وکیل اعتراض به مالیات

 

مرجه شبه قضایی در سازمان امور مالیاتی با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی که شرح ان در مقاله ای با عنوان مراحل اعتراض مالیاتی در وب سایت تخصصی مالیاتی گروه وکلای مالیاتی تهران، درج شده است، تشکیل می‌شود. طبق قانون، یکی از وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه های خلاف قانون ادارات و دستگاههای دولتی و عمومی می‌باشد. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی در صورت داشتن اعتراض به مالیات مشخص شده، موظف شدند تا مبلغ مورد قبول خود را پرداخت نمایند و در خصوص مازاد بر مبلغ قبولی، اعتراض خود را تقدیم نمایند. ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی، در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قرار گرفت که با توضیحات کامل توسط وکیل امور مالیاتی تهران، در سایت گروه وکلای مهر منتشر خواهد شد.

راى هيات عمومى ديوان عدالت ادارى

منوط کردن رسیدگی به اعتراض مودی درخصوص «مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول» به پرداخت مبلغ «مالیات مورد قبول» خلاف قانون است.

تاریخ دادنامه:  ۱۳۹۷/۵/۲۳

شماره دادنامه:  ۱۳۲۶      کلاسه پرونده:  ۸۱۴/۹۶

مرجع رسیدگی: هیات ‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

شماره و تاریخ: ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۵۰۱۲۹ ـ ۱۳۸۸/۴/۱ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می‌شود:

۱ـآراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آن‌ها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاا قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.

۲ـ آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می‌شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود.

۳ـ با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر ان اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه  مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.

۴ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رای هیات حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) ان را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند.

ضمنا مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقبا ابلاغ خواهد شد. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این حکم مستفاد می‌شود که اعتراض مودی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مودی که نسبت به ان اعتراض دارد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مودی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می‌باشد. بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مودی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مودی تا حداکثر ۳ سال پیش‌بینی شده و در فرم پیوست بند ۳ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابراین در مواردی که مودی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی‌شود و اعتراض مودی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. با توجه به مراتب، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق ‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دفتر وکیل اعتراض به مالیات در تهران

در صورت نیاز به معرفی وکیل متخصص اعتراض به مالیات و مشاوره آنلاین با وکیل اعتراض به مالیات، با گروه وکلای مهر تماس بگیرید. امکان رزرو وقت مشاوره حضوری یا آنلاین با برترین گروه وکلای مالیاتی ایران، از طریق سایت رسمی موسسه خدمات حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان اقدام فرمایید.

دپارتمان حقوق عمومی و اداری گروه وکلای مهر

 

[تعداد: 5    میانگین: 5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *