وضع ید

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت

امروز با بررسی شرایط اثبات مالکیت با شما هستیم. اثبات مالکیت، زمانی موضوعیت پیدا می کند که تعارضی در مالکیت، پدید آید. مالکیت به عنوان ... مطالعه مقاله

دعوای حقوقی تسلیط ید

دعوای حقوقی تسلیط ید یکی از مشهورترین قواعد در دنیای حقوق، قاعده تسلیط است و موضوع ان اموال می‌باشد.این قاعده فقهی، تحت تأثیر شرایط مکان ... مطالعه مقاله