وکیل انحصار وراثت شمال تهران

وکیل انحصار وراثت شمال تهران

وکیل انحصار وراثت شمال تهران


با معرفی وکیل انحصار وراثت شمال تهران همراهتان هستیم.

یکی از موضوعاتی که در هر صورت موجب الزام به مراجعه اشخاص به قوه قضائیه می‌شود، دریافت گواهی حصر وراثت است. به منظور جلوگیری از تقلب در تقسیم ارث و همچنین مشخص شدن سهم هر یک از بازماندگان، قانون امور حسبی به نحوه اخذ گواهی انحصار ورثه پرداخته است.

برای دانستن همه نکات حقوقی درباره گواهی انحصار وراثت مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

اموالی که از فرد فوت شده باقی می‌ماند، ماترک یا ترکه (آنچه ترک شده) می‌باشد، برای تقسیم ماترک بین وراث، باید مراحل قانونی مانند پرداخت دیون (طلب) متوفی و… طی شود تا بتوان آن اموال را بین وراث (افرادی که از فرد فوت شده ارث می‌برند) تقسیم نمود.

اموالی که از متوفی باقی مانده است به ترتیب صرف هزینه و مخارج کفن و دفن، سپس دیون (طلب) متوفی و بعد وصیت و پس از آن بقیه اموال بین وراث تقسیم خواهد شد.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

بعد از فوت متوفی، ورثه باید برای اموال وی تعیین تکلیف کنند. در هر کشوری، حاکمیت جهت جلوگیری از هرج و مرج در اینگونه موارد مقرراتی وضع کرده است.

وکالت طلاق زن

قانون امور حسبی در ایران نیز مقرر نموده تا در این گونه موارد تصدیق انحصار وراثت دریافت شود. این تصدیق از سوی دادگاه صادر می شود. هم اکنون گواهی انحصار وراثت از سوی شورای حل اختلاف صادر و تسلیم می شود.
این گواهی برای تعیین تعداد ورثه و سهم هر کدام از اموال متوفی صادر خواهد شد.

وکیل انحصار وراثت

ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی

در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه (سهم) هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

چه کسانی می‌توانند درخواست گواهی انحصار وراثت نمایند؟

طبق قانون اگر به عنوان مثال، یکی از ورثه متوفی بابت مهریه به همسرش بدهی داشته باشد و از روی عمد اقدامی هم برای دریافت گواهی انحصار وراثت انجام نداده باشد، همسر وی می‌تواند به عنوان ذینفع درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نماید.

یا اینکه در دعوی بر میت لازم است تا ورثه طرف دعوی قرار گیرند. حال ممکن است ورثه مشخص نباشند. در این صورت نیز خواهان می‌تواند با تقدیم درخواست گواهی تصدیق وراثت نام وراث را پیدا و علیه آنها طرح دعوی کند.

ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی

در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند (بگیرند) درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌ مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.

بنا بر اطلاق این ماده همه اشخاصی که از ارث بردن شخصی ذینفع محسوب می‌شوند می‌توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.

مدارک لازم جهت درخواست گواهی انحصار وراثت

  • شناسنامه و کارت ملی باطل شده متوفی.
  • اصل گواهی فوت.
  • شناسنامه همه ورثه.
  • گواهی مالیات بر ارث در مواقع لازم.
  • لیست اموال متوفی. سند ازدواج در صورت تاهل متوفی.

برای تقدیم دادخواست گواهی انحصار وراثت چه باید کرد؟

با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضائی الکترونیک در هر جای ایران امکان ثبت درخواست گواهی انحصار وراثت وجود دارد.
بعد از ثبت مشخصات در سامانه ثنا، امکان ثبت دادخواست ایجاد می‌شود.

مدارک اسکن و پیوست دادخواست می‌شود، سپس دادخواست به یکی از شوراهای حل اختلاف که محل سکونت متوفی در آن حوزه قرار دارد، ارجاع می‌شود.
دفتر شورا با تعیین وقت اصل مدارک را مطالبه خواهد کرد. بعد از یکماه گواهی انحصار وراثت صادر و  تسلیم ذینفع می‌شود.

دادگاه طلاق توافقی شمال تهران

گواهی انحصار وراثت

آیا برای درخواست گواهی انحصار وراثت نیاز به وکیل دادگستری داریم؟

انتخاب وکیل پایه یک دادگستری برای هر پرونده قضائی توصیه می‌شود. بعضی از پرونده‌ها ظاهری ساده دارند اما  در باطن ممکن است پیچیده شوند.

به عنوان مثال اگر شخصی بدون نام بردن از ورثه و با مدارک جعلی درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کرد چه چاره‌ای داریم؟ اگر امکان حضور در مرجع قضائی یا دفاتر خدمات الکترونیک نداشته باشیم چه باید کرد؟ در صورت نداشتن شناسنامه همه ورثه چه اقدامی لازم است؟

نوع شغل وکیل دادگستری به گونه است که با پذیرش پرونده، همه ملزومات مرتبط را فراهم خواهد نمود.

اخذ گواهی انحصار وراثت با نازل ترین مبلغ!

اخیرا در فضای مجازی و سایت‌های غیر معتبر موسسات حقوقی، با این تبلیغات فریبنده مواجه می شویم. تعرفه خدمات حقوقی و وکالت مشخص است.

اشخاصی که با تبلیغات خدمات یا کالای ارزان سعی در جذب مردم دارند معمولا در طول مسیر دائم به هزینه‌ها اضافه می‌کنند. به اصطلاح رایج پس از زخمی شدن کار و پرداخت اولیه، مراحل کلاهبرداری خود را آغاز می کنند.

موضوع دریافت گواهی انحصار وراثت بسیار ساده و در عین حال حساس و مهم است.
با انتخاب وکیل دیگر نیازی به حضور و پیگیری متقاضی در هیچ یک از مراحل نیست.

سیر رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت

ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی

دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت‌ در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.
در قانون جدید، شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی جانشین دادگاه شده است.

تبصره (الحاقی ۱۳۳۷/۹/۲۰) – در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می‌تواند به جای‌ آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصروراثت آگهی تهیه نموده و در معابر‌‌ همان محل الصاق نماید.

تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه‌ می‌نمایند رعایت خواهد گردید.

ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی

پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که‌ معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌ کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آن‌ها به متوفی صادر می‌نماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌ نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.
این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.

اعتراض به رای دادگاه خانواده

ماده ۳۶۳ قانون امور حسبی

دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به‌ وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

انحصار وراثت

نصاب ریالی در صدور گواهی انحصار وراثت

ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی

در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و درخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای‌ دلایل قبول یا رد می‌نماید.

در مورد وراث روستائیان در صورتی‌که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت‌ متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه‌قضاییه‌، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره‌ (الحاقی ۱۳۳۷/۹/۲۰) – در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت‌ نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۳۶۵ قانون امور حسبی

در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار‌ وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

شکایت کلاهبرداری از برادر

نحوه اعتراض به گواهی انحصار وراثت

ماده ۳۶۶ قانون امور حسبی

رای دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی

در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث (بدون وارث) بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند به‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق‌ مسبوق (سابق) به آگهی نبوده است اعتراض کند.

وکیل رابطه نامشروع تضمینی

در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش (تجدیدنظر) و فرجام بخواهد.

اگر یکی از ورثه محجور باشد صدور گواهی چگونه است؟

ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی

مادامی که برای محجور (فردی که به دلیل مشکلات جسمی یا عقلی توانایی انجام برخی امور را ندارد مانند دیوانه) قیم (سرپرست) و برای فرد غائب امین (امانت‌دار) معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض نماید.

ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی

در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذینفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض‌ نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش (تجدید نظر) و فرجام است.

گواهی حصر وراثت برای چه اموری کاربرد دارد؟

  • آیا می‌توان برای دریافت وجه از حساب بانکی متوفی اقدام نمود؟
  • نحوه انتقال اموال و املاک متوفی به ورثه چگونه است؟

ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی

اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا‌متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند.

مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید.

در صورت تادیه (پرداخت) دین (طلب) و یا‌ تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد. مدعی نامبرده حق رجوع (بازگشت) به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را‌ وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی

مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری

چه مواردی در گواهی انحصار وراثت گنجانده میشود؟

ماده ۳۷۲ قانون امور حسبی

در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وراث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحوه اشاعه (مشترک) معین شود.

ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی

در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی (مالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیست مانند خانه و زمین) که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا‌ رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.

وکیل مهریه آنلاین ونک

هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست‌کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه‌ برداشته می‌شود.

ماترک چیست؟

ماترک در لغت به معنی آنچه ترک شده است و در اصطلاح حقوقی به کلیه اموال و دارایی‌هایی که از فرد فوت شده باقی مانده است، ماترک گفته می‌شود.

نحوه تقسیم ماترک چگونه است؟

از ماترک متوفی ابتدا هزینه و مخارج کفن و دفن متوفی، سپس دیون (طلب) متوفی پرداخت خواهد شد، سپس به وصیت متوفی عمل می‌شود و در نهایت هر آنچه باقی بماند به نسبت میزان سهم بین وراث تقسیم خواهد شد.

 

 

 بهترین وکیل انحصار وراثت شمال تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل انحصار وراثت شمال تهران وکیل انحصار وراثت شمال تهران وکیل انحصار وراثت شمال تهران

۴.۹/۵ - (۱۹ امتیاز)

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *