نشر اکاذیب در فضای مجازی

مجازات جعل خبر

مجازات جعل خبر

مجازات جعل خبر   در روزهای اخیر، انتشار خبری جعلی درباره هنرمند محبوب کشورمان، آقای محمدرضا گلزار مبنی بر اخذ وام ده میلیارد تومانی از ... مطالعه مقاله

مجازات نشر اکاذیب

مجازات نشر اکاذیب جرم انگاری نشر اکاذیب ریشه در آموزه های دین اسلام دارد. مجازات نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ... مطالعه مقاله