وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری


معرفی وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع نوشتار پیش روی شماست.

در بین گروه وکلای ایران و تهران، گروه وکلای تخصصی مهر پارسیان از ویژگیهای برجسته ای برخوردار است.

این گروه تخصصی وکلای دیوان عدالت اداری توسط موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهرپارسیان تشکیل شده است.

هدف از شروع به فعالیت این گروه حقوقی، ارائه خدمات تخصصی وکالت به متقاضیان است.

در این بین با دور هم جمع شدن وکیل و قاضی سابق دیوان عدالت اداری، قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری و همچنین برترین وکلای حقوق عمومی در ایران این هدف به نتیجه رسیده است.

با ما همراه باشید تا ضمن معرفی وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری به بعضی از دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری بپردازیم.

نکات مهم در معرفی وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

مراحل مورد نیاز برای تشکیل پرونده در کمیسیون ماده صد شهرداری

نحوه شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده صد شهرداری

معرفی بهترین وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در تهران

مطالبه خسارت از شهرداری پس از تصدیق در دیوان عدالت

موارد مهم و ضروری در خصوص مراحل طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰

✅ نحوه تشکیل جلسات و اعضا کمیسیون ماده صد

🔻 اعضا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شرح زیر است:

☑️ نماینده وزیر کشور

☑️ نماینده وزیر دادگستری (مثلا یکی از قضات دادگستری)

☑️ نماینده شورای شهر

🔴 حد نصاب و رسمیت جلسات کمیسیون ماده صد

جلسات با حضور هر ۳ نفر رسمیت می یابد و صدور رای با نظراکثریت (۲ نفر) امکان پذیر است اگر یکی از اعضا، نظری غیر از نظر دیگر اعضا داشته باشد، نظر او نیز در رای، درج می شود.

✅ نکاتی مهم در خصوص مراحل طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰

🔻هر ملکی باید پرونده مجزا داشته باشد.

🔻میزان تخلف و نوع تخلف و متراژ تخلف و مکان آن باید صورتجلسه شود.

🔷 به منظور یکسان سازی و یکپارچه سازی شیوه اعلام تخلف به این مجموعه، فرم هایی آماده شده است که وزارت کشور، تهیه و به استانداری ها ابلاغ و آن ها به شهرداری ها ارسال می کنند.

این فرم ها را مامور رسمی شهرداری، پس از بررسی عملیات ساختمانی، بررسی نموده که مبتنی بر درج مشخصات فنی ساختمان متخلف می باشد.

فرم هایی که مامور شهرداری تکمیل می کند، بایستی به تایید کارشناس فنی معاونت شهرسازی شهرداری های مناطق رسیده و توسط معاون مربوطه، امضا شده و به دفتر شهردار ارسال شود تا پس از امضا وی، به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود.

🔻مشخصات کامل ملک و مالکان باید در فرم درج شود.

🔻موقعیت ملک و این که ساخت و ساز بدون مجوز، مزاحم یا مشرف دارد یا ندارد نیز باید در گزارش، قید شود.

🔻اگر تجاوزی به معابر عمومی دارد باید ذکر شود.

🔻مغایرت ها با اصول ایمنی و بهداشتی و شهرسازی نیز باید مستند و مکتوب شود.

🔻اگر پرونده مربوط به ساختمانی است که قبلا پروانه ساخت داشته اما در حین ساخت و ساز، تخلف کرده است، بایستی تاریخ شروع و ساخت و مرحله ساخت و ساز (مثلا سفت کاری یا فونداسیون و …) بیان شود.

🔻اگر قبلا به مالک، ابلاغ قانونی شده است و دفاعیه کتبی دارد، ذکر شود.

پس از تکمیل گزارشاتی که حاوی اطلاعات فوق الذکر باشد، اعضا، با بررسی شواهد و گزارشات کارشناسی، رای صادر  و انشا می کنند که قابل تجدید نظر است.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

خلاصه پرونده

شرکت ساختمانی ب ر، قراردادهایی را با سازمان قطار شهری شیراز قبل از سال ۸۹ منعقد کرد، با انجام تعهدات خود، صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت ارسال نمود.

سازمان قطار شهری شیراز، از صورت وضعیت ها یک درصد به عنوان عوارض کسر و به حساب شهرداری واریز می‌کند.

پیمانکار نسبت به این عمل سازمان قطار شهری و شهرداری اعتراض می کند، ولی به این اعتراض ترتیب اثری داده نمی‌شود و کسر یک درصد عوارض ادامه پیدا می‌کند.

شرکت ساختمانی توسط وکیل پایه یک دادگستری دادخواست ابطال اقدام شهرداری شیراز در کسر یک درصد عوارض از مبلغ صورت وضعیت و اعاده حقوق تضییع شده خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمود.

این دادخواست به شعبه ۲۸ دیوان ارجاع شد.

سازمان قطار شهری با این استدلال که در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود نمی‌داند.

شهرداری شیراز نیز با این استدلال که کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر است شاکی را محق نمی داند و موضوع را قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها دانسته است که در صورت اعتراض به رای کمیسیون مذکور می تواند در دیوان عدالت مطرح شود.

لذا تا شکایتی در کمیسیون ماده ۷۷ طرح ننموده است موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

رد شکایت شاکی را درخواست نموده است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

با توجه به شکایت شاکی، دفاع غیر موجه شهرداری شیراز در کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز.

با توجه به اینکه سازمان قطار شهری شیراز دخالتی در کسری یک درصد داشته شکایت متوجه طرف شکایات نبوده و به استناد ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار دارد به شکایت صادر و اعلام می شود.

اما درباره خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه برای وصول عوارض در قانون شهرداریها طریق خاصی پیش‌بینی شده است که عبارت است از:

برآورد میزان عوارض

ابلاغ آن به مودی (شخصی که باید مالیات بپردازد)

پرداخت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن

رسیدگی به اعتراض مودی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

قطعیت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن.

نظر به اینکه طبق اسناد ارائه شده شهرداری قبل از پرداخت وجه صورت وضعیتها یک درصد عوارض را کسر کرده بنابراین مقررات ماده ۷۷ قانون شهرداری رعایت نشده است.

شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد ماده مذکور و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.

این رای قطعی است

شرح و توضیح رای توسط وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

ادعای شاکی ناظر بر قانونی یا غیرقانونی بودن عوارض شهرداری نیست، بلکه شاکی مدعی نحوه وصول آن است.

در مورد آیین وصول عوارض توسط شهرداری ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌دارد:

شهرداری با تصویب انجمن شهر، آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می نماید.

در این زمینه آیین‌نامه توسط انجمن شهر یا شورای اسلامی شهر شیراز تصویب نشده و در قوانین مربوط به شهرداری نیز چنین آیین‌نامه ای وجود ندارد.

به همین دلیل در زمان مراجعه اشخاص به شهرداری جهت انجام اموری مانند اخذ پروانه و یا تجدید آن و یا اخذ استعلام عوارضی که بایستی پرداخت شود، اعلام وصول می‌شود.

 به موجب تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله، از شهرداری نسبت به عوارض ملک مورد معامله مفاصاحساب(صورت حساب) درخواست نمایند.

با اعلام نظر شهرداری مبنی بر مفاصا حساب معامله را ثبت نمایند.

یا اینکه شهرداری میزان بدهی ملک مورد معامله را که مالک باید پرداخت کند اعلام و پس از پرداخت عوارض، معامله در دفترخانه ثبت می شود.

این روند ناظر بر عوارض مربوط به املاک است.

در مورد سایر موارد ماده ۷۵ قانون شهرداری مقرر می‌دارد

شهرداری مجاز است عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می‌شوند دریافت کند.

در این مورد نیز اصولاً عوارضی که هر شخص باید پرداخت کند به وی اعلام می گردد.

چنانچه در این مورد مودی (مالیات یا عوارض دهنده) با شهرداری اختلاف داشته باشد موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به نظر وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در قوانین ایران برای وصول بخشی از درآمدهای دولت، قواعد ویژه‌ای وضع شده است.

در مواردی علاوه بر سازمان ها و دستگاه های دولتی و عمومی و اشخاص خصوصی نیز مکلف هستند وجوه مربوط به درآمدهای عمومی، نظیر مالیات را از وجوه پرداختی به اشخاص کسر کنند و به حساب تعیین شده واریز نمایند.

به بیان دیگر در برخی از مقررات یک مکانیسم پیش‌بینی شده که از این طریق مالیات یا سایر مواد موارد مربوط به درآمدهای عمومی یا حتی درآمد های ویژه از مطالبات اشخاص کسب گردند.

ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مکلف شدند از هرگونه پرداختی بابت حق الزحمه و یا مبلغ قرارداد به طور علی الحساب ۵ درصد آن را کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی واریز کنند.

درخصوص عوارض شهرداری و به ویژه در مورد قراردادها چنین مکانیزمی در قوانین دیده نمی‌شود.

بنابراین کسر پرداختی ها توسط شهرداری غیر قانونی و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.

دفتر وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی (بدون اجازه مالک و قانون) حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید (تخلیه ملک)

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه دیوان عدالت اداری

۵/۵ - (۳ امتیاز)

۲ دیدگاه

  • سلام من اعتراض کردم نسبت به رای تجدیدنظر وبدوی در بوشهر وازطریق پست به دیوان عالی ارسال گردیده میخوام وکیلی محترم ودلسوز برام کاری اگر میسر انجام بده قانونی چون حکم ناعادلانه ای درخصوص بنده صادر گردیده وبا ناراحتی قلبی که دارم ودارا بودن برادری معلول ومادری پیر وبیمار درشرایط بسیار بدی بسر میبرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.