قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک


امروز با بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک با شما هستیم.

قراردادهایی که اشخاص با یکدیگر منعقد می کنند از جهات متعدد و مختلف دارای عناوین و آثار متعددی است که تحت شرایطی برای افراد و طرفین معامله ایجاد می کند.

این قراردادها و معاملات اشخاص از جهت موضوع مورد معامله، طرفین معامله، شروط ضمن معامله و همچنین تسهیلاتی است که طرفین و یا یکی از طرفین به عنوان یکی از مفاد قرارداد با شرایط و ضوابط و همراه با مدارک خاص برای یکدیگر تعیین می کند که مفاد و شرایط این تسهیلات باید مشخص و معین باشد. بانک به عنوان یک شخص حقوقی، با اشخاص طرف قرارداد و مشتریان خود، از طریق اعطای تسهیلات بانکی قرارداد منعقد می کند که دو طرف ملزم به اجرای تعهدات ناشی از ان هستند.

این قراردادها گاه توسط اشخاص حقوقی من جمله بانک همراه با شرایط و تسهیلات خاص برای اشخاص ایجاد می‌شود که با مشتریان منعقد می کند که به عنوان تسهیلات بانکی مطرح می‌باشد.

رایج ترین قراردادی را که بانک با مشتریان خود در مورد املاک موجود در تهران، منعقد می کند، قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک در تهران است.

در این مقاله به بررسی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک در تهران، فروش آپارتمان اجاره به شرط تملیک در تهران، نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک در تهران، و نحوه طرح دعوا درباره قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک و شرایط، ضوابط و مدارک لازم بانکها که با مشاوره بهترین وکیل قراردادها در تهران، توسط موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

  • قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک در تهران چیست؟
  • نحوه ی تملیک انتقال مالکیت ملک، در قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک چیست؟
  • تعهدات بانکها در قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک چیست؟
  • شرایط و ضوابط بانکها برای قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک در تهران چیست؟
  • مدارک لازم بانکها برای اجاره به شرط تملیک ملک در تهران چیست؟

ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک ملک در تهران

عقود با توجه به عنوان خاص و معین خود دارای آثار و احکام مختص به خود هستند که توسط قانون گذار تعیین می‌شود. بعضی از این عقود به جهت معامله نسبت به ملک صورت می‌گیرد که بر این اساس می‌تواند در قالب انتقال مالکیت منافع و یا عین همراه با شرایط و تسهیلات خاصی باشد.

برخی از عقود می‌تواند خود دارای دو عنوان باشند که دارای آثار تعریف شده است.

عقد اجاره به شرط تملیک ملک، به عنوان عقدی است که به موجب ان، با انتقال منافع به مستاجر، شرط می‌شود که در پایان پرداخت اقساط اجاره و با انجام تعهد مندرج در قرارداد، مالکیت عین مستاجره به مستاجر منتقل و مالک شود.

عقد اجاره به شرط تملیک ملک خود یکی از عقودی است که قانون گذار ان را تعریف نموده و به بانکها به عنوان تسهیلات، اجازه داده است تا به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و مدنی، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات‌ اجاره به شرط تملیک بنمایند و موضوع تملیک ان ملک باشد تا انجام خدمات مورد نظر میسر گردد.

نحوه تملیک ملک در اجاره به شرط تملیک ملک

اگرچه ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک، خود دارای ماهیت اجاره و به نوعی بیع هم می باشد؛ ولی این بیع و انتقال مالکیت، به صورت شرط و معلق است که در قانون با توجه نوع شرطی که موجب مالکیت ملک می‌شود، متعدد خواهد بود:

– در صورتی که در عقد اجاره به شرط تملیک ملک به صورت شرط فعل و با این عنوان باشد که در صورت پرداخت همه ی اقساط مال الاجاره، مالکیت ملک را بانک به شخص متقاضی منتقل نماید، در این صورت با تحقق شرط و تعهد متقاضی، بانک متعهد به انتقال ملک می‌شود و جهت انتقال مالکیت به متقاضی اقدام می‌نماید.

– اگر در قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک، شرط انتقال مالکیت ملک، به صورت شرط نتیجه و با این عنوان که در صورت پرداخت اقساط اجاره، مالکیت منتقل و مستاجر مالک ملک گردد، مالکیت مفروض و واقع می باشد، و طرفین می‌توانند برای انجام تشریفات قانونی، یعنی اقدام به تنظیم سند رسمی ملک نمایند.

تعهدات بانکها در قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

علاوه بر تعهد شخص متقاضی در قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک، بانکها به عنوان طرف دیگر قرارداد، تعهداتی را با توجه به موضوع عقد، بر عهده دارند که به شرح ذیل می باشد:

– بانکها در قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک، موظف به درج شرط قید مباشرت مستاجر در عین مستاجره هستند و مگر در مواردی که اضطراری و ضروری باشد.

– مدت اجاره به شرط تملیک ملک، به جهت پرداخت اقساط اجاره، نباید از طول عمر مفید ملک مورد اجاره، بیشتر باشد.

– بانکها موظف به دریافت حداقل بیست درصد قیمت تمام شده بابت قسمتی از اقساط اجاره ی ملک برای طول مدت اجاره به عنوان پیش دریافت می‌باشند.

– درج شرط انتقال مالکیت عین مستاجره به مستاجر در صورت پرداخت آخرین قسط اجاره و انقضای مدت قرارداد اجاره و در صورتی که مستاجر به کلیه ی تعهدات ناشی از قرارداد عمل نموده باشد.

– بانکها موظف به درج موارد فسخ و نحوه ی تسویه حساب به صورت صریح در قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک می‌باشند.

شرایط و ضوابط بانکها برای قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

به طور کلی بانکهای دولتی به عنوان اشخاص حقوقی که به عنوان شرط اقدام به تملیک عین مستاجره به مستاجر می‌نمایند، دارای شرایط و ضوابطی است که برای قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک در تهران می‌نمایند:

– داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، ‌سابقه کار و میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی متناسب و هماهنگی بین شغل متقاضی و اموال مورد اجاره.

– تسهیلات اجاره به شرط تملیک معمولاً بلند مدت و مدت قرارداد حداکثر معادل عمر مفید مورد اجاره حداکثر ده سال خواهد بود.

– حداقل بیست درصد قیمت خرید بعنوان پیش دریافت از مشتری اخذ می‌شود.

– مستأجر حق واگذاری عین مستأجره را به هر صورت (رسمی و غیررسمی) به غیر ندارد.

– پرداخت هر‌گونه هزینه تعمیر و نگهداری، مالیات و عوارض متعلقه و سایر هزینه ها در طول مدت قرارداد بر‌عهده مستأجر می‌باشد.

– مال الاجاره به صورت اقساط وصول می‌شود.

– مورد اجاره هر ساله بایستی به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شود.

– در صورت تسویه مبلغ قرارداد قبل از سررسید، تخفیف سود مطابق با دستور المل بانک مرکزی ج.ا.ا. متناسب با مدت پرداختی داده خواهد شد.

مدارک لازم برای قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

– تکمیل برگ درخواست

– ارائه اصل، تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی

– مجوز فعالیت(در صورتی که کاربری ملک در تهران صنعتی یا زراعی باشد)

– ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت

– ارائه پیش‌ فاکتور معتبر اسناد مالکیت و سایر مدارک ملک مورد خریداری در تهران

– اطلاعات مالی اعتباری مورد نظر بانک

– عقد اجاره به شرط تملیک ملک در تهران با اجازه کمیسیون عالی اعتبارات قابل بررسی و پرداخت می‌باشد.

وکیل متخصص در قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره های همراه

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

مقالات ثبتی

فروش آپارتمان اجاره به شرط تملیکفروش کامیون اجاره به شرط تملیکنمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *