مقررات آپارتمان نشینی

مقررات آپارتمان نشینی

مقررات آپارتمان نشینی به ‌دنبال گسترش شهرها و تراکم جمعیت، ضرورت آپارتمان ‌نشینی به امری بدیهی تبدیل شده و کم کم جمله معروف «چهاردیواری اختیاری» که خاص خانه‌های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم‌ پذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمع ‌های مسکونی داده است. اگرچه مالکیت حقی است که […]

ادامه مطلب