وکیل برای اجرای احکام

وکیل برای اجرای احکام

وکیل برای اجرای احکام


با موضوع وکیل برای اجرای احکام همراه هستیم.
اجرای احکام یکی از مهم‌ترین مباحث علم حقوق است. به این معنی است که حکم از دادگاه صادر شده است و اجرا گردد. در این مقاله به چگونگی اجرای حکم صادر شده از دادگاه و سایر مراجع قضائی خواهیم پرداخت.

اجرای حکم قطعی، توفیق تمام دادرسی است. به تعبیر صحیح و درست وکیل اجرای احکام، اگر مرحله اجرا به پایان نرسد، زحماتی که از ابتدای فرایند دادرسی کشیده شده است، چه از بابت محکوم له (برنده دعوا) و چه از بابت وکیل ایشان و چه از بابت قاضی یا قضات رسیدگی کننده و مجموعا نهاد و دستگاه قضا جملگی بی حاصل می‌شود و گویی هیچ دعوایی طرح نشده و هیچ حقی به حق دار نرسیده است.

قرار ترک تعقیب و بایگانی پرونده

وکیل اجرای احکام معتقد است کلیه مراحل دادرسی در یک دعوای حقوقی اعم از مرحله بدوی (نخستین) تا تجدیدنظر و فرجام خواهی و غیره، سپری می‌شوند تا پرونده به مرحله اجرا برسد و بتوان پس از طی طریق در این مرحله، به این نقطه نظر دست یافت که دادخواهی انجام شده است و مدعی حق، به حق خویش رسیده است.

وکیل اجرای احکام می‌افزاید چنانچه پس از قطعی شدن یک حکم، وارد مرحله پرتلاش اجرا نگردیم، در واقع صرفا کاغذی در دست داریم که هیچ نفع و فایده ای در بر ندارد.

نحوه تقسیط جزای نقدی

لذا اهمیت اجرای یک حکم قطعی خصوصا توسط وکیل اجرای احکام در این است که موکل یا همان محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) را به آنچه که مورد خواست و خواسته او بوده است و از نخستین روز مراجعه به گروه وکلای مهر پارسیان و ارجاع وی به وکیل مربوطه و پس از اخذ مشاوره حقوقی از ایشان و ورود وکیل اجرای احکام در مرحله اجرا هدف و خواسته موکل بوده است را به منصه ظهور رسانیده و موفق به کسب رضایت موکل گردیده، از این جهت است که مرحله اجرای حکم قطعی حائز اهمیت بوده و غایت و نهایت هر طرح دعوی اعم از دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری، رسیدن به اجرای حکم میباشد و اگر حکمی به مرحله اجرا نرسد و یا مراحل اجرا و عملیات اجرایی به پایان نرسد، عملا طرح دعوا و پیروزی در آن فاقد اهمیت می‌گردد.

اجرای حکم دادگاه

اجرای حکم به چه معناست؟

وکیل اجرای احکام موسسه مهر پارسیان در پاسخ به این سوال توضیح دادند که: هنگامی که رای قطعی شد، پس از قطعیت وارد مرحله اجرا می‌شویم.

احکام یا قابل تجدیدنظرخواهی نیستند و بصورت قطعی صادر میشوند یا قابل تجدیدنظرخواهی هستند و در فرجه مقرر مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و سپس رای قطعی صادر می‌گردد یا فرجه مقرر منقضی شده و احدی از طرفین تجدیدنظرخواهی نمی‌کند و اکنون با رای قطعی مواجه هستیم.

در هریک از فروضات پیش گفته، از مراحل دادرسی فارغ گردیده و نوبت به مرحله اجرای حکم قطعی یا همان اجرای احکام میرسد.

مشاوره حقوقی

اگر به هر دلیلی، به قطعیت حکم نرسیم، و هنوز دادنامه های (رای صادر شده) صادره، قطعی نگردیده باشد و در هر یک از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و غیره باشد لذا هنوز مرحله اجرا متولد نشده لذا نمیتوان چه راسا و شخصا چه توسط وکیل اجرای احکام در آن ورود نموده و خواستار پیگیری عملیات اجرایی گردید ولیکن نکته حائز اهمیت این است که ابتدا هنگام طرح دعوا و یا تحت شرایطی پس از طرح دعوا و تقدیم دادخواست نخستین، تقاضای صدور تامین خواسته نمود که در این فرض با صدور تامین خواسته از محکمه مربوطه شبیه به پرونده اجرا تشکیل و کلاسه جداگانه ای به آن تعلق میگیرد و آنچه که مورد خواست خواهان است در روند اجرای تامین خواسته مورد توقیف قرار می‌گیرد.

اجرای حکم چگونه قطعی و آغاز می‌شود؟

پس از اینکه حکمی که به نفع شما صادر شد، می‌توانید راسا یا توسط وکیل دادگستری و خصوصا وکیل متخصص در امر اجرا احکام که به آن وکیل متخصص اجرای احکام گفته می‌شود مرحله اجرای حکم را آغاز نمایید.

وکیل قاچاق کالا و ارز

لازم به ذکر است که در همین ابتدا امر به شما عزیزان با تاکید بیان گردد که مرحله اجرای احکام یک مرحله نسبتا طولانی به لحاظ صرف زمان و انجام دستورات و استعلامات عدیده و ابلاغ هر یک و انجام کارشناسی و مزایده های چندمرحله ایست که نیاز به پیگیری مداوم و صبوری از ناحیه موکلین می‌باشد.

شکایت از دستور اجرا / دعوای ابطال اجراییه

به دلیل مشقت رفت و آمد و به اصطلاح ساعاتی بسیار اعم از ٨ صبح تا ٢ ظهر در دادگستری برای طی مراحل اجرا، کمتر وکیلی وکالت در مرحله اجرا را نیز در وکالتنامه نخستین خویش درج می‌نماید و اصولا برای وکالت در مرحله اجرای حکم و آغاز این مرحله مهم و نهایی، نیازمند اعطای وکالت مجدد به وکیل و عقد قرارداد جداگانه با وکیل اجرای احکام است.

اهمیت اخذ وکیل در مرحله اجرا

راهکار پیشنهادی موسسه حقوقی مهر پارسیان به شما عزیزان این است که برای مرحله یا مراحل دادرسی اعم از بدوی (نخستین) و تجدیدنظر اقدام به انعقاد عقد (تنظیم قرارداد) قرارداد وکالت به وکیل مربوطه نمایید ولیکن برای اجرای حکم خود اقدام به اخذ وکیل جداگانه در مرحله اجرا تحت عنوان وکیل اجرای احکام نمایید، زیرا وکیلی که از ابتدای امر با اخذ یک وکالتنامه از شما دعوای حقوقی و یا دعوای کیفری مورد خواست را طرح می‌نماید در عمل، به موجب فرسایش کاری و روند طولانی بعضی از پرونده‌ها دچار رخوت کاری شده و به اصطلاح عامه فهم شما نیازمند وکیل تازه نفس جهت به پایان رسانیدن عملیات اجرایی می‌باشید.

مطالبه خسارت از بانک و بیمه

همچنین از طرفی وکیل طلاق یا وکیل مهریه یا وکیل پیمانکاری یا وکیل خانواده یا وکیل دعاوی حقوقی و وکیل تجاری و وکیل ملکی و وکیل قرارداد و وکیل پزشکی چون اصولا در روند رسیدگی‌ها و مراحل دادرسی فعالیت می‌نمایند لذا فرصت و زمان رسیدگی و پیگیری به مراحل اجرا را ندارند به همین جهت است که بهتر آن است که شما عزیزان وکیل اجرای احکام که در کادر مجرب وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان صرفا به مرحله اجرا می‌پردازند را انتخاب نمایید.

دادستانی انتظامی مالياتی

مراحل اجرای حکم قطعی چیست؟

پس از قطعیت حکم، شخص برنده دعوا یا همان محکوم له (حکم به نفع او صادر شده است)، می‌تواند شخصا به شعبه بدوی (نخستین) که نخستین بار رای از آن مرجع صادر گردید مراجعه کند یا با اخذ وکیل اجرای احکام و وکیل متخصص در اجرا مرحله اجرا را آغاز نماید که گام نخست در اجرا، درخواست تشکیل پرونده اجرایی به طریق تهیه بدل (کپی) از پرونده و ارجاع آن به واحد اجرای مربوطه است شکل می‌گیرد.

وکیل اجرای احکام برای شفاف سازی مرحل اجرای حکم توضیح میدهد مقصود از تهیه بدل از پرونده، اخذ کپی از اوراق پرونده است که این پرونده در بایگانی شعبه قرار میگیرد و بدل پرونده (نه اصل پرونده و نه کلیه اوراق آن) به واحد اجرای احکام ارسال میگردد. اوراقی از قبیل دادخواست، وکالتنامه، رای بدوی و تجدیدنظر و ابلاغ درخواست صدور اجراییه تشکیل دهنده بدل یک پرونده جهت ارجاع به واحد اجرای احکام می‌باشد.

بهترین وکیل بانکی

یکی از مزایای تشکیل بدل از پرونده اصلی و حفظ آن در شعبه مربوطه و ارجاع بدل پرونده به واحد اجرای احکام این مورد می‌باشد که اصول اوراق پرونده نخستین اعم از صورت جلسات رسیدگی و یا سایر اوراق و مستنداتی که به محکمه در روند رسیدگی تقدیم گردیده است، حفظ و هر زمان که بخواهید ولو در پرونده‌های دیگر، قابل استناد می‌باشد و از بین نمی‌رود.

واحد اجرای احکام چیست؟

واحد اجرای احکام نهادی است که واقع در دادگستری می‌باشد و برای هر شعبه یا شعباتی قضات اجرای احکام و به تعداد مورد نیاز دادورز و کارمند در نهاد واحد اجرای احکام لحاظ می‌شود که عهده دار انجام مراحل اجرای حکم قطعی هستند.

سند جعلی و استفاده از آن

مثلا مجتمع قضایی بعثت تهران در طبقه منفی یک ساختمان خود، واحد اجرای احکام متمرکز داشته که با ورود به اتاق آن، دادورزهایی را مشاهده مینمایید که طبق تکالیف شعبه‌ای که ایشان محول شده، در حال انجام مراحل اجرای احکام آن شعبه مخصوص می‌باشند و به امور و درخواست‌های ارباب رجوع‌ها و وکلا رسیدگی می‌نمایند.

بهترین وکیل جرایم پزشکی

مسئولیت اشخاص مذکور مفصلا و مشروحا در قانون اجرای احکام درج و ذکر گردیده است که به عنوان مثال قابل ذکر است در ماده ١٢ قانون اجرای احکام آمده است: ((مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت)). لذا با مطالعه دقیق قانون اجرای احکام می‌توان به وظایف و تکالیف و حقوق مامورین اجرا پی برد و حتی از تخطی ایشان از انجام تکالیفشان جلوگیری نمود که از بارزترین خصیصه‌ها و افتخارات یک وکیل اجرای احکام ، واقف بودن بر این موارد قانونی و استفاده بجا و بهینه از قانون می‌باشد تا سایرین و کارمندان را به انجام آنچه که به عهده ایشان است وادار داشته و با عبارت مرسوم و بعضا منفور “الان برو شنبه بیا” مواجه نگردید.

اجرای احکام و توقیف اموال

پس از تشکیل پرونده اجرا، و اخذ کلاسه بایگانی اجرا در خصوص پرونده (کلاسه بایگانی شعبه جدای از این کلاسه بایگانی اجراست و کلاسه بایگانی شعبه کاربردی در مرحله اجرا ندارد و از این به بعد، باید با کلاسه بایگانی اجرا به واحد اجرای احکام مراجعه و پیگیر عملیات اجرایی بود) تقاضا و درخواست توقیف اموال محکوم علیه نگارش و به دادورز تقدیم و ایشان یا از طریق سیستمی، یا مراجعه حضوری به قاضی اجرای احکام مربوطه، ذیل درخواست اعطایی را اخذ دستور نموده و طبق درخواست، نامه توقیف را صادر مینماید و به دست محکوم له و یا وکیل ایشان تحویل می‌دهد.

مراجع حل اختلاف مالیاتی

اهمیت مشورت و همکاری با وکیل در هر مقطعی که پرونده شما در ان قرار دارد بسیار بالا است لذا شما عزیزان می‌توانید برای مشاوره و همکاری با وکیل متخصص در امور اجرای احکام با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید و خود را به نتیجه مطلوب خود در پرونده‌ی خود نزدیک کنید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۵۳ امتیاز)

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *