هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار

هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار

هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار


امروز با موضوع بررسی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار با شما هستیم.

دانستن قانون کار و اینکه بدانیم چه مواردی جزء حقوق و تکالیف طرفین(نیروی کار و کارفرما) می باشد کمک شایانی به بسیاری از افراد می کند.

قرارداد کار به قراردادی گفته می‌شود که به صورت کتبی و یا شفاهی منعقد می گردد و به موجب شخص در مقابل دریافت دستمزد و حقوق ، کاری را برای مدت موقت و یا غیر موقت جهت مقاصد کارفرما انجام می‌دهد.

قرارداد کار باید در زمان انعقاد یک سری شرایط را داشته باشد که ذیلا به شرح ان می‌پردازیم:

 • مورد این قرارداد باید مشروع باشد
 • موضوع ان نیز باید معین گردد
 • طرفین قرارداد کار باید از تصرف در اموال و یا انجام کار منع نشده باشند.

علاوه بر موارد فوق، قرارداد کار باید شامل مشخصات طرفین، میزان مزد و حقوق و دیگر لواحق ان، ساعتهای کاری و تعطیلات و مرخصی، تاریخ انعقاد قرارداد، محل انجام کار، تعیین مدت ( در صورتی که قرارداد برای مدت معینی است) معین گردد.

در سیستم حقوقی رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما، یک طرف دعوا اداره کار به معنای عام ان، صاحبان قدرت وکارفرمایان می‌باشند، که احتمال تضییع حق کارگران از سوی انان متصور است.

مجموعه قوانینی که به بیان مقررات ناظر به رابطه ی کارگر و کارفرما پرداخته ان عبارتند از قوانین کار، تامین اجتماعی، قانون شوراهای اسلامی کار، و قانون بیمه بیکاری.

مجموعه قوانین کار از قوانین آمره به حساب می آیند و طرفین حتی با توافق یکدیگر نمی‌توانند خلاف ان تراضی نمایند.

موراد زیر از مصادیق قواعد آمره مذکور در این قانون به حساب می آیند:

 • ماده 42 که به بیان حداقل دستمزد پرداخته
 • ماده 148 که بیمه ی کارگران را بیان نموده است
 • ماده 51 حداکثر ساعات کاری در هفته را بیان نموده
 • ماده 49 اجرا کردن طرح طبقه بندی در کارگاه
 • ماده 95 مسئولیت کارگر و کارفرما در رابطه با رعایت مقررات و ضوابط فنی و بهداشت

ممکن است در اجرای قوانین و مقررات کار در روابط متقابل بین نیروی کار و کارفرما اختلافی حاصل شود . رسیدگی به این اختلافات و نزاع ها مطابق ماده 157 قانون کار با هیات تشخیص میباشد و مرجع تجدیدنظر از آراء ان هیات حل اختلاف میباشد .

در ماده 8 قانون کار بیان شده نفوذ شروطی که در قرارداد کار ذکر میشوند مشروط بر این امر است که مزایایی کم تر از این قانون برای کارگر در نظر نگرفته باشد.

ترتیب مراحل حل اختلاف میان کارگر و کارفرما

در وحله اول در صورت بروز هرگونه اختلاف میان کارگر یا کارآموز و کارفرما حل اختلاف که ناشی از اجرای قانون کار باشد از طریق سازش مستقیم در شورای اسلامی کار حل و فصل خواهد شد ( در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی انجام خواهد شد) و در صورتی که در انجمن صنفی هم سازش صورت نگرفت موضوع در هیات تشخیص و حل اختلاف مطرح و حل و فصل می گردد.

هیات تشخیص مذکور از سه نفر تشکیل می‌شود.

 1. یک نفر بعنوان نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
 2.  یک نفر منتخب کانون هماهنگ شورای اسلامی کار استان بعنوان نماینده ی کارگران
 3.  یک نفر هم بعنوان نماینده ﻣﺪﯾﺮهای ﺻﻨﺎﯾﻊ منتخب ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﺻﻨﻔﯽ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺘﺎن (در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﻫﯿﺎﺗﻬﺎ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻗﺪام کند )

کارگری که بنا به تصمیم اتخاذی از سوی هیات تشخیص اخراج شود، حق اعتراض به این تصمیم و مراجعه به هیات حل اختلاف را خواهد داشت.

رای هیات تشخیص 15 روز از ابلاغ زمان میبرد تا قطعی و لازم الاجرا گردد و در صورتی که یکی از طرفین معترض به نظر هیات تشخیص باشد می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل هیات حل اختلاف دهد، رای هیات حل اختلاف قطعی است.

‌در مواردی که هیأت حل اختلاف، تشخیص دهد که اخراج کارگر غیر موجه بوده است، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی وی را از‌ تاریخ اخراج صادر می‌نماید و و در صورت موجه دانستن اخراج، کارگر، مستحق اخذ حق سنوات به مقدار مندرج در ماه ۲۷ قانون کار خواهد بود.

هیأت حل اختلاف استان که بعنوان مرجع تجدید نظر از آراء هیات تشخیص می باشد.

از سه نفر نماینده کارگران( به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یا کانون انجمن صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه )و 3 نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و 3 نفر نماینده کارفرمایان (به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه) و 3 نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان ان‌ها ) برای‌مدت دو سال تشکیل می‌گردد.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل‌اختلاف استان اقدام نماید.

هیاتهای حل اختلاف کتباً از طرفین دعوت می‌نمایند تا در جلسه رسیدگی حاضر شوند، عدم حضور طرفین در جلسه مانع از رسیدگی نخواهد شد مگر اینکه ضرورت حضورشان را هیات تشخیص دهد که فقط برای یک بار جلسه تجدید خواهد شد و نهایتا ظرف 1 ماه رسیدگی و صدور رای می‌نماید.

سازش طرفین در تمامی مراحل رسیدگی امکان‌پذیر می باشد، در صورتی که سازش در جلسه رسیدگی صورت گیرد در صورت جلسه قید و به امضای طرفین میرسد.

در صورتی که طرفین خارج از هیات تشخیص و یا حل اختلاف با تنظیم سند رسمی به سازش برسند هیات طبق سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می‌نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه میدهد و حسب نظر خویش رای صادر می کند.

وکیل متخصص اداره کار

موسسه حقوقی بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با همکاری گروه وکلای مهر با کادری مجرب، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی تحت مدیریت محمدرضا مهری با سابقه ای درخشان در تمامی زمینه های حقوقی بین‌المللی و داخلی، امور مربوط به ثبت، دعاوی خانواده، دعاوی چک، داوری، مطالبه‌ی مهریه، دعاوی بین کارگر و کارفرما، مطالبه‌ی حقوق و سنوات معوقه و غیره آماده ی پذیرش پرونده‌ها و ارائه­ی خدمات به شما سروران گرامی می‌باشد.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی 9 و پنجشنبه‌ها 15 الی 9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

موبایل وکیل کیفری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

5/5 - (12 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *