وکیل سرمایه گذاری در آلمان

وکیل سرمایه گذاری در آلمان

وکیل سرمایه گذاری در آلمان   اقامت آلمان از طریق سرمایه گذاری طبق قوانین، سرمایه گذاری در آلمان برای اتباع خارجی آزاد است. هر فردی که درکشور آلمان اقدام به سرمایه گذاری نماید، می تواند برای مدیریت کسب و کار و سرمایه خود اقامت آلمان را برای خود و خانواده اش، دریافت نماید. بررسی راه […]

ادامه مطلب

پناهندگی در آلمان

پناهندگی در آلمان ارائه خدمات پناهندگی در آلمان در موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست و قانون درخواست پناهندگی در آلمان، صرفا جهت اطلاع و آگاهی در سایت درج می‌شود. بر اساس قانون اساسی آلمان، و کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد، موسوم به کنوانسیون ژنو، قربانيان […]

ادامه مطلب