وکیل حقوقی | گروه وکلای مهر پارسیان | 02188663925

طرح دعوا درمحاکم دادگستری،امری تخصصی است ودارای پیچیدگیهای خاص خود می‌باشد.تفکیک موضوع پرونده‌ها دربدو امر،کمک شایانی دراخذ نتیجه مثبت پرونده خواهد داشت.چه بسا پرونده‌هایی مطرح شده وپس  ازسالها رسیدگی به دلیل ایراد شکلی درطرح موضوع دعوی به نتیجه نرسیده است.وکیل دادگستری، باتکیه بردانش حقوقی وتسلط برقوانین والبته باکسب تجربه نزد اساتید علم حقوق،امکان انجام وکالت از سوی شما و یاارائه مشاوره حقوقی لازم به شما را دارد.بسیار پیش آمده که دوستی هراسان ونگران باشما تماس می گیرد و ازشما نشانی وتلفن وکیل متخصص در امور حقوقی را مطالبه می‌نماید.یا دعوایی علیه شما یا عزیزانتان مطرح می‌شود وبارسیدن احضاریه به درب منزل و یاابلاغ به محل کار،نگران شده و به دنبال چاره می گردید .از اینترنت وموتور جستجوی گوگل نام ونشانی موسسه حقوقی ووکیل حقوقی را میابید و به وی مراجعه می نمایید.آیا بامشخصات موسسه حقوقی معتبر ووکیل حقوقی معتبر آشنایی دارید؟چگونه دردام کارچاق کن ها ودلالان وموسسات حقوقی غیر مجاز ووکیل تقلبی گرفتار نشوید؟ویژگیهای وکیل حقوقی قابل اعتماد چیست؟کدام موسسه حقوقی معتبر است؟جهت یافتن پاسخ سوالات بالا وسوالات مشابه این متن را که توسط گروه وکلای مهر، وابسته به موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان می باشد را تاانتها مطالعه بفرمایید،موسسه حقوقی ثبت شده توسط وکلای پایه یک دادگستری، وبامشاوره مستقیم محمدرضا مهری،وکیل دادگستری، مرجعی جهت انجام امور حقوقی شما عزیزان می‌باشد.

وکیل دادگستری

لغت وکیل دارای معانی ومترادف های بسیاری می باشد ،اما دراصطلاح حقوقی ،وکیل به کسی اطلاق می‌شود که به نمایندگی ازشخصی به انجام کاری مبادرت می ورزد .این نمایندگی می‌تواند بااخذ دستمزد و یارایگان باشد و درهرصورت فقط نماینده موکل است و حق اعمال مالکیت یا حاکمیت ،فقط ازجانب موکل دارد. وکیل دادگستری نیز به کسی اطلاق می‌شود که ازکانون وکلای دادگستری،پروانه وکالت اخذ نموده ونام وی درعداد وکلای دادگستری و در دفتر مخصوص کانون وکلا به ثبت رسیده باشد.هر وکیل دادگستری دارای یک شماره پروانه می باشد که بیانگررسمی بودن پروانه وکالت وی می‌باشد.در صورتی که شما به اصالت پروانه وکالت وکیل شک دارید می توانید ازسایت کانون وکلا استعلام گرفته و یابه دفتر کانون وکلای مربوطه مراجعه واصالت پروانه وکالت وکیل رااستعلام فرمایید.

پرونده حقوقی و پرونده کیفری

کلیه موضوعاتی که درحوزه حقوق مطرح می‌شوند به نوعی ضمانت ومسولیت حقوقی برای اشخاص دارند به عبارت واضح تر،تمامی اعمالی که ما انجام میدهیم می‌تواند برای ما تبعات ومسولیت های حقوقی به دنبال داشته باشد .اما آیا جرایم ارتکابی هم تبعات حقوقی دارد؟آیا ضرروزیان ناشی ازجرم به همراه طرح شکایت کیفری،قابل مطالبه می باشد و یاباید پرونده جداگانه ای تشکیل شود،؟ضمانت اجرای احکام حقوقی و محکومیت های حقوقی چیست.این دست موضوعات درآیین دادرسی مدنی وآیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفته و بررسیمی‌شود.اما تا درقانون برای رفتاری مجازات تعیین نشده باشد،رفتار موصوف،فاقد وصف کیفری است و در صورت تضییع حقی ،فقط می توان مطالبه خسارت نمود ونمی‌شود شخصی راکه بدون اختیار دراثر لغزنده بودن خیابان به شما برخورد کرده وشمارا مجروح ساخته مجازات نمود بلکه فقط  امکان جبران خسارت و پرداخت دیه وجود دارد که درجای خود بحث خواهدشد.بنابراین طرح دعوا وپرونده کیفریخاص است و فقط شامل مواردی می‌شود که درقانون برای ان مجازات تعیین شده باشد اما طرح پرونده حقوقی ودعوای حقوقی برای هرموضوعی امکان‌پذیر است.نقش وکیل متخصص در امور حقوقی در اینجا مشخص می‌شود که دربدو امر لازم است نوع دعوا راتشخیص داده وبراساس موضوع پرونده اقدام به طرح دعو نماید تا زمان وهزینه موکل هدر نرود.موضوعاتی چون (مطالبه مهریه – طلاق از طرف زوجه – مطالبه وجه چک- اثبات مالکیت- اثبات نسب- الزام به انجام تعهد- تخلیه – قلع بنا ومستحدثات و…)ازجمله امور حقوقی می‌باشند.

وکیل متخصص در امور حقوقی

در بین رشته های حقوقی، رشته حقوق خصوصی ،حقوق ثبت و حقوق تجارت ودانش آموختگان این رشته ها،امکان تسلط بیشتری برمسائل حقوقی دارند.درکشور ما ایران تفکیکی بین وکلای دادگستری به لحاظ تخصص صورت نپذیرفته و به طور معمول وکلای شاغل در ایران درتمامی زمینه ها مشاوره حقوقی ارائه می دهند.اما خود وکلا براساس سلیقه وتجربه کاری وگاهی با توجه به سابقه قضایی مرتبطی که دارند،بعضا به انجام وکالت در امور تخصصی روی آورده وپرونده‌های خاصی رامی پذیرنداما طبق قانون وکالت ،وکلا امکان مشاوره حقوقی وقبول پرونده درهمه موضوعات حقوقی را دارند.موضوع چالش برانگیز وجود دلالان وکارچاق کن ها می باشد که درتمامی شهرها پراکنده شده وبااخذ وکالت محضری مدعی انجام امور حقوقی شما خارج ازروال وچارچوب قانونی هستند.هرگونه وکالتی که به غیر ازوکیل دادگستری داده شود برای دادگاهها قابل پذیرش نیست ووکالت رسمی محضری،تفاوتی درماهیت این امر ایحاد نمی کند،چرا که شرط وکیل حقوقیبودن،داشتن حداقل لیسانس حقوق و قبولی درآزمون ورودی کانون وکلا و بررسیصلاحیت وکیل از سوی وزارت محترم اطلاعات می باشد .در صورت گذراندن مراحل فوق،و قبولی دراختبار پس از18 ماه کارآموزی،امکان استفاده ازنام وکیل پایه یک دادگستری،مهیا می‌شود.

مشخصات وکیل حقوقی

معمولا همه وکلایی که وکیل پایه یک دادگستری هستند درهمه پرونده‌های حقوقی،امکان قبول وکالت از سوی خواهان یاخوانده را دارند.استثنایی که وجود دارد درباره کارآموزان وکالت ووکلای پایه دو  دادگستری می باشد که امکان قبول وکالتدرپرونده‌های بالای پانصد میلیون ریال راندارند ومجازبه قبول وکالت نیستند.اما بسته به نوع پرونده ودعوای حقوقی،بهتر است وکیلی انتخاب شود که هم تحصیلات وی درحوزه مسائل حقوق خصوصی، ثبت و یادارای سابقه کاری وتجربی درپرونده‌های حقوقی باشد.تهیه لوایح متقن و مستند حقوقی جهت طرح ودفاع درپرونده‌های حقوقی بسیار حایز اهمیت است طریقه نگارش دادخواست حقوقی و اینکه چه کسانی باید طرف دعوی قرارگیرند و همچنین تعیین صحیح موضوع خواسته و بررسیمدارک و مستندات، نیاز شما به وکیل متخصص در امورحقوقی رابیش ازپیش نمایان می سازد

مشاوره حقوقی قراردادها

مشاوره بامتخصص هرامری ،قبل ازاقدام به موضوع،درتمامی جوامع پیشرفته امروزی،مرسوم ومعمول است،چه بسا بایک مشاوره حقوقی ساده درهنگام عقد قراردادهای روزمره اعم از معامله ملک،معامله اتومبیل، وام گرفتن ونحوه تضمین وام،عقد ازدواج و سایر امور مبتلابه ،شما راازپرداخت هزینه‌های گزاف دادرسی ومعطل شدن درراهروهای دادگستری وصرف زمان وعمر وانرژی،بی نیاز نماید.در بعضی ازموارد،مشاهده شده است که حضور وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص درقراردادها،طرف قرارداد راکه قصد کلاهبرداری داشته است باچالش جدی مواجه نموده تاجایی که از ادامه معامله وقرارداد منصرف شده است وبعد ها مشخص شد اصلا در ملک مورد معاملعه هیچ مالکیتی نداشته است. رویت اصل اسناد مالکیت و یامدارک مورد ادعای طرف واستعلام ازچگونگی انجام معاملات قبلی نیز می‌تواند راهگشای شما باشد.اما به این نکته نیز توجه داشته باشید که بسیاری ازموسسات حقوقی فاقدمجوز ودانش لازم جهت ارائه مشاوره حقوقی وخدمات حقوقی می‌باشند واصولا وکیل دادگستری نیستند.درمراجعه به موسسات حقوقی حتما پروانه وکالت مدیران موسسه رامطالبه ورویت فرمایید.

مدارک لازم جهت طرح پرونده حقوقی

وکالتنامه وکیل  دادگستری – دادخواست که باید درفرم چاپی مخصوص نوشته شود-کارت ملی –استشهادیه شهود(اگرراه اثبات شهادت شهود باشد)- دلایل و مستندات-موضوع خواسته-مشخصات خوانده-پرداخت هزینه دادرسی.دادخواست تنظیم شده،پس ازپرداخت هزینه‌های دادرسی،توسط ریاست دادگاه به یکی ازشعب دادگاه ارجاع می‌شود و در صورت تکمیل بودن مدارک،بادستور رییس دادگاه مرجوع الیه،وقت رسیدگی تعیین وطرفین جهت شرکت درجلسه رسیدگی از طریق ابلاغیه،دعوت می‌شوند.

گروه وکلای مهر که پس ازتاسیس موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان ،به همت محمدرضا مهری،وکیل پایه یک دادگستری با داشتن سابقه قضایی وتدریس دردانشگاههای ایران،تشکیل شده و درطی سالهای اخیر ،موفق ترین پرونده‌های حقوقی را باآمار رضایتمندی نود درصدی موکلین ارائه نموده است.مشاوره حقوقی باوکلای پایه یک دادگستری،قبول پرونده‌های حقوقی در صورتی که شانس موفقیت موکل ،توسط گروه رسیدگی کننده اولیه،بالای 80 درصد تخمین زده شود،وهمراهی باموکل تازمان صدور حکم قطعی به صورت رایگان وبدون دریافت حق مشاوره مجدد ازخدمات گروه وکلای مهر،وابسته به موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان می‌باشد.