و اسناد شرکت منظم باشد و محاسبات آن به موقع تنظیم و به نحوی نگهداری شود که در هر وقت قابل ملاحظه و رسیدگی اشخاص و مراجع صلاحیت دار باشد.

مدیر عامل مکلف است در کمال صداقت و دقت و با رعایت کلیه مقررات قانونی و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به وظایف خود عمل کند و از اختیاراتش استفاده کند و در هر مورد صلاح و صرفه و غبطه شرکت را مرعی و ملحوظ دارد.

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

جهت شکایت فروش اموال شرکت توسط مدیر عامل

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی برای شرکتهای تجاری

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص شرکتهای تجاری

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دعاوی علیه مدیران شرکت در تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر کیفری
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی در پرونده های کیفری
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

جرم خرید و فروش اموال مسروقه

میدان ونک– ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

مقالات حقوق داخلیمقالات کیفری

۲ دیدگاه

  • سلام من مدیر عامل یک شرکت هستم البته قصد همکاری دیگه ندارم با شرکت می خوام بدونم معاملاتی که انجام دادم نتایجش تحت شرایطی به عهده من هست؟

  • با عدم پرداخت اقساط وام ضامن مکلف به پرداخت میباشد و پس از ان میتواند پرداخت خود را به استناد رسید بانک از شما مطالبه نماید شما در این زمان میتوانید با مشاوره وکیل از پرداخت وجه به رئیس خود استنکاف کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری