وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری


با معرفی وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری همراه شما هستیم.

یکی از مراجع تخصصی رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دولتی دیوان عدالت اداری است، دیوان عدالت اداری زیر مجموعه قوه قضاییه محسوب می‌ شود.

قضات دیوان عدالت توسط رئیس دستگاه قضا نصب و عزل (برکنار) می شوند، آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری با محاکم قضایی متفاوت است.

جهت دریافت مشاوره از وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری

مطابق قانون اساسی و قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، دیوان عدالت اداری دو وظیفه اصلی دارد:

یعنی رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به ماموران واحدهای دولتی یا آئین نامه های دولتی و باز پس‌ گیری حقوق آن ها و دیگری ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبب کننده است.

بخشی از این وظایف و صلاحیت‌ ها به حل اختلافات كارگری اختصاص یافته است.

بدین توضیح كه بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به گروهی از شكایات و اعتراضات پرداخته است.

چنین مقرر می ‎دارد:«رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه ‎های اداری و كمیسیون هایی مانند: كمیسیون ‎های مالیاتی، هیات حل اختلاف كارگر و كارفرما و كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ‎ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ‎ها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

یعنی به موجب قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و توانایی رسیدگی به آن ها را دارد.

براساس قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری:

از نهادهای موسسات عمومی غیردولتی فقط شکایت از شهرداری و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر موسسات و نهاد‎های عمومی غیردولتی در قانون مذکور حکمی بیان نشده است.

اما باید توجه داشت که:

اولا: دیوان عدالت اداری صرفا به منظور حل و فصل اختلافات كار تشكیل نشده، بلكه وظایف بسیار وسیعی در ارتباط با سازمان‌ های مختلف از جمله مراجع حل اختلاف كار دارد.

ثانیا: اصل بر این است که دیوان بطور ماهوی (ماهیتی و محتوایی) به موضوع مورد اختلاف رسیدگی نمی‎ كند، بلكه صرفا از نظر رعایت قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی می ‎كند.

در صورتی ‎كه تشخیص دهد در مواردی قانون نقض شده است، رسیدگی مجدد به موضوع را به هیات حل اختلاف هم ‎عرض واگذار می‎ كند.

جهت دریافت مشاوره از وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری

روند طرح دعوی در دیوان

شکایت در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است.

دادخواست یک فرم چاپی و رسمی است و قابل دانلود از طریق سایت دیوان عدالت اداری است.

بنابراین خواهان یا نماینده قانونی او باید دادخواست و رونوشت یا تصویر خوانای مصدق (تائید شده) مدارک را به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته و پس از امضاء یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاه ‎ها یا دفاتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از كشور به وسیله ماموران كنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی کند.

موضوع شكایت و خواسته باید منجز (واضح و روشن) و بدون ابهام باشد.

در صورت وجود ابهام، خواهان مكلف است ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام کند.

در غیر این صورت دادخواست در قسمتی كه مبهم است یا منجز نیست از طرف دیوان رد می‌ شود.

سپس خواهان میتواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست کند.

دادخواست دارای ستون ‎هایی است كه این ستون‌ ها باید بطور كامل و دقیق پر شوند.

در خصوص اقامتگاه خواهان چنانچه در دادخواست معلوم نباشد یا مورد شناسایی قرار نگیرد یا شناخته نشود، مدیر دفتر قرار رد درخواست صادر می‌ كند.

همچنین هرگاه دادخواست توسط وكیل یا نماینده قانونی، ولی (نماینده)، وصی (وصیت کننده)، قیم (سرپرست) یا مدیرعامل شركت داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت (اثبات کننده) سمت دادخواست‌ دهنده نیز ضمیمه (همراه) شود.

دادخواست و ضمائم (پیوست) آن باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال یا توسط خواهان در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم شود.

خواهان و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت (اثبات) تخلف اعلام‌ شده حق افشای آن‎ را ندارند.

طرفین می‎ توانند برای طرح دعوی در دیوان یا دفاع از دعوایی كه علیه آنان در دیوان مطرح شده است، شخصا یا با معرفی وكیل یا نماینده قانونی اقدام کنند.

البته در صورت معرفی وكیل، باید شرایط وكالت یعنی اعطای اختیار به وکیل پایه یک دادگستری رعایت شود.

در صورت عدم رعایت موارد مقرر در طرح و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری خواهان باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام کند.

در غیر این ‎صورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وی ابلاغ می‌ كند و او میتواند پس از رفع نقص، مجددا دادخواست دهد.

پس از تكمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن ‎را برای ابلاغ به خوانده ارسال می ‎كند تا وی با رعایت مسافت ظرف 10 روز پاسخ خود را اعلام کند.

خوانده نیز باید رونوشت یا كپی مصدق (تائید شده) كلیه مدارک استنادی را ضمیمه (همراه) پاسخ كتبی کند.

سپس با سپری شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدیر دفتر مبنی بر كامل بودن دادخواست و ضمائم آن به نظر رئیس شعبه مربوطه می‌ رسد.

بدیهی است وكلای طرفین نیز میتوانند مراحل فوق را انجام دهند.

شایان توجه است که در پی تکمیل پرونده، نسخه‎ ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی‌ ربط ارسال می ‎شود.

پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌ شود و در صورتی ‎که شکایت وارد تشخیص داده شده، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل و … صادر می‌ شود.

همچنین در صورتی‎ که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

در این صورت فرقی نمی‌ کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیات‎ های رسیدگی به تخلفات اداری رای قطعی صادر شده باشد یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع شده است و این شخص میتواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

البته در این مورد شاکی حتما باید ذی ‎نفع (دارای نفع و سود) باشد. مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه‌ قضایی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.

در نهایت اینکه شكایات متعددی كه منشاء و مبنای آن ها مختلف است، نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه کرد.

مگر آن ‎كه دیوان بتواند به تمام آن ها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند، همچنین اشخاص متعدد نمیتوانند شكایات خود را كه موضوع، منشاء و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه کنند.

در صورت عدم رعایت این موضوع، دادخواست از طرف دیوان رد می ‎شود.

در صورتی ‎كه خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوی (نخستین) قبل از وصول پاسخ طرف دعوی یا انقضای مهلت آن مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌ شود و شاكی میتواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید کند.

در صورتی كه مدعی قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی (نخستین) و تجدید‎نظر از دعوای خود به كلی صرف ‎نظر کند، قرار اسقاط دعوی صادر خواهد شد و دیگر دادخواهی قابل تجدید نیست.

جهت دریافت مشاوره از وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

دستـور موقـت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت، اقدامی است که دادگاه قبل از رسیدگی به ماهیت رای و صدور رای در صورت درخواست یکی از طرف‌ های دعوا مطرح می‌ کند.

یکی از حقوق مهمی که برای مراجعان به دیوان در نظر گرفته شده، این است که چنانچه ضمن طرح دعوی، خواهان مدعی شود كه اجرای تصمیمات یا اقدامات مرجع طرف دعوی موجب ورود خساراتی خواهد شد، میتواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تكلیف قطعی را تقاضا کند.

این تقاضا باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی (نخستین) مطرح شود.

درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع (قابل رسیدگی) است كه موجب آن بعدا حادث شده باشد.

البته قبول یا رد دستور موقت قابل تجدید‎نظر نیست.

در صورت صدور دستور موقت این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست.

دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد دعوی یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلا‎اثر می‌ شود.

در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی شده و رای مقتضی و مناسب صادر می ‎‌شود.

ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری

از آنجایی ‎که آراء و احکام صادره از دیوان عدالت اداری بعضا در اجرا با مشکلاتی رو به‌ رو هستند در همین راستا ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص افرادی که حکم صادر شده از دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌ کنند، مقرر می ‎دارد:

در صورتی ‎كه محكوم‌ علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) از اجرای رای، استنكاف (خودداری) کند با رای شعبه صادر كننده حكم، به انفصال (محرومیت/ برکناری) موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌ شود.

رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان است و در صورتی ‎که رای مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌ عرض ارجاع می‌ شود.

در اینجا سوالی که مطرح می‌ شود، این است که اگر شخصی به دیوان عدالت اداری علیه واحد دولتی شكایت کند و موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری شود و طرف دعوی، یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی، از اجرای رای خودداری كند، در این مرحله شخص چه اقداماتی در جهت احقاق حق خود و اجرای رای میتواند انجام دهد که در پاسخ باید گفت برای این شخص دو راه وجود دارد:

راه اول:

نظر به اینكه واحدهای دولتی اعم از؛ وزارتخانه ها، سازمان ‎ها، موسسات و شركت‎ های دولتی، شهرداری‎ ها و تشكیلات و موسسات وابسته به آن ها و نهادهای انقلابی مكلف اند احكام دیوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهای مذكور است، اجرا کنند و در صورت استنكاف با رای شعبه صادر ‎کننده حکم، به انفصال (برکناری/ محرومیت) موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌ شوند، بنابراین مدعی میتواند به شعبه صادر كننده رای مراجعه و مراتب عدم اجرای رای از طرف بالاترین مقام واحد دولتی كه از اجرای آن خودداری می‌ كند را به شعبه صادر كننده رای اعلام و انفصال وی و اجرای رای دیوان را تقاضا کند.

راه دوم:

چنانچه هر یک از صاحب منصبان، ماموران دولتی و شهرداری ‎ها در هر رتبه و مقامی كه باشند از مقام خود سوء ‎استفاده کنند و از اجرای قوانین مملكتی یا اجرای احكام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری كه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند.

به ‎موجب فصل دهم موضوع تقصیرات مقامات و ماموران دولتی قانون مجازات اسلامی، به انفصال (برکناری) از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محكوم خواهند شد.

بنابراین شاكی میتواند با ضمیمه (همراه) کردن رای قطعی دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخصی كه از اجرای رای دیوان خودداری می‌ كند، شكایت كیفری مطرح کند تا مسئول مربوط مجازات شود.

مدعی میتواند هم‌ زمان هر دو راه را در پیش گیرد.

به عنوان مثال: دادخواهی (اعتراض به رای غیابی) وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شكایت كیفری وی را در تعقیب مدیری كه رای دیوان را اجرا نمی‎ كند در محاكم صالح از بین نمی ‎برد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

دیوان عدالت اداری چیست؟

مرجعی که جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات شهروندان نسبت به ماموران واحدهای دولتی یا آئین نامه‌ های دولتی و باز پس‌ گیری حقوق آن ها و ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبب کننده، ایجاد شده است.

آیا میتوان به مصوبات دولتی اعتراض نمود؟

دیوان عدالت اداری مرجعی است که همه افراد میتوانند در آن نسبت به مصوبات دولتی اعتراض نمایند و خواستار ابطال آن ها شوند.

دفتر وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک با تجربه دیوان عدالت اداری

4.9/5 - (126 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *