تحصیل در چین

تحصیل در چین چین کشوری پهناور در منطقه‌ی شرق آسیا و پایتخت ان پکن می‌باشد. زبان رسمی چین، ماندارین و واحد پولی ان یوان است که هر 5/6 یوان چینی معادل یک دلار آمریکا می‌باشد. اقتصاد چین بعد از آمریکا و اروپا در مقام سوم دنیا قرار دارد؛ چرا که.