قراردادهای حمل و نقل بین المللی

قراردادهای حمل و نقل بین المللی

قراردادهای حمل و نقل بین المللی


با بررسی ماهیت قراردادهای حمل و نقل بین المللی، انواع و قوانین حاکم برآن ها همراه شما هستیم.

قرارداد حمل و نقل بین المللی

با توجه به رشد و گسترش اهمیت روز افزون مبادله ها و معامله های بازرگانی، قراردادهای حمل و نقل کالا اهمیت بیشتری یافته اند. این قراردادها یک توافق نامه الزام آور بین یک شرکت حمل و نقل و یک فرستنده است و یک سند قانونی است که بطور مکتوب متصدی حمل‌ و نقل موافقت می‌ کند که کالاهای مشخص شده را از یک مکان به مکان دیگر حمل کند.

مانند تمامی قراردادها، این سند حاوی شرایط و ضوابطی است که حدود، حقوق، وظایف و تعهدات فرستنده و متصدی حمل ‌و نقل را مشخص می‌ کند. شرایط و ضوابط توسط فرستنده و حامل یا نمایندگان آن ها قابل مذاکره است. هر یک از شرایط طرفین در قرارداد ذکر می‌ شود پایبندی و التزام به رعایت موارد ذکر شده در قرارداد وجه قانونی به خود می‌ گیرد.

طبق شرایط قرارداد حمل و نقل، متصدی موافقت می‌ کند که کالاها را از یک مکان مبدأ مشخص شده به مقصد مشخص‌ شده حمل کند، متصدی موظف است با روش حمل و نقل از پیش تعیین شده و در زمان گفته شده اقدام به حمل نماید. فرستنده موافقت می‌ کند که برای ارائه این خدمات به شرکت حمل کننده پول پرداخت کند.

قرارداد ماهیت کالایی را که فرستنده می‌ خواهد متصدی حمل‌ و نقل تحویل دهد و متصدی حمل‌ کننده با تحویل آن موافقت می‌ کند، توضیح می‌ دهد. تاریخ ها و زمان ها توافق خواهد شد تا هر دو طرف بدانند که محموله چه زمانی ارسال می شود و چه زمانی قرار است به مقصد برسد.

وکیل کیفری در گیشا

قرارداد حمل و نقل بین المللی

قراردادی است که به موجب آن شخص (متصدی حمل‌ و نقل) متعهد می‌ شود در مقابل دریافت وجهی شخص یا شیء معینی را از طریق معینی از یک نقطه به نقطه دیگر حمل کند. قانونگذار کسی را متصدی حمل ‌و نقل می‌ داند که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می‌ گیرد، اما این به معنی که حمل اشخاص را نمی توان در تعریف مذکور گنجاند، نیست.

تعریف حمل و نقل بین المللی

قرارداد حمل و نقل پیمانی است که به موجب آن، شخصی که متصدی حمل و نقل نامیده می‌ شود، در برابر دیگری تعهد می‌ دهد که در مقابل اجرت، اشخاص یا کالاها را با شرایط معین و با وسیله معین از محلی به محل دیگر حمل نماید و منظور از قرارداد حمل و نقل بین المللی، قراردادی است که جهت نقل و انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر به وسیله انعقاد قراردادهای حمل و نقل بین المللی صورت می گیرد.

در قرارداد حمل و نقل بین المللی لازم است که شرایط و حقوق حمل و نقل بین المللی رعایت گردد و انعقاد قرارداد بایستی با توجه به قوانین حمل و نقل بین المللی باشد و با توجه به اینکه از چه وسیله ای جهت حمل کالا در قرارداد حمل و نقل بین المللی استفاده می شود شرایط متفاوتی در قراردادها حاکم می گردد.

اقسام حمل و نقل بین المللی

بطور کلی حمل و نقل را می‌ توان به سه رشته مهم تقسیم نمود؛

حمل و نقل زمینی؛

۱. حمل و نقل جاده ای

از انواع قراردادهای حمل و نقل بین المللی است که به جهت حمل کالا و در مواقع بی شماری حمل اسناد از طریق جاده منعقد می شود.

۲. حمل و نقل ریلی

آن نوع از قرارداد های حمل و نقل بین المللی ریلی است که، بین فرستنده و ناوگان حمل و نقل ریلی منعقد می گردد. قراردادهای حمل و نقل بین المللی ریلی با بارنامه همراه است. هدف از انعقاد قرارداد حمل و نقل بین المللی ریلی جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی نسبت به وصول کالا در صحت و سلامت است.

چرا که ممکن است در این نوع از حمل و نقل مشکلاتی ایجاد گردد که عبارتند از تاخیر در وصول بار، مفقود شدن کالا، سرقت کالا از قطار، بروز حوادت غیر مترقبه و گاها به جهت عدم رعایت احتیاط های لازم و ایجاد خسارت به محصولات ارسالی و…. پس برای جلوگیری از مشکلات مزبور طرفین به انعقاد قرارداد حمل و نقل بین المللی با توجه به قوانین حمل و نقل بین المللی مبادرت می نمایند.

تسهیلات استخدامی جانبازان

یکی از فواید قرارداد حمل و نقل بین المللی ریلی این است که در صورت بروز حوادث برای مرسوله ها امکان بررسی خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد. که در این صورت کارشناس با توجه به حقوق حمل و نقل بین المللی خسارت را مورد بررسی قرار می دهد و طرف مقابل را ملزم به تادیه خسارت به بار آمده می نماید.

حمل و نقل دریایی؛

یکی از انواع قراردادهای حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل و نقل دریایی است که با توجه به نام آن بدیهی است که منظور حمل و نقل بین دریا و به وسیله کشتی است که به جهت وسعت کشتی از آن در حمل و نقل کالا جهت مبادلات بزرگ استفاده می شود و جهت اطمینان در وصول کالا طرفین به انعقاد قراردادهای حمل و نقل بین المللی های بزرگ متوسل می شوند و منظور از قراردادهای حمل و نقل بین المللی دریایی این است که قراردادی بین دو کشور و یا دو شرکت جهت حمل کالایی از یک نقطه به نقطه دیگری به وسیله دریا صورت می گیرد.

حمل و نقل هوایی؛

آن نوع از قرارداد حمل و نقل بین المللی است که مربوط به قوانین و مقررات عبور و مرور و هدایت هواپیما، فرودگاه ها، حق بهره برداری از هوا، و حقوق ناشی از آن هاست. حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی برای همه کشورها دارای نفع و فایده است از این رو قوانین حمل و نقل بین المللی هوایی شکل گرفته است.

قرارداد حمل و نقل بین المللی از طریق خط لوله

یکی دیگر از انواع قراردادهای حمل و نقل بین المللی، قرارداد حمل و نقل از طریق خط لوله است که در این روش که البته روشی نو و بدیع است به جهت حمل و نقل موادی همچون؛ نفت و گاز و… مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به مزایای این روش در حال حاضر کانون توجه بخش حمل و نقل اکثر کشور ها مخصوصا کشور هایی که منابع غنی همچون نفت و گاز و… را دارند واقع شده است و روشی مناسب جهت صادرات این مواد است.
قراردادهای حمل و نقل بین المللی از طریق خطوط لوله به جهت هزینه های کمتر، اشغال فضای کمتر و…. مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته است.

قرارداد حمل و نقل بین المللی ترکیبی

منظور از قرارداد حمل و نقل بین المللی ترکیبی قراردادهایی است که در ارسال مرسوله به مقصد از چندین شیوه حمل از جمله (دریایی، هوایی، ریلی، جاده ای) به فراخور نیاز و با توجه به قرارداد و نوع کالا استفاده می شود. هدف از انتخاب این روش حمل و نقل رسیدن مرسوله به مقصد با توجه به بهترین راه جهت ارسال مرسوله و با بهترین کیفیت و کمترین هزینه و مهمتر از همه سلامت کالا است.

دادسرای جرایم پزشکی

بطور معمول این قراردادها بین یک شرکت ارسال کننده با متقاضی منعقد می گردد و شرکت به موجب این قرارداد چنین تضمین می نماید که مرسوله را با هر روشی که مناسب تر باشد و گاه با چندین روش ترکیبی در اسرع وقت و در صحت و سلامت به مقصد برساند و از این رو چنانچه در انتخاب شیوه مناسب تصمیم مقتضی اتخاذ ننماید بایستی جبران خسارت از طرف قرارداد صورت گیرد.

قوانین حاکم بر قراردادهای حمل و نقل بین المللی

قوانین حاکم بر حمل و نقل بین المللی با توجه به نوع حمل و نقل کنوانسیون های بین المللی متفاوتی است؛

  • از کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی جاده ای نیز کنوانسیون سی ام ار و کنوانسیون حمل و نقل بین المللی جاده ای تحت عنوان کارنه.
  • از کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی ریلی نیز عبارتند از کنوانسیون بین المللی حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن، کنوانسیون بین المللی حمل و نقل مسافر به وسیله راه آهن، کنوانسیون جامع حمل و نقل بین المللی با راه آهن و…
  • از کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی دریایی عبارت است از؛ کنوانسیون بروسکل، پروتکل لاهه، کنوانسیون هامبورگ و همین طور کنوانسیون سازمان ملل متحد.
  • از کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی هوایی عبارت است از؛ کنوانسیون شیکاگو، کنوانسیون ورشو.
  • از کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی ترکیبی نیز عبارتند از؛ کنوانسیون ژنو، مقررات روتردام.

وظایف طرفین یک قراردادهای حمل و نقل بین المللی

  • در مورد مسئولیت شرکت حمل کننده؛ حداقل انتظار می رود که مراقبت معقولی از محموله انجام دهد.
  • از فرستنده نیز انتظار می رود ماهیت محموله، از جمله وزن و ابعاد آن را بطور دقیق توصیف کند و اگر محموله آسیب دیده یا دیر برسد یا در حین حمل و نقل گم شود، می توان ادعای جبران خسارت کرد.

ارکان یک قرارداد حمل و نقل بین المللی

مکتوب بودن قرارداد حمل و نقل بین المللی

قراردادهای حمل و نقل می تواند براساس کاغذ باشد و در عین حال صنعت حمل و نقل بطور فزاینده ای در حال اتخاذ فناوری جدید با استفاده از اسناد الکترونیکی گسترده تر است و در نتیجه، اکنون بسیاری از قراردادهای حمل و نقل را می توان به صورت آنلاین تکمیل و از طریق ایمیل به اشتراک گذاشت.

اصول نگارش قرارداد حمل و نقل بین المللی

بهترین قرارداد، قراردادی است که به ساده ترین شیوه ممکن نوشته شود. از نوشتن کلمات دو پهلو، سنگین و سخت اجتناب کنید. قرارداد را کوتاه تنظیم کنید. به خاطر داشته باشید در صورت برور هر مسئله اگر قرارداد شما طولانی باشد مدافع شما نیز سخت تر به حل مشکل شما می‌ پردازد. اصل سادگی را همواره در تمام امور خود رعایت کنید. قرارداد را حداکثر در یک تا دو صفحه خلاصه شود.

وکیل مهریه در مشهد

مشخصات طرفین قرارداد حمل و نقل بین المللی

مشخصات شامل نام حقیقی یا حقیقی، آدرس قانونی، تلفن و راه‌ های ارتباطی سریع مانند ایمیل رسمی.

مشخصات محموله قرارداد حمل و نقل بین المللی

ماهیت، تعداد، وزن، بسته بندی کالا به چه شکل است. هرگونه مغایرت کالا ارسالی با کالا اظهار شده در قرارداد باعث ایجاد اختلاف در قرارداد خواهد شد.

شرایط حمل در قرارداد حمل و نقل بین المللی

زمان بارگیری، شیوه بارگیری، مدت زمان ارسال، شرایط حمل، نوع و وسیله حمل. آدرس دقیق محل مبدا و مقصد کالا. تعیین مسئول تخلیه و بارگیری کالا، تعیین مسئول انجام دهنده امور گمرکی و مرزی.

اجرت خدمات قرارداد حمل و نقل بین المللی

زمان و نحوه پرداخت اجرت به متصدی حمل و نقل.

موارد فورس ماژور در یک قرارداد حمل و نقل بین المللی

از آنجایی که بطور معمول عملیات حمل و نقل بین المللی طولانی و خارج از کشور است. احتمال حوادث مختلفی در مسیر ارسال وجود دارد. در این بند از قرارداد مشخص می‌ شود در صورت بروز هر اتفاق طرفین باید چگونه عمل کنند. حل مسئله به وجود آمده بر عهده کیست و چه کسی باید خسارات ناشی از بروز آن مسئله را بر عهده بگیرد.

هزینه های تحمیلی در یک قرارداد حمل و نقل بین المللی

شامل مالیات، ابطال تمبر و هرگونه شرایطی که خارج از مفاد قرارداد به آن تحمیل و یا از آن کسر شود. برای مثال عدم بارگیری به موقع، عدم مغایت کالا و…

فسخ قرارداد حمل و نقل بین المللی

در صورت بروز اختلاف در قرارداد یکی از طرفین می‌ تواند قرارداد را فسخ نماید. در این ماده باید بررسی شود این اختلاف در چه صورت به وجود آید. و در صورت فسخ قرارداد طرف مقابل در چه وضعیتی قرار می‌ گیرد. به عنوان مثال صاحب کالا اجرت حمل را در موعد مقرر پرداخت ننماید. یا کالا در موعد مقرر به مقصد نرسد.

اختلاف های قرارداد حمل و نقل بین المللی

احتمال بروز اختلاف های بین طرفین قرارداد وجود دارد، طرفین باید اختلاف های خود را با مذاکره و سازش و در صورت عدم دستیابی به یک توافق از طریق مرجع صالح حل و فصل نمایند و از آنجا که اینگونه قراردادها بین اشخاص از کشور های مختلف منعقد می شود و هیچ یک اعتمادی به سیستم قضایی کشور متبوع طرف مقابل ندارد، پس در قرارداد بایستی بندی راجب مرجع صالح برای حل اختلاف که بطور معمول مرجع داوری است، پیش بینی شود.

امضاء طرفین قرارداد بین المللی حمل و نقل

هیچ گاه به مذاکره های شفاهی بسنده نشود و اگر طرفین قرارداد در یک محل فیزیکی قرار ندارند، امضا و تایید را از طریق ایمیل رسمی اخذ شود.
نکته: هدف نهایی قرارداد سالم و سریع رسیدن کالا برای صاحب بار و گرفتن به موقع مزد حمل برای متصدی حمل است. از پیج و تاب های اضافی در متن قرارداد جدا اجتناب شود.

نحوه طرح شکایت در دادسرا

همانطورکه ملاحظه نمودید، تنظیم قرارداد پیچیدگی های زیادی دارد. با بهره‌ گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه قراردادها، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های ۸۸۶۶۳۹۲۵ یا ۸۸۶۶۳۹۲۶ یا ۸۸۶۶۳۹۲۷ با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل قراردادهای حمل و نقل بین المللی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

۲ دیدگاه

  • سلام ببخشید من دوتا پرواز داشتم تا آتن و برای پرواز دوم چمدون های ما نرسید منم زبان بلد نبودم نمی دونم سرنوشت این چمدون ها چی میشه منم اینجا الان بلاتکلیفم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *