وظایف دادسرای تهران

وکیل دادسرای تهران

وکیل دادسرای تهران

وکیل دادسرای تهران وجود نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران، و همچنین دادسراهای تخصصی تهران، که به صورت خاص به جرایم خاص رسیدگی می‌کنند، ... مطالعه مقاله