قانون جدید جمناسیت: بیش از ۵۰۰۰ تن اقامت دریافته‌‌اند.

امروز با موضوع قانون جدید جمناسیت: بیش از ۵۰۰۰ تن اقامت دریافته‌‌اند با شما خواهیم بود. دریافت اقامت بعد از درخواست پناهجویی از معضلات و […]