امروز با موضوع بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران با شما مخاطبان گرامی هستیم.

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند.

به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است.

برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و … به کار می‌رود.

شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می‌شود.

صلاحیت ویژه دادسرای امور اقتصادی تهران چیست؟

آیا به جرایم اقتصادی کارکنان دولت نیز در دادسرای اقتصادی تهران رسیدگی می شود؟

دلیل ادغام دادسرای پولی بانکی با دادسرای ویژه اقتصادی چیست؟

نشانی جدید دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران کجاست؟

این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می‌گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد.

امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این مقاله دکتر محمدرضا مهری بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران برای شما بزرگواران ابعاد فساد اقتصادی را به لحاظ حقوقی و از دید یک قاضی تحلیل می‌نماید.

نکات مهم بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران

بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران کیست؟

دفتر بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران کجاست؟

فساد اقتصادی چیست؟

دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تهران چه وظایفی به عهده دارد؟

هزینه انتخاب بهترین وکیل برای دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران چگونه محاسبه می شود؟

بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران

فساد در اصطلاح حقوقی

 اگر چه باید گفت معنی اصطلاحی فساد که متخصصان فن برای آن واژه فساد را وضع کرده اند، از معنی لغوی آن دور نیست، اختلاف و تشتت در آن بسیار است. تقریباً همه تاکید کردهاند که امکان ارائه یه تعریف جامع و مانع که در برگیرنده همه موارد باید، مشکل است؛ این مشکل بودن در تعریف به حدی است که حتی برخی با اطمینان اظهار داشته‌اند،

برخی نیز با بیان یک متخصصان فن هرگز در مورد یک تعریف واحد به توافق نخواهند رسید.

تعریف مبتنی بر دور، خود را از درگیری بیشتر در این بحث راحت کرده اند؛

با بیان اینکه فساد چیزی است که فساد نامیده می‌شود.

گروهی دیگر بر این باورند که واژه فساد یک لغت است با معانی بسیار که هریک از این معانی براساس محیط و متن سیاسی و اجتماعی خاصی که این لفظ در آن استعمال می‌شود، به کار میرود.

بر این اساس برخی معتقدند دو مکتب فکر مهم در مورد فساد وجود دارد:

مکتب جهانگرایی، که عبارت است از مجموع رفتارهایی که در تمامی جوامع به عنوان فساد مطرح است؛

طرز تفکر یا نسبی گرایی، به این معنی که ممکن است رفتاری در یک جامعه فساد محسوب شود، در حالی که در جامعه دیگر فساد نباشد، به عبارت دیگر این مکتب بر نسبی بودن مفهوم فساد تأکید دارد،اصطلاح فساد از سالها و یا قرن‌ها پیش کاربرد وسیعی داشته است.

رابرت بروکس در مقاله منتشر شده خود راجع به موضوع فساد در آمریکا، از فساد به عنوان سوءاجرا و یا سهل انگاری در انجام وظیفه معین و یا به کار بردن نابه جای قدرت یا انگیزه به دست آوردن منفعت شخصی نام برده است.

حداقل از 1931 میلادی فساد اغلب به عنوان سوء استفاده از قدرت عمومی بعد از بیان این مطلب آن را یک برای منفعت خصوصی به کار رفته است».

مایکل کلارک توافق نسبتاً جمعی از معنای فساد عنوان می‌کند؛ هرچند قضاوت در مورد این که چه وقت قدرت عمومی برای منافع شخصی مورد استفاده قرار میگیرد، منوط به اخلاق و برداشت تعریف فساد «به سوءاستفاده از موقعیت و شغل عمومی برای منفعت سیاسی هر زمان است شخصی»، تعریفی است که مورد پذیرش بانک جهانی نیز واقع شده است.

در این میان در حالی که عدهای وجود انگیزه پولی ومالی را جزء ارکان ضروری فساد می‌دانند، و حتی در مقام تعریف به بیان رشوه می‌پردازند کما اینکه هنوز هم هر زمان صحبت از فساد به میان می‌آید، به دنبال آن همیشه از رشوه نام برده می‌شود از نظر عدهای دیگر مفهوم فساد تا حدی وسیع است که هرگونه سوءاستفاده از مقام(حتیغیبت از محل کار) را نیز شامل می‌شود.

بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران

اختلاف نظرها در باب مفهوم فساد در سطح بین المللی نیز نمایان است؛

در حالی که دقیقاً به لحاظ همین اختلاف در معانی، تعریفی از کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد فساد ارائه نداده و فساد را شامل دو بخش دولتی و خصوصی کرده است، بانک جهانی با آن را محدود به بخش تعریف فساد به  سوءاستفاده از منصب عمومی برای منفعت شخصی دولتی و عمومی دانسته است. سازمان شفافیت جهانی نیز پس از چندی، از تعریف سابق خود بر محوریت شغل و منصب عمومی و دولتی عدول کرده و تعریف وسیع تر «سوءاستفاده از امانت داده شده برای منافع شخصی» را به کار می‌برد.

ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بیان داشته است: الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء،ارتشاء، اختلاس،تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های  غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

مؤسسات خصوصی حرفهای عهد هدار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

مبانی فساد در تعریف صاحبنظران  

به طور کلی وقتی تمام تعاریف پیرامون فساد را در ادوار مختلف ملاحظه میکنیم درمی‌یابیم که برخی در تعریف خود از فساد، بیشترین تمرکز را بر مفهوم مقام و منصب عمومی قرار داده‌اند.

در واقع «شغل» دولتی و به صورت جامعتر یک موقعیت ناشی از قدرت عمومی تفویض شده که مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، رکن تشکیل دهنده فساد است. دسته دیگر، خصوص اقتصاددانان با ارائه تئوری اقتصادی«کارفرما کارگزار» و ارتباط میان این دو و یا کارفرما  کارگزار مشتری بر مفهوم بازار و تجارت و جرم تکیه کردهاند. به نظر ایشان فساد یک بازارغیرقانونی است که در آن، میان کارفرما و کارگزار، و یا کارگزارو مشتری، عرضه تقاضای فسادآمیز حاکم است و اما دسته آخر کسانی هستند که بر مفهوم منافع عمومی بیش از هر چیزدیگری تأکید دارند. این دسته فساد را عملی میدانند که یک متصدی شغل دولتی و یا عمومی با ارتکاب آن بیشترین ضربه را به منافع عمومی وارد میکند.

اما این که منظور از  منفعت عمومی چیست، همواره مورد اختلاف نویسندگان بوده است.

بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل دادسرای ویژه اقتصادی تهران

تهران- میدان ونک– خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل زبده دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل اقتصادی متخصص و با تجربه

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران

بدون دسته بندیمقالات کیفری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925