وكيل دادگاه تجدید نظر انقلاب

وكيل دادگاه تجدید نظر انقلاب


امروز با موضوع معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر انقلاب با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

قبل از هر چیز اگر درگیر پرونده و دعاوی حقوقی مانند دعاوی خانوادگی و یا دعوای کیفری مانند کلاهبرداری و غیره هستید جهت دسترسی به بهترین وکلای پایه یک دادگستری از طریق شماره تماس‌های درج شده در این مقاله با ما در تماس باشید.

مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه آراء  دادگاه های کیفری قابل اعتراض است.

مگر آراء صادره در مورد جرایم تعزیری درجه ۸ و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل.

در این نوشتار بهترین وکیل تجدیدنظر خواهی تهران پاسخگوی سوالات عزیزان خواهد بود.

آراء صادره از دادگاه انقلاب نیز همانند آراء صادره از سایر دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظر خواهی است.

نکات مهم وکیل دادگاه تجدید نظر انقلاب

  • ۱) کدام آرا قابل تجدیدنظر خواهی هستند؟
  • ۲) مرجع تجدیدنظر خواهی در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری کدام مرجع است؟
  • ۳)برای جستجوی بهترین وکیل دادگاه انقلاب تهران چه اقدامی لازم است؟
  • ۴) آیا آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان قابل تجدیدنظر خواهی است؟

آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل اعتراض است (ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری)  لذا هیچگونه رای قطعی از این دادگاه صادر نمی‌شود.

مرجع تجدید نظر خواهی در آرای قضایی دادگاه انقلاب

مرجع تجدید نظر خواهی کلیه آرای قابل اعتراض دادگاه های کیفری دو (به جز دادگاه نظامی) دادگاه تجدید نظر استان است.

البته « آرای صادر شده در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر می باشد.

جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

(ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

در مواردی که رای دادگاه کیفری توأم با محکومیت به پرداخت دیه یا ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

(ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

تقاضای تخفیف از دادگاه تجدیدنظر

در تمامی محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف در مجازات کند.

در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان، به موضوع رسیدگی و تا  یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.

این حکم دادگاه قطعی است.

هرگاه از رای صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء، رأسا یا به درخواست دادستان شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تامین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است.

{ یعنی دادگاه تجدید نظر میتواند قرار تامین را کاهش یا افزایش دهد}

دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند.

مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد.

در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند.

(ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل، مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

(ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری) 

البته تخفیف در حدود قانون به معنای این است که چنانچه دادگاه بدوی از تمام ظرفیت‌های تخفیف مجازات بر اساس مواد مربوط به تخفیف مجازات استفاده کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجددا مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

دادگاه تجدیدنظر خواهی استان در کجا تشکیل می‌ شود؟

– در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر تشکیل می شود.

– دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده از یک رئیس به عنوان قاضی و دو نفر مستشار می باشد.

– رسمیت دادگاه تجدید نظر با دو عضو انجام می شود.

رای‌های قابل قبول از نظر وکیل تجدیدنظر عبارتند از:

* حکم برائت

* قرار اناطه

* حکم محکومیت

* تعویق صدور حکم

* قرار منع تعقیب

* قرار موقوفی تعقیب

* قرار رد دادخواست واخواهی و یا تجدیدنظر خواهی

اگر طرفین دعوا به صورت کتبی حق تجدیدنظر را از خود ساقط کنند، می توانند تجدیدنظر یا اعتراض نمایند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت:

در حالی که طرفین دعوا تجدیدنظر خواهی یا اعتراض به رأی صادر شده از دادگاه را از خود سلب کنند تجدیدنظر آنان در رابطه با اصل دعوا دارای قابلیت طرح نمی باشد و مسموع نیست بجز در دو شرط:

* در خصوص صلاحیت قاضی که رای را صادر کرده می شود اعتراض کرد.

* در خصوص صلاحیت دادگاه صادر کننده رای می شود طرح اعتراض کرد.

وکیل تجدیدنظر برای چه اشخاصی لازم و ضروری است؟

* شخصی که در دعوا محکوم معرفی شده (محکوم علیه) یا نماینده و یا وکیل قانونی وی.

* شخص مدعی یا شاکی و یا نماینده و یا وکیل قانونی وی.

* دادستان در مواقعی که متهم برائت بگیرد و یا رأی صادره با قانون تطبیق نداشته باشد و یا مواقعی که رأی صادره و مجازات تعیین شده با جرم تناسب نداشته باشد، می توان تجدیدنظر خواهی کرد.

دادگاهی که هر دو طرف دعوا و یا یکی از طرفین وکیل نداشته باشد و بر ضرر او رأی صادر شود برای دادگاه تجدید نظر می تواند از وکیل تجدیدنظر استفاده کند و با دلیل های قابل قبول و لایحه مناسب به رای صادره اعتراض کند.

در چه مواردی می‌توان به رای که قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد، اعتراض کرد؟

باید بدانیم در تجدیدنظر خواهی موارد تجدید نظر محدود است.

مورد اول: ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استناد شده به دادگاه وقتی که سند و مدارکی برای دفاع یا طرح دعوا به دادگاه ارائه شده اعتبار بیان شده را نداشته باشند.

مورد دوم: زمانی می شود تجدیدنظر خواهی کرد که ادعای مخالف بودن رأی صادر شده با قانون باشد.

مورد سوم: اعتراض کردن به نداشتن صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی و نداشتن صلاحیت دادرس رسیدگی کننده.

مورد چهارم: وقتی که رسیدگی به دلیل و مدارک و سندهایی که در دفاع یا طرح دعوا ابراز شده از موارد اعتراض به رأی دادگاه توجه نشده و بدون توجه به رأی دادگاه صادر شده باشد.

هر گاه رأی از چند جهت قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد و به خاطر یکی از جهت تجدیدنظر خواهی مورد اعتراض باشد از دیگر جهت هم مورد رسیدگی قرار گرفته می‌شود.

دادگاه تجدیدنظر استان تنها به مواردی که مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند و در خصوص آن رأی صادر شده باشد رسیدگی می‌شود.

وکیل دادگاه تجدید نظر انقلاب

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵

تلفن‌های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

شماره موبایل وکیل تجدیدنظر تخصصی دادگاه انقلاب

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

مشاوره رایگان حقوقی صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

خدمات دفتر بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر انقلاب

مشاوره حقوقی به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین.

قبول وکالت در کلیه پرونده های دادگاه انقلاب و تجدیدنظر در سراسر ایران.

تنظیم لوایح و درخواست های مرتبط با دادگاه انقلاب.

دفتر وکیل دادگاه تجدید نظر انقلاب

مقالات کیفری

اعاده دادرسی پس از تجدیدنظراعتراض به حکم تجدیدنظروکالت تخصصی دادگاه تجدیدنظر تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *