فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور

فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور

فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور


بهترین وکیل در خصوص حقوق عمومی در این نوشتار به بررسی فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، اعضاء و حدود وظایف کارگروه ساماندهی فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور

به ­منظور بهره ­برداری مطلوب از ساختمان ­های اداری، تخصيص مناسب فضای اداری و كاهش هزينه­ های ناشي از تامين، بهره ­برداری و نگهداری ساختمان ­های دولتی، فضاهای اداری و رفاهی مورد نياز دستگاه ­های اجرايی بر اساس ضوابط و استاندارد های بكارگيری فضاها، تجهيزات و ملزومات اداری، موضوع قانون مديريت خدمات كشوری و تسریع در تصمیم ‌گیری و اجرای این قانون، کار گروه ساماندهی فضاها و ساختمان ‌های اداری تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه ‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری تشکیل می ­شود.

دبيرخانه كار گروه مذكور در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور مستقر می باشد.

ساماندهی فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور

دستگاه ‌های اجرائی موظفند به ­منظور صرفه ­جویی و بهره ­برداری مناسب از ساختمان­ ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه ­های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان بر اساس ضوابط و استاندارد های بکارگیری فضا ها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان مطبوع تهیه و ابلاغ می ‌گردد، اقدام نمایند.

کلیه دستگاه ‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت 1 سال ساختمان ­های مورد استفاده خود را با استاندارد های یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استان­ ها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه ‌های بهره­ بردار آن تعیین گردد.

در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه‌ های اجرائی اقدام نکنند ذی­ حسابان موظفند فضا های مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

فضاهای ­اصلی اداری

منظور فضاهايی هستند كه كار اصلی اداری بطور مستقيم در آن ها انجام می ­شود، از قبيل؛ اتاق ­های مديريت، كارشناسی (يک يا چند نفره)، فضای انجام امور دفتری، بايگانی ­های جاری (در ارتباط مستقيم با كار اداری)، و…

فضاهای وابسته

منظور فضاهايی هستند كه برای تسهيل و خدمات ­رسانی انجام كار پيش ­بينی شده و در كنار فضاهای اصلی شكل می ­گيرند، از قبيل؛ سالن اجتماعات، كتابخانه، كلاس­ های آموزشی، اتاق جلسه ­ها.

فضاهای پشتيبانی

منظور فضاهايی هستند كه برای تامين رفاه كاركنان و برای پشتيبانی فعاليت­ ها و خدمات اداری در ساختمان پيش­ بينی شده است، از قبيل؛ اتاق سرور، نمازخانه، چاپ و تكثير، آبدارخانه، تاسيسات و انبار ملزومات، سرويس­ های بهداشتی.

فضای مورد نياز برای ارباب رجوع

منظور فضاهايی هستند كه برای تكريم ارباب رجوع جهت دريافت خدمات مورد نظر مشخص می گردد.

فضاهای گردش

منظور فضاهايی هستند كه برای ارتباط دادن بين فضاهای اصلی، وابسته و پشتيبانی پيش­ بينی می ­شوند، از قبيل؛ راه رو ها، راه پله ­ها.

فضاهای اختصاصی

منظور فضاهايی هستند كه بر حسب وظايف و ماموريت­ های دستگاه اجرايی، اختصاص ايجاد می ­گردد، از قبيل؛ آزمايشگاه در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی، خزانه در بانک­ ها، موزه ­های سازمان ميراث فرهنگي.

زير بنای خالص

عبارتند از؛ مجموع فضاهای اصلی اداری، وابسته، رفاهی و پشتيبانی و ارباب رجوع.

 تجهيزات اداری

مجموعه وسايل و ملزوماتی است كه كاركنان دستگاه­ های اجرايی متناسب با پست سازمانی، نيازهای شغلی و فضای اداری موجود، برای انجام وظايف و ماموريت­ های ­شان در راستای تحقق اهداف سازمانی نياز دارند.

نکته: ساختمان ­هايی كه دارای كاربری آموزشی و درمانی می ­باشند و در حال حاضر به ­همين منظور مورد بهره­ برداری قرار دارند، فضای اداری محسوب نمی ­شوند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اعضاء کارگروه ساماندهی فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور

به منظور تسريع در تصميم ­گيری کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان ‌های اداری تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه ‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری كارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان­ های اداری با تركيب اعضاء ذیل تشكيل می شود؛

 • رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزی كشور (رئيس كار گروه)،
 • معاون اجرايی رئيس جمهور،
 • وزير امور اقتصادی و دارايی،
 • وزير راه و شهرسازی،
 • وزير كشور،
 • معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور (دبير كارگروه)،
 • بالاترين مقام اجرايی دستگاه ذی­ ربط.

اهداف کارگروه ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌ های اجرایی کشور

اهداف کارگروه ساماندهی فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور به شرح ذیل عبارتند از؛

 1. صرفه­ جویی و بهره ­برداری مناسب از ساختمان ­ها و فضاهای اداری،
 2. جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه­ های غیر ضروری،
 3. فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان بر اساس ضوابط و استاندارد های بکارگیری فضاها،
 4. فراهم آوردن تجهیزات و ملزومات اداری.

وظايف و اختيارهای کارگروه ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌ های اجرایی کشور

 • بررسی و تاييد پيشنهاد دستگاه ­های اجرايی در خصوص نياز به فضاهای اختصاصی و فضاهای با كاربری خاص،
 • تاييد ساختمان ها و فضاهای اداری مازاد و كمبود دستگاه های اجرايی،
 • تاييد دستگاه بهره بردار از ساختمان ها و فضاهای اداری مازاد دستگاه های اجرايی،
 • جمع آوری اطلاعات و تهيه گزارش های تحليلی و مديريتی برای ارائه به مراجع ذی ربط،
 • تشكيل گروه های كارشناسی برای انجام بازديدهای ميدانی و تهيه گزارش های لازم از وضعيت فضاهای اداری دستگاه های اجرايی،
 • بررسی و اتخاذ تصميم در خصوص ساختمان ها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات كل استان بر عهده كارگروه مذكور می باشد.

نکته ­های مهم کارگروه ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌ های اجرایی کشور

 1. دستگاه ‌های اجرایی در صورت نیاز به احداث، خرید یا اجاره ساختمان، لازم است گزارش آن را به همراه دلایل توجیهی به کار گروه ساماندهی فضاها و ساختمان ‌های اداری ارائه نموده و مجوز لازم را اخذ نمایند.
 2. معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و استانداری ‌ها موظف اند در تدوین و تخصیص بودجه برای احداث، خرید یا اجاره ساختمان توسط دستگاه ‌های اجرایی، مجوز کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌ های اداری را از دستگاه اجرایی مطالبه نمایند.
 3. با توجه به فناوری‌ های نوین و بکارگیری رویکردهای جدید نظیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها، دورکاری و… دستگاه ‌های اجرایی موظف اند فضای مشترک به همراه تجهیزات مناسب برای کارکنان دور کار را پیش‌ بینی نماید.
 4. دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مکلف اند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمان ­ها و امکاناتی که به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح ‌های نیمه ‌تمام و اجرای طرح‌ های تحول اداری اقدام نمایند.
 5. معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور موظف است تسهیلات قانونی لازم را برای اجرای این بند فراهم نماید.
 6. به منظور ایجاد وحدت رویه و یکپارچه ‌سازی در احداث ساختمان‌ های دولتی، کلیه فعالیت ‌های مربوطه نظیر امور برنامه‌ ریزی، مطالعاتی، اجرایی و… در وزارت مسکن و شهر سازی متمرکز می ‌گردد.
 1. كارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان­ های اداری در هر استان با مسئوليت استاندار و عضويت دستگاه ­های ذی ­ربط با شرح وظايف فوق تشكيل می ­گردد و دبيرخانه كارگروه مذكور در سازمان مديريت و برنامه ريزی استان مستقر می ­باشد.
 2. دستگاه­ های اجرايی در صورت نياز به احداث، خريد يا اجاره ساختمان، لازم است گزارش آن را به­ همراه دلايل توجيهی به كار گروه ساماندهی فضاها و ساختمان­ های اداری ارائه نموده و مجوز لازم را اخذ نمايند.
 3. سازمان مديريت و برنامه ­ريزی كشور و استانداری ‌­ها موظفند در تدوين و تخصيص بودجه برای احداث، خريد يا اجاره ساختمان توسط دستگاه های اجرايی، مجوز كارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان ­های اداری را از دستگاه اجرايی مطالبه نمايند.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده ‌های اداری پیچیدگی ­های زیادی دارند. با بهره ‌گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می ­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی اداری، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می ­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل فضاهای اداری دستگاه ‌های اجرایی کشور در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (2 امتیاز)

2 دیدگاه

 • سلام ببخشید مهلت دستگاه ها برا استاندارد سازی ساختمان اداری چقدر هست از تاریخ اعلامی

  • سلام وقت شما بخیر کلیه دستگاه ‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱ سال از تاریخ تصویب قانون ساختمان های مورد استفاده خود را با استاندارد ها تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استان ها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق آن وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه ‌های بهره بردار آن تعیین گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *