وکیل دادسرای کارکنان دولت

امروز با معرفی وکیل متخصص دادسرای کارکنان دولت همراه شما هستیم. نکته مهم در طرح هرگونه شکایت یا پیگیری پرونده توسط اشخاص، دانستن صلاحیت های مراجع قضایی است. با راه اندازی سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه و فرآیند دادرسی الکترونیک، نیاز مراجعه مستقیم به مجتمع های قضایی و نواحی دادسرا.