گروه وکلای مهر

افترا

افترا

امروز با موضوع بررسی جرم افترا با شما هستیم. افترا می‌تواند به دو صورت محقق شود: افترای قولی: که تنها ... ادامه مطلب