وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری


معرفی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری موضوع نوشتار پیش روی شماست.

طرح و پیگیری خواسته در دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی متفاوت است و نیازمند مهارت ویژه و خاص می‌ باشد.
پس از تخصصی شدن دادگاه‌ ها و قضات رسیدگی کننده، وکلای نیز به صورت تخصصی امور و دعاوی را بررسی می‌ نمایند.
در همین راستا عده‌ ای از وکلاف تخصص خود را دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری قرار داده‌ اند.
از بین گروه وکلای ایران و تهران، گروه وکلای تخصصی مهر پارسیان از ویژگی‌ های برجسته‌ ای برخوردار است.

این گروه تخصصی وکلای دیوان عدالت اداری توسط موسسه حقوقی بین‌ المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان تشکیل شده است.

هدف از شروع به فعالیت این گروه حقوقی، ارائه خدمات تخصصی وکالت به متقاضیان است.

در این بین با دور هم جمع شدن وکیل و قاضی سابق دیوان عدالت اداری، قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری و همچنین برترین وکلای حقوق عمومی در ایران این هدف به نتیجه رسیده است.

با ما همراه باشید تا ضمن معرفی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری به بعضی از دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری بپردازیم.

سوالات مهمی که در این نوشته توسط وکیل متخصص دیوان عدالت اداری، بررسی خواهند شد:

 • مراحل مورد نیاز تشکیل پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری چه می‌ باشند؟
 • نحوه شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 100 شهرداری چگونه است؟
 • مطالبه خسارت از شهرداری پس از تصدیق در دیوان عدالت امکان‌ پذیر است؟
 • چگونه میتوان با بهترین وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران مشورت گرفت؟

مراحل طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری:

اعضا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شرح زیر است:

 • نماینده وزیر کشور
 • نماینده وزیر دادگستری (مثلا یکی از قضات دادگستری)
 • نماینده شورای شهر

جلسات با حضور هر ۳ نفر رسمیت می‌ یابد و صدور رای با نظر اکثریت (۲ نفر) امکان‌ پذیر است.
اگر یکی از اعضاء، نظری غیر از نظر دیگر اعضاء داشته باشد، نظر او نیز در رای، درج می‌ شود.

مراحل طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری

هر ملکی باید پرونده و پروانه ساخت مجزا داشته باشد.
میزان تخلف و نوع تخلف و متراژ تخلف و مکان آن باید صورتجلسه شود.

به منظور یکسان سازی و یکپارچه سازی شیوه اعلام تخلف به این مجموعه، فرم‌ هایی آماده شده است که وزارت کشور، تهیه و به استانداری‌ ها ابلاغ و آن ها را به شهرداری‌ ها ارسال می‌ کنند.

این فرم‌ ها را مامور رسمی شهرداری، پس از بررسی عملیات ساختمانی، بررسی نموده که مبتنی بر درج مشخصات فنی ساختمان متخلف می‌ باشد.

فرم‌هایی که مامور شهرداری تکمیل می‌ کند، بایستی به تائید کارشناس فنی معاونت شهرسازی شهرداری‌ های مناطق رسیده و توسط معاون مربوطه، امضاء شده و به دفتر شهردار ارسال شود تا پس از امضاء وی، به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارسال شود.

مشخصات کامل ملک و مالکان باید در فرم درج شود.
موقعیت ملک و این که ساخت و ساز بدون مجوز، مزاحم یا مشرف دارد یا ندارد نیز باید در گزارش، قید شود.
اگر تجاوزی به معابر عمومی دارد باید ذکر شود.
مغایرت‌ ها با اصول ایمنی و بهداشتی و شهرسازی نیز باید مستند و مکتوب شود.

اگر پرونده مربوط به ساختمانی است که قبلا پروانه ساخت داشته اما در حین ساخت و ساز، تخلف کرده است، بایستی تاریخ شروع و ساخت و مرحله ساخت و ساز (مثلا سفت کاری یا فونداسیون و…) بیان شود.

اگر قبلا به مالک، ابلاغ قانونی شده است و دفاعیه کتبی دارد، ذکر شود.

پس از تکمیل گزارشاتی که حاوی اطلاعات فوق‌ الذکر باشد، اعضاء، با بررسی شواهد و گزارشات کارشناسی، رای صادر  و انشاء می‌ کنند که قابل تجدیدنظر است.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

خلاصه پرونده

شرکت ساختمانی ب ر، قراردادهایی را با سازمان قطار شهری شیراز قبل از سال 1389 منعقد کرد، با انجام تعهدات خود، صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت ارسال نمود.

سازمان قطار شهری شیراز، از صورت وضعیت‌ ها یک درصد به عنوان عوارض کسر و به حساب شهرداری واریز می‌ کند.

پیمانکار نسبت به این عمل سازمان قطار شهری و شهرداری اعتراض می‌ کند؛ ولی به این اعتراض ترتیب اثری داده نمی‌ شود و کسر یک درصد عوارض ادامه پیدا می‌ کند.

شرکت ساختمانی توسط وکیل پایه یک دادگستری دادخواست ابطال اقدام شهرداری شیراز در کسر یک درصد عوارض از مبلغ صورت وضعیت و اعاده حقوق تضییع شده خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمود.

این دادخواست به شعبه ۲۸ دیوان ارجاع شد.

سازمان قطار شهری با این استدلال که در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود نمی‌ داند.

شهرداری شیراز نیز با این استدلال که کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر است شاکی را محق نمی‌ داند و موضوع را قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ ها دانسته است که در صورت اعتراض به رای کمیسیون مذکور میتواند در دیوان عدالت مطرح شود.

لذا تا شکایتی در کمیسیون ماده ۷۷ طرح ننموده است موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
رد شکایت شاکی را درخواست نموده است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

با توجه به شکایت شاکی، دفاع غیر موجه شهرداری شیراز در کسر یک درصد عوارض، طبق مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز.

با توجه به اینکه سازمان قطار شهری شیراز دخالتی در کسری یک درصد داشته شکایت متوجه طرف شکایات نبوده و به استناد ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار دارد به شکایت صادر و اعلام می‌ شود.

اما درباره خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه برای وصول عوارض در قانون شهرداری‌ ها طریق خاصی پیش‌ بینی شده است که عبارت است از؛

 • برآورد میزان عوارض،
 • ابلاغ آن به مودی (شخصی که باید مالیات بپردازد)،
 • پرداخت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن،
 • رسیدگی به اعتراض مودی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری،
 • قطعیت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن.

نظر به اینکه طبق اسناد ارائه شده شهرداری قبل از پرداخت وجه صورت وضعیت‌ ها یک درصد عوارض را کسر کرده بنابراین مقررات ماده ۷۷ قانون شهرداری رعایت نشده است.

شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد ماده مذکور و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌ گردد.

این رای قطعی است.

شرح و توضیح رای توسط وکیل متخصص دیوان عدالت اداری؛

ادعای شاکی ناظر بر قانونی یا غیرقانونی بودن عوارض شهرداری نیست، بلکه شاکی مدعی نحوه وصول آن است.
در مورد آئین وصول عوارض توسط شهرداری ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌ دارد:
شهرداری با تصویب انجمن شهر، آئین‌ نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌ نماید.

در این زمینه آئین‌ نامه توسط انجمن شهر یا شورای اسلامی شهر شیراز تصویب نشده و در قوانین مربوط به شهرداری نیز چنین آئین‌ نامه‌ ای وجود ندارد.

به همین دلیل در زمان مراجعه اشخاص به شهرداری جهت انجام اموری مانند: اخذ پروانه و یا تجدید آن و یا اخذ استعلام عوارضی که بایستی پرداخت شود، اعلام وصول می‌ شود.

 به موجب تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری

دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از انجام معامله، از شهرداری نسبت به عوارض ملک مورد معامله مفاصاحساب (صورت حساب) درخواست نمایند.
با اعلام نظر شهرداری مبنی بر مفاصا حساب معامله را ثبت نمایند.
یا اینکه شهرداری میزان بدهی ملک مورد معامله را که مالک باید پرداخت کند اعلام و پس از پرداخت عوارض، معامله در دفترخانه ثبت می‌ شود.
این روند ناظر بر عوارض مربوط به املاک است.

در مورد سایر موارد ماده ۷۵ قانون شهرداری مقرر می‌ دارد؛

شهرداری مجاز است عوارض و درآمد شهرداری که به وسیله مامورین مخصوصی از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می‌ شوند دریافت کند.
در این مورد نیز اصولا عوارضی که هر شخص باید پرداخت کند به وی اعلام می‌ گردد.

چنانچه در این مورد مودی (مالیات یا عوارض دهنده) با شهرداری اختلاف داشته باشد موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد.

به نظر وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در قوانین ایران برای وصول بخشی از درآمدهای دولت، قواعد ویژه‌ ای وضع شده است.

در مواردی علاوه بر سازمان‌ ها و دستگاه‌ های دولتی و عمومی و اشخاص خصوصی نیز مکلف هستند وجوه مربوط به درآمدهای عمومی، نظیر مالیات را از وجوه پرداختی به اشخاص کسر کنند و به حساب تعیین شده واریز نمایند.

به بیان دیگر، در برخی از مقررات یک مکانیسم پیش‌ بینی شده که از این طریق مالیات یا سایر مواد، موارد مربوط به درآمدهای عمومی یا حتی درآمدهای ویژه از مطالبات اشخاص کسب گردند.

ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعد:

وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ ها و موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مکلف شدند از هرگونه پرداختی بابت حق‌ الزحمه و یا مبلغ قرارداد بطور علی‌ الحساب ۵ درصد آن را کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی واریز کنند.

در خصوص عوارض شهرداری و به ویژه در مورد قراردادها چنین مکانیزمی در قوانین دیده نمی‌ شود.

بنابراین کسر پرداختی‌ ها توسط شهرداری غیرقانونی و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.

دفتر وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

 • مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری
 • قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده
 • قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء
 • قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی (بدون اجازه مالک و قانون) حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید (تخلیه ملک)
 • تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران
 • قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی
 • تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران به یکی از راه‌ های زیر اقدام کنید.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”آیا می‌توان قبل از طرح شکایت در کمیسیون‌های شهرداری در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمود؟” answer-0=”خیر در این صورت شکایت طرح شده در دیوان رد خواهد شد.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”مرجع حل اختلاف مالیات دهنده و شهرداری کجاست؟” answer-1=”چنانچه مالیات یا عوارض دهنده با شهرداری اختلاف داشته باشند موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

_

نشانی دفتر وکالت وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌ های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (3 امتیاز)

2 دیدگاه

 • سلام من اعتراض کردم نسبت به رای تجدیدنظر وبدوی در بوشهر وازطریق پست به دیوان عالی ارسال گردیده میخوام وکیلی محترم ودلسوز برام کاری اگر میسر انجام بده قانونی چون حکم ناعادلانه ای درخصوص بنده صادر گردیده وبا ناراحتی قلبی که دارم ودارا بودن برادری معلول ومادری پیر وبیمار درشرایط بسیار بدی بسر میبرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *