جلب متهم در روز تعطیل

جلب متهم در روز تعطیل

جلب متهم در روز تعطیل


با بررسی جلب متهم در روز تعطیل همراهتان هستیم.

در صورت توجه اتهام به مشتکی عنه (کسی که بر علیه او شکایت شده است)، پس از بررسی دقیق شکوائیه شاکی و مستندات وی، توسط مقام تعقیب، دستور احضار وی به عنوان متهم را در پی دارد.

در صورت احضار متهم و عدم حضور وی ظرف مهلت مقرر در برگ احضار، بنا به درخواست شاکی و یا تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده اعم از بازپرس، دادستان، دادیار، رئیس دادگاه کیفری دو، رئیس دادگاه کیفری یک در بعضی از جرائم خاص، متهم با صدور برگ جلب که انواع مختلفی دارد، توسط ضابطین قضایی دستگیر و نزد مقام قضایی برده خواهد شد.

وکیل کیفری روز جمعه

برگ جلب انواع مختلفی دارد.
برگ جلب سیار
برگ جلب سیار با حق ورود به منزل و مخفیگاه
برگ جلب سیار بدون حق ورود به منزل و مخفیگاه و دستگیری در روز.
برگ جلب برای تمام ساعات شبانه روز، ورود به منزل و مخفیگاه به صورت مکرر و یا برای یکبار و ….

برای بررسی شرایط جلب متهم در روز تعطیل با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

آیا بازپرس می تواند بدون احضار، دستور جلب متهم را صادر کند؟

پاسخ به این سوال مثبت است.

ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری
در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف – در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ورود به منزل و مخفیگاه متهم در چه صورتی توسط ضابطین مجاز است؟

ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که متواری بودن (فراری بودن) متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏ شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

7 نکته که باید درباره جلب سیار متهم بدانیم

تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

تبصره ۳- در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.
در غیر این صورت ضابطین حق ورود به مخفیگاه و منزل را ندارند.
جلب متهم در روز تعطیل

مراحل بعد از اجرای حکم جلب سیار متهم چیست؟

ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند.

در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

دادخواست جلب ثالث

ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند. در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید.

در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء (لزوم) به دادرس دادگاه محول می کند.

تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.

جلب متهم در خارج از کشور چگونه انجام می شود؟

برای دستگیری متهم خارج از کشور، بسته به شرایط ارتکاب جرم، اعلان زرد و یا اعلان قرمز صادر و به رابط پلیس ایتنرپل در ایران تحویل داده می شود.
دستور قضایی در سایت پلیس اینترپل قرار گرفته و متهم در هر کشوری که با ایران معاضدت (همکاری) قضایی دارد دستگیر شود به ایران مسترد (بازگردانده) خواهد شد.

آیا احتمال جلب متهم در روز تعطیل و جمعه وجود دارد؟

ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی (مناسب) اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده (فرستاده) می کند.

مفهوم این ماده این است که امکان اجرای حکم جلب و دستگیری در روزهای تعطیل و جمعه وجود دارد.

آیا برای اجرای حکم جلب سیار متهم حتما باید به کلانتری مراجعه کنیم؟

جانشین پلیس پیشگیری ناجا، گفت: دارندگان برگ جلب سیار، برای اجرای برگ جلب، الزامی به حضور در کلانتری ها ندارند.

به گزارش ایسنا، سردار معصوم بیگی در توضیح بیشتر در این باره گفت:
دارندگان برگ جلب سیار برای اجرای برگ جلب الزامی ندارند به کلانتری ها مراجعه یا هدایت شوند و برای تسهیل و بهبود خدمات انتظامی به مردم این موضوع به کلانتری ها و پاسگاه های سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: ماده 184 آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد:
در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند.

حکم جلب سیار

جانشین پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد:
علاوه بر آن تبصره 2 ماده مذکور مبین آن است که در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان (ماموران نیروی انتظامی) حوزه قضائی مربوطه، متهم را جلب و تحویل دهند.

سردار معصوم بیگی گفت: ضروری است در این گونه موارد ماموران بر اساس اعلام شاکی و تماس با 110 به محل اعزام و با رعایت مقررات و راهنمایی شاکی پرونده، نسبت به جلب متهم اقدام نمایند.

براساس گزارش سایت پلیس، وی در پایان خاطر نشان کرد:
چنانچه برگ جلب سیار نیازمند اقدام در سایر حوزه های قضائی صادر کننده حکم جلب باشد،‌ ضابطان می بایست با نظر دادستان حوزه مربوطه و کسب نیابت قضائی اقدام به جلب متهم نمایند.
جلب متهم در روز تعطیل

هفت تذکر پر اهمیت در موضوع اجرای حکم جلب سیار متهم در روز تعطیل

جلب سیار متهمان و نحوه استفاده از این حکم یکی از مواردی است که برای بسیاری از شهروندانی که درگیر مسائل حقوقی و قضائی شدند، ابهاماتی در پی دارد؛ به این دلیل، در نظر گرفتن تذکرات زیر درباره حکم جلب سیار که شاکی به هنگام ارائه به مامور کلانتری باید بداند، می‌تواند برخی از ابهامات این دسته از افراد رابرطرف کند.

توجه به تاریخ برگ جلب سیار متهم
شاکی باید به مهلت برگ جلب توجه کند و در صورتی که تاریخ آن منقضی شده باشد ماموران قادر به انجام آن نیستند.

اعتبار برگ جلب فقط برای حوزه قضایی محل صدور است
برگ جلب صادره فقط در همان حوزه قضایی برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه به ضابطان ارائه کند ماموران حق دستگیری متهم را ندارند.

مثال: چنانچه برگ جلب از سوی مقام قضایی در کرج و خطاب به ماموران انتظامی آن شهر صادر شده باشد قابلیت اجرا برای ضابطان تهران را ندارد. مگر آنکه مقام قضایی تهران در مقام نیابت قضایی دستور بدهد.

برگ جلب عادی فقط در روز قابل اجراست

در صورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد فقط ماموران می توانند از طلوع آفتاب تا غروب آن نسبت به دستگیری فرد مورد نظر اقدام کنند.

حق ورود به منزل و مخفیگاه باید در برگ جلب تصریح شده باشد.
چنانچه در برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد، ماموران نمی‌توانند وارد چنین مکان‌هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

ارائه اصل برگ جلب به کلانتری الزامی است.
کپی برگ جلب فاقد اعتبار است و شهروندان می‌بایست اصل آن را به ماموران ارائه کنند.

نمونه لایحه جلب ثالث

افراد بدون سمت امکان درخواست اجرای حکم جلب را ندارند.

ارائه کننده برگ جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و به هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد. ماموران در صورتی که فرد دیگری برگ جلب را ارائه کند در خصوص آن اقدامی نخواهند داشت.

ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه (کسی که رای بر علیه و ضرر او صادر شده است) را به مقام قضایی گزارش می‌کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.
جلب متهم در روز تعطیل

آیا می توان حکم جلب متهم را در شب هم اجرا کرد؟

ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.

آیا امکان همراهی وکیل دادگستری با متهم جلب شده در روز تعطیل وجود دارد؟

با توجه به تصریح قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ این سوال مثبت است.

متهم جلب شده حق ملاقات با وکیل خود را دارد.
وکیل نیز می تواند در روز تعطیل به همراه موکل خود در واحد کشیک دادسرا حضور یابد.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی با وکیل و یا همراهی وکیل با متهم دستگیر شده در روزهای تعطیل و جمعه با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان به صورت شبانه روزی تماس بگیرید.

تلفن های ثابت دفتر وکیل برای روزهای تعطیل و جمعه

02188663925
02188663926
02188663927

شماره موبایل وکیل روزهای تعطیل و جمعه شبانه روزی

09120067661
09120067662
09120067663

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل در روزهای تعطیل

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران برای روزهای تعطیل
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.
جلب متهم در روز تعطیل
معرفی بهترین وکیل ملکی.
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی بهترین وکیل برای روزهای تعطیل و جمعه
تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

4.9/5 - (61 امتیاز)

15 دیدگاه

  • سلام نگهداری متهم یا محکوم دستگیر شده در مرجع انتظامی بدون دستور قضایی تخلف هست و معمولا حتی در روز تعطیل هم نامه معرفی به زندان توسط قاضی کشیک صادر میشه.
   اما گاهی هم ممکنه بنا به تشخیص مرجع قضایی متهم یا محکوم از زندان به مرجع انتظامی تحویل داده بشه.
   بستگی به نظر قاضی کشیک داره

 • سلام جناب مهری
  آیا در محکومیت‌هاي مالی امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟

  • سلام و عرض احترام
   پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم براي دستگیري محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وي انجام می شود؛ زیرا دستگیري محکوم علیه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست

   دفتر وکیل محمد رضا مهری

  • جلب از جمله احکامی است که توسط قاضی پرونده صادر می‌شود

   در قانون انواع مختلفی از جلب وجود دارد که یکی از آنها جلب سیار است

   جلب سیار زمانی صادر می‌شود که متهم پس از احضار در زمان مقرر نزد مرجع قضایی مانند بازپرس یا قاضی حاضر نشده است پس در این صورت به تقاضای شاکی پرونده دستور جلب صادر می‌شود

   همچنین در صورتی که مکان متهم مشخص نباشد جلب به صورت سیار صادر خواهد شد

   برهمین اساس از آنجایی که مکان متهم مشخص نیست به جای آنکه به یک کلانتری معین دستور جلب داده شود به کلیه کلانتری‌ها و ضابطان در حوزه قضائی این دستور جلب سیار داده می‌شود

   پس از آنکه دستور جلب سیار به تمام کلانتری‌های حوزه قضائی داده شد آنها موظف هستند هر کجا که متهم را پیدا کردند او را دستگیر کرده و نزد مقام قضایی مربوطه بیاورند
   موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

  • برابر قانون آیین دادرسی کیفری کلانتری‌ها و ضابطین قضایی حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را در بازداشتگاه و تحت نظر نگه دارند

   برهمین اساس کلانتری ها موظف هستند که در ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضایی معرفی کنند

   براساس قانون کلانتری ها نمی توانند بیش از زمان مشخصی فرد را در بازداشت نگه دارند

   براساس ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بازداشت غیر قانونی افراد جرم بوده و دارای مجازات است

   درصورت بازداشت غیرقانونی شخص بازداشت شده می‌تواند در مرجع قضایی دادخواست جبران خسارت و الزام به عذر خواهی و درج حکم کند
   موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

 • با سلام و ادب
  یک نفر به علت چک برگشتی حکم جلب سیار و ورود به مخفیگاه برادر من رو گرفته و چون دسترسی به برادرم نداره و با اینکه میدونه خونه من نیست چندین دفعه به همراه مامورین کلانتری به منزل من مراجعه می کنه تا من با توجه به اینکه شخص آبرومندی هستم و کارمند دولتم خسته بشم و وجه چک رو تقبل کنم در حالیکه هیچ اطلاعی از جریان ندارم و آدرس برادرم رو هم نمی دونم، سوالم از شما بزرگواران اینه که کلانتری چند بار میتونه بیاد در خونه من با توجه به اینکه هیچ دخالتی در موضوع نداشتم. سوال دومم اینه که شاکی از درب محل کار تا درب منزل برای یاد گرفتن آدرس منزل من، بنده رو شخصاً تعقیب کرده، آیا می تونم به این جرم یعنی تجسس و تعقیب من بی طرف ازش شکایت کنم؟

  • سلام اگر مخفیگاه برادرتون توسط شاکی، منزل شما اعلام شده باشه طبیعتا نیروی انتظامی با هدایت شاکی به منزلتون مراجعه خواهند کرد.
   اما تعقیب شما توسط ایشون که قطعا جرم نیست.
   میتونین به مرجع قضایی که جلب رو صادر کرده مراتب تخلف شاکی رو در اعلام نشانی شما به جای نشانی برادرتون اعلام کنید.

 • سلام
  چند وقت پیش 10 سانت شیشه ازم گرفتن و قاضی هم برام جریمه تعیین کرد و شلاق
  سه ماه پیش من جریمه رو پرداخت کردم و گفتن که شلاق هات بخشیده شده
  الان میشه همچین چیزی که بدون ابلاغیه ی دفعه حکم جلبم بیاد همچین چیزی هست پیامکی هم از تثبت ثنا دریافت نکردم؟

 • سلام . ابلاغیه ای از سوی شعبه اول دادسرا برای من صادر شد. و پس از سه مرتبه به شعبه و اعلام حضور . میگفتن وقت نداریم برو فردا یبا . یک روز بعد از اخرین مرتبه در ساعت هشت صبح زنگ خونه رو زدن خانمم در خونه رو باز کرد که ناگهان سه مامور بدون هیچ اعلانی وارد خونه شدن . وقتی سوال کردم به چه دلیل و حکم ورود به منزل را خواستم .در جواب گفتن شما لباس بپوش بریم کلانتری ،حکم ورود و دلیل دستگیری رو بهت میگیم
  .حکم جلب و حکم ورود به منزل رو هیچ ماموری تا الان نگرفته و هیچ متهمی نتونسته حکم رو مشاهده کنه
  اینجا ایران سرزمین اعراب

 • سلام وقت بخیر بنده سوالی داشتم اگه حکم جلب یکی بیاد و اون شخص خودش بره دادگاه خودشو معرفی کنه حالا اگه واقعا بی گناه باشه و جرمش ثابت نشده باشه میندازنش زندان ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *