وکیل تجدید نظر تعزیرات

وکیل تجدید نظر تعزیرات

وکیل تجدید نظر تعزیرات


سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد شبه قضایی است که امکان تجدیدنظر نسبت به آرای آن توسط وکیل تجدید نظر تعزیرات وجود دارد.

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به برخی از تخلفات اقتصادی می‌باشد و رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی شامل دو مرحله بدوی (نخستین) و تجدیدنظر خواهد بود.

شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند:

گزارش سازمان‌های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.

با توجه به درگیر بودن بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوعات مربوط به مواردی که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، لزوم مشاوره با وکیل تعزیرات به نظر از اساسی‌ترین نیازهای حقوقی است و تجدیدنظر فرصت طلایی‌ای برای احیای پرونده است.

در این انتهای نوشته پیش رو، نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در سازمان تعزیرات حکومتی که توسط وکیل تجدید نظر تعزیرات موسسه حقوقی مهر پارسیان تنظیم شده است، جهت اطلاع عموم، آورده شده است.

اگر به دنبال بهترین وکیل تجدید نظر تعزیرات هستید با شماره‌های مندرج در انتهای این مقاله تماس بگیرید تا وکیل تجدید نظر تعزیرات و متناسب با مشکل شما و با سابقه وکالت در امور مربوط به سازمان تعزیرات معرفی گردد.

وکیل در فیس بوک

نکات مهمی که در این نوشته توسط وکیل تجدید نظر تعزیرات، بررسی خواهند شد:

آیا اعتراض به رای قطعی در سازمان تعزیرات حکومتی به دیوان عدالت اداری مانع اجرای احکام می‌گردد؟

وکیل تجدیدنظر تعزیرات در پاسخ به این سوال ابتدا به بررسی مراحل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت؛ مطابق قانون و رویه موجود رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ابتدا در مرحله بدوی (نخستین) صورت خواهد گرفت و در مرحله تجدیدنظر به رای صادر شده در مرحله بدوی، می‌توان اعتراض کرد و به رای مرحله تجدیدنظر می‌توان در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود.

رای صادر شده در مرحله بدوی قطعی نیست؛ یعنی قابلیت اجرا ندارد و در صورت اتمام مهلت بیست روزه اعتراض به رای و اعتراض نکردن به رای در این مدت، قطعی خواهد شد؛ این روند قطعی شدن رای در مرحله تجدیدنظر نیز به همین شکل است؛ حال وکیل تجدیدنظر تعزیرات، در پاسخ به سوال فوق که آیا اعتراض به رای در دیوان مانع اجرای حکم می‌شود یا خیر، بیان داشتند:

خیر، رای این شعبه قطعی است و دیوان عدالت اداری هیچ‌گاه رسیدگی ماهیتی یا محتوایی ننموده و فقط تشخیص انطباق یا عدم انطباق حکم با قوانین و مقررات ایجاد کننده حق به عهده شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

دیوان عدالت اداری پس از نقض رای، رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض صادر کننده رای قطعی ارجاع می‌نماید.

رسیدگی‌کنند به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به شرح زیر است:

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند.

کلاهبرداری اینترنتی

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است و باید اجرا گردد.

مرجع صلاحیت‌دار جهت تبدیل جزای نقدی به حبس در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صادره از شعب تعزیرات حکومتی:

وکیل تجدید نظر تعزیرات بیان داشتند منظور از صلاحیت این است که چه دادگاهی به موجب قانون باید به این پرونده رسیدگی نماید.

بنابراین مرجع صلاحیت‌دار جهت تبدیل مجازات در صلاحیت شعبه دادگاه موضوع تبصره یک ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا ۹۲ است و عمومات آن مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری است.

اشخاص ذیل حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی (نخستین) را دارند:

 • روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی.
 • اعضای کمیسیون هماهنگی امور سازمان تعزیرات حکومتی در استان و شهرستان مربوط.
 • شاکی (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد.
 • محکوم‌علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است اعم از اینکه فرد حقیقی باشد یا حقوقی) یا وکیل قانونی وی.
 • رییس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط در صورتی که مرجع شکایت انجمن باشد.
 • رییس شورای اصناف و رییس مجمع امور صنفی در صورتی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص ۳ ماه از تاریخ ابلاغ است.

همچنین روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی در مواردی که آرای قطعی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند از وزیر دادگستری طرح موضوع را در شعب عالی تجدیدنظر تقاضا کنند.

وکیل کلاهبرداری منطقه سه

محکوم‌علیه نیز در صورتی که میزان جریمه صادرشده بالاتر از ۲۰ میلیون ریال باشد، می‌تواند طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را تقاضا کند.

این مبلغ براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.

افزون بر این، رئیس شورای اصناف کشور در مواردی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد و رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردی که مرجع شکایت انجمن باشد، حق درخواست طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را خواهند داشت.

نمونه لایحه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی

رئیس و اعضای محترم شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی

با سلام؛ احتراماً اینجانب محکومٌ علیه کلاسه پرونده ۹۰/۳۸۸۶۶ صادره از شعبه — بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تجدید نظر خواهی از دادنامه (حکم) اصداری (صادر شده) در مدت قانونی تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه (مورد اعتراض) را داشته؛ اهّم موارد به شرح ذیل معروض می‌گردد:

درتاریخ –/-/۸۸ شاکی محترم آقای پ ضمن مراجعه به اینجانب و ارایه نمونه کالای مورد معامله از سوی ایشان (دوشی حمام با فیلتر دارای کربن و فیلتر مینرال) تقاضای خرید تعداد ۰۰۰/۱۰ عدد از این نوع کالا را به بنده دادند.

ضمناً ایشان بارها تأکید بر این نکته داشتند که همین کالایی را که گفتم و به شما نشان داده‌ام برای من تهیه کن چرا که می‌دانم مدل‌های خیلی گرانتر و دارای کارآیی بیشتر نیز از این محصول موجود می‌باشد اما من (شاکی) فقط همین مدل را لازم دارم !!!

ارایه شاهد بر مدعا

الف: با عنایت به این نکته که اینجانب در حضور شهود که عندالاقتضاء (در صورت نیاز) تعرفه (معرفی) می‌گردند بارها به مشارٌالیه (ایشان) گفته بودم که این کالا تشابهاتی با کالاهای دیگر داشته اما از نظر کیفی با توجه به مبلغ آن از سایر کالاهای این رده (سردوشی حمام) پایین‌تر و دارای کارآیی کمتری می‌باشد که مشارٌالیه مؤکداً می‌فرمودند من این کالا را با این مشخصات فروخته‌ام و شما به مسائل دیگرش کاری نداشته باش!!!

اجرای حکم دادگاه

ضمناً همانگونه که در قرارداد فروش اینجانب نیز مضبوط (موجود) است بنده فیلتر دوش، دارای کربن اکتیو و فیلتر مینرال به ایشان فروخته‌ام و اصلاً نامی از سایر چیزهای دیگر نبرده‌ام امّا متأسفانه شاکی محترم به دلایل نامعلوم و انگیزه سودجویی در کاتالوگ‌های خود (به پیوست لایحه تقدیم حضور است) این دستگاه را کلرگیر و حذف باکتری‌های مضر و تنظیم کننده ph آب و حذف ۹۸% کلر و… معرفی و به دیگران فروخته و هم اکنون نیز در حال فروش است.

ب: با توجه به اظهارات کذب شاکی محترم قابل ذکر است که ایشان در لحظه تحویل کالا کارشناسانی از طرف خود به همراه داشته‌اند که همگی نیز ذیل قرارداد را امضاء نموده‌اند و حتی در ظهر برگه مبایعه‌نامه نیز تعداد ۱۰ عدد از کالای فوق را در تاریخ ۴/۳/۸۸ جهت کارشناسی با خودشان برده‌اند حال چرا بدین شکل مدعی تقلب در معامله هستند خود جای تأمل داشته و دارد؛ چرا که آقای خ کارشناس تعرفه شده از ناحیه شخص ایشان بوده است و نه از طرف اینجانب!!!

ج: در پاسخ به قسمت دیگر از اظهارات مشارٌالیه (شاکی) برگ سبز گمرکی با بارنامه ارائه شده هیچ گونه مغایرتی ندارد.

تقاضای بررسی بیشتر در این زمینه از دادگاه محترم را دارم.

د: قابل ذکر است که با بررسی‌های به عمل آمده مشارٌالیه (ایشان) قصد تقلب و کلاهبرداری و سودجویی داشته و با سوءنیت از ابتدا به قصد فریب اینجانب و سایر خریداران این کالا را تهیه و خریداری نموده تا به قیمت غیر واقعی و گران به مردم عرضه نماید وگرنه اگر ایشان کالا را نفروخته است من حاضرم همه ۰۰۰/۱۰ عدد آن را یکجا خریداری و پول ایشان را عودت (بازگرداندن) دهم.

مغایرت تفهیم اتهام با حکم

ه: تفهیم اتهام صورت گرفته در شعبه — بدوی تعزیرات همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند (مدارک مضبوط پرونده) با حکم صادر شده؛ مغایرت داشته؛ توضیحاً اینکه تفهیم اتهام صورت پذیرفته مبنی بر گرانفروشی بوده است ولی حکم صادر شده مبتنی بر تقلّب بوده است.

در پایان ضمن نقض دادنامه (حکم) معترض عنه (مورد اعتراض) خواهشمند است موارد فوق‌الاشعار (اشاره شده) را بررسی و حکم برائت (بی‌گناهی) اینجانب را اعلام فرمایند.

وکیل ملک در جماران

با تجدید احترام

به رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی کجا می‌توان اعتراض کرد؟

در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی می‌توان اعتراض نمود.

رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی در کجا قابل اعتراض است؟

رای قطعی بدوی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی و رای شعب تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.

 

وکیل تجدید نظر تعزیرات

در صورتی که نیاز به وکیل تجدید نظر تعزیرات دارید با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

 

وکیل تجدید نظر تعزیرات
وکیل تجدید نظر تعزیرات

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل تخصصی تجدیدنظر تعزیرات

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی وکیل تجدید نظر تعزیرات

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

وکیل تجدید نظر تعزیرات

۵/۵ - (۷۲ امتیاز)

۴ دیدگاه

 • سلام
  ببخشید من یه قرارداد با شرکت سایپا دارم که شرکت سایپا به تعهدات خودش تو قرارداد عمل نکرد.
  رفتم تعزیرات شکایت کردم ولی تعزیرات پرونده رو بست و میگه در صلاحیت ما نیست.
  میتونم تو مرحله تجدید نظر خواهی در تعزیرات از دکتر مهری کمک بگیرم تا حقمو از شرکت سایپا بگیرم؟

  • سلام وقت به خیر
   با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، در هر صورت رسیدگی به اینگونه دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

   رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نیست

   🔸رای وحدت رویه شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

   …اولاً: «عدم ایفاء تعهد قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده ۱۸ همان قانون که در رأی شماره ۳۰۵۴-۱؍۱۱؍۱۳۹۸ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ محسوب نمی شود و سازمان تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهد قراردادی» را ندارد و ثانیاً: با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر اینکه: «در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» مـوضوع واجـد جنبه مـدنی است و تخلّف قابل تعقیب در تعزیرات حکومتی محسوب نمی‌شود و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۳-۲۹؍۲؍۱۳۷۵، ۱۳۸-۱۲؍۴؍۱۳۷۹ و ۱۹۷-۲۰؍۶؍۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی با منشاء قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی است مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد.

   دفتر وکالت محمد رضا مهری
   وکیل پایه یک دادگستری

 • سلام آقای مهری من یک پرونده قاچاق کالاهای ارایشی دارم که به سازمان تعزیرات ارجاع شده و در تجدید نظر من محکوم شدم من میخواستم بدونم من اگر بخوام اعمال ماده ۴۷۷ انجام بدم شما انجام میدید و روال کار به چه نحوی است؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، وکالت در دعاوی قاچاق توسط آقای دکتر مهری پذیرفته می‌شود. برای اعاده دادرسی شما باید ۲ درصد از بهای میزان محکومیت خود را در مرحله اول برای انجام اعمال ماده ۴۷۷ به صندوق دادگستری واریز نمایید و چنانچه دادگاه صالح اعاده دادرسی را تجویز نمود، این مبلغ به شما مسترد می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *