با معرفی وکیل مجتمع قضایی شهید باهنر تهران همراه شما هستیم.

تقسیم بندی دادگاه های تحت نظر قوه قضاییه به دادگاه های حقوقی، کیفری و خانواده بر اساس قانون انجام شده است. دادگاه های کیفری طبق قانون آیین دادرسی کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه نظامی، دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان تقسیم شده است.

صلاحیت هر یک از دادگاه‌های کیفری فوق بر اساس قانون تعیین می شود.

دادگاه ویژه خانواده نیز طبق قانون حمایت خانواده تشکیل شده و در حال رسیدگی به پرونده های خانواده می باشد. اما دادگاه های حقوقی به اختلافات ملکی، اختلافات مالی و اقتصادی، امور حقوقی مانند مطالبه وجه، الزام به تسلیم مبیع، الزام به ثبت، دعاوی مربوط به ثبت احوال، مانند کم کردن سن در شناسنامه، دعاوی پولی و بانکی، در مورد ابطال قرارداد بانکی، الزام بانک به فک رهن، اعتراض به صدور اجراییه ثبتی، اعتراض ثالث به توقیف ملک و … از این دست دعاوی می باشد.

دادگاه حقوقی شمال شرق تهران که محدوده شروع تهران از جاجرود را در بر می گیرد، به مجتمع قضایی شهید باهنر تهران معطوف می شود. مناطق شمال شرقی تهران برای حل و فصل اختلافات حقوقی و دعاوی ملکی و بانکی خود باید به مجتمع قضایی شهید باهنر تهران مراجعه نمایند.

در این نوشتار به معرفی این مجتمع قضایی در شمال شرق تهران خواهیم پرداخت.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل مجتمع قضایی شهید باهنر تهران با دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

سوالات قابل طرح در معرفی وکیل مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

حدود صلاحیت رسیدگی به پرونده ها در مجتمع قضایی شهید باهنر تهران چه مناطقی را در بر میگیرد؟

دادگاه ویژه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران کدام مناطق را تحت پوشش قرار می دهد؟

برای دعاوی ملکی در شمال شرق تهران به کدام مجتمع قضایی مراجعه کنیم؟

جستجوی بهترین وکیل مجتمع قضایی شهید باهنر تهران با تجربه کافی چگونه ممکن است؟

مرجع تجدیدنظر احکام صادر شده از مجتمع قضایی شهید باهنر کدام مرجع است؟

شورای حل اختلاف مستقر در مجتمع شهید باهنر به دعاوی رسیدگی می کند؟

نشانی دقیق و جدید مجتمع قضایی شهید باهنر تهران کجاست؟

چگونه امکان دسترسی به سایت اینترنتی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران و کسب اخبار جدید وجود دارد؟

دعاوی قابل طرح در مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

الف: دعاوی حقوقی و اختلافات ملکی

اختلاف در مالکیت، درخواست رفع تصرف عدوانی ملکی،

درخواست رفع مزاحمت ملکی، درخواست رفع ممانعت از حق مربوط به امور ملکی،

الزام به تسلیم و تحویل مبیع، الزام به تعمیرات مورد اجاره، خلع ید و قلع بنا،

الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،

ابطال و اصلاح سند، اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک و سایر دعاوی حقوقی ملکی در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد.

ب: دعاوی تجاری و بازرگانی

مطالبه وجه چک، مطالبه وجه سفته، الزام به ایفای تعهدات مالی،

الزام به فک رهن بانک، ابطال قراردادهای بانکی، مطالبه وجه مازاد دریافتی از سوی بانک.

ابطال سند رهنی بانک، ابطال مزایده، الزام به انتقال سهم الشرکه و دعاوی تجاری از این دست، در صلاحیت دادگاه های حقوقی قرار دارد.

ج: دعاوی حقوقی امور حسبی و شناسنامه

تقسیم ترکه و ارث، تنفیذ وصیت نامه، تنفیذ صلح نامه، ابطال شناسنامه متوفی،

ابطال گواهی فوت، الزام به انتقال رسمی مال وراثتی، ابطال گواهی انحصار وراثت، در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد.

د: دعاوی حقوقی خانواده

مطالبه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، مطالبه مهریه مال غیر منقول.

استرداد جهیزیه و الزام زوج به پرداخت نفقه.

الزام به تهیه منزل مسکونی مشترک، الزام به تمکین خاص و عام.

اجازه ازدواج مجدد، اثبات رجوع از بذل و رجوع از طلاق.

اثبات و نفی زوجیت، اثبات و نفی نسب، صدور حکم رشد.

طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زن، طلاق توافقی و فسخ نکاح.

از مصادیق مهم دعاوی حقوقی در دادگاه خانواده محسوب می شوند.

محدوده صلاحیت محلی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران بر اساس مناطق شهرداری

دعاوی حقوقی، تجاری و خانواده در مناطق شهرداری ۴، ۸ و۱۳ تهران در محدوده صلاحیت مجتمع قضایی باهنر تهران قرار دارند.

این مجتمع قضایی دارای ۱۸ شعبه دادگاه حقوقی و ۱۰ شعبه ویژه دادگاه خانواده می باشد.

شورای حل اختلاف مستقر در مجتمع قضایی باهنر تهران ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده در صلاحیت شورای حل اختلاف مناطق یاد شده می باشد.

قبل از هر اقدامی برای طرح دعوی در این مجتمع قضایی حتما باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری اقدام نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل مجتمع قضایی شهید باهنر تهران با گروه وکلای رسمی مهر تماس بگیرید.

نشانی دقیق و جدید مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

نشانی: تهرانپارس، فلکه چهارم ، تقاطع اتوبان شهید زین الدین و شهید باقری- ابتدای محله قنات کوثر

پارکینگ اختصاصی دارد.

مناطق شهرداری: ۱۳و۸و۴  کد پستی: ۱۶۵۳۶۱۴۹۸۱

تلفن: ۷۷۰۵۵۶۴۳ – ۷۷۰۵۵۶۴۰ و  ۹ -۷۷۰۵۵۶۳۰  نمابر: ۷۷۰۵۵۶۴۴ – ۷۷۰۵

وکیل مجتمع قضایی شهید باهنر

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل مجتمع قضایی شهید باهنر

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی مجتمع قضایی شهید باهنر

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی شرق تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوق شرق تهران

مشاوره حقوقیمقالات حقوقی

وکیل خانواده شرق تهرانوکیل خوب شرق تهرانوکیل مجتمع باهنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925