موبایل وکیل طلاق توافقی در تعطیلات

موبایل وکیل طلاق توافقی در تعطیلات


با موضوع معرفی وکیل رابطه نامشروع در تهران همراه شما هستیم.

پراکنده بودن قوانین مخصوص جرایم منافی عفت در ایران یکی از مشکلات دفاع در اینگونه پرونده هاست.

وکیل با تجربه رابطه نامشروع در تهران، برای دفاع در اینگونه موارد، باید تسلط کافی به همه قوانین پراکنده داشته باشد.

بخشی از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می کنند.

موادی از قانون جرایم رایانه ای.

کتاب حدود در قانون مجازات اسلامی.

تسلط بر قانون حمایت خانواده و بخش جرایم علیه منافی عفت در قانون تعزیرات.

به موضوع جرم رابطه نامشروع مادون زنا و یا ارتکاب زنا اختصاص یافته اند.

بعضی از قوانین مربوط به رابطه نامشروع و زنا، در بسیاری از کشورها مشترک بوده و قابل مجازات معرفی شده اند.

مانند قوانین مبارزه با قاچاق انسان جهت بهره کشی جنسی از آنها.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با همکاری وکیل رابطه نامشروع در تهران، به تشریح بعضی از قوانین و ارکان جرم رابطه نامشروع و جرایم منافی عفت را توضیح خواهد داد.

نکات مهم در معرفی وکیل رابطه نامشروع تخصصی تهران

مجازات زندان در پرونده رابطه نامشروع

شرایط صدور حکم افساد فی الارض در پرونده رابطه نامشروع

دادسرای ویژه پرونده رابطه نامشروع در تهران

معرفی بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران

بررسی شرایط تحقق زنای به عنف و اکراه با وعده ازدواج

شرایط تحقق جرم افساد فی الارض

موضوع دایر کردن مرکز فساد و  فساد و فحشا

الف: ارتکاب جرائم زیر به صورت گسترده

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

نشر اکاذیب و اخلال در نظام اقتصادی کشور

احراق و تخریب

پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک

دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها

ب: اخلال شدید در نظم عمومی کشور

ج: نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی

د: اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع

با داشتن قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، یا قصد اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع با علم به موثر بودن اقدامات انجام شده. که اگر نباشد، و جرم مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

درجه ۵ حبس بیش از ۲ تا ۵ سال

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

آیا ادعای داشتن رابطه جنسی با اکراه از سوی متهم پذیرفته می شود؟

ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

تبصره ۱- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

نگاهی به پرونده رابطه نامشروع با وعده ازدواج

دختری به دادگاه کیفری یک تهران مراجعه نمود و ادعا کرد پسری با دادن وعده ازدواج و آشنایی با خانواده وی را به آپارتمان مسکونی متعلق به خود کشانیده و با اغفال و اکراه با وی زنا کرده است.

با توجه به تجاوز صورت گرفته مدعی تجاوز به عنف و تهدید از سوی پسر شده است.

ضمنا مدعی است که قبل از این رابطه باکره بوده و ارش البکاره را نیز مطالبه نموده است.

پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

شاکی به پزشکی قانونی معرفی شد تا درباره ادعای معاینات لازم تخصصی انجام شود.

پزشکی قانونی اعلام نمود پرده بکارت شاکی از نوع حلقوی و ارتجاعی بوده و در ساعت ۱۶ فرج آثار خراشیدگی و دخول که مدت آن بیش از یک هفته است دیده می شود. رئیس دادگاه دستور بازبینی دوربین های مداربسته ساختمان محل ادعای شاکی را صادر نمود.

با بررسی دوربین ها مشخص شد که شاکی و مشتکی عنه به اتفاق هم و بدون اجبار یا تهدید در آپارتمان رفتند و پس از گذشت حدود دو ساعت با هم از آپارتمان خارج شدند.

شواهد نشان از داشتن رابطه با میل و رضایت طرفین داشت.

اما شاکی بر اجباری بودن و حالت متجاوزانه رابطه اصرار می ورزد.

با دستور رئیس دادگاه متهم احضار شد.

با توجه به عدم حضور متهم، جلب وی صادر و در اختیار پلیس امنیت اخلاقی قرار گرفت.

متهم پس از دستگیری، منکر رفتن به آپارتمان با شاکی شد و ادعا نمود که مدتی در یک بیمارستان، همکار شاکی بوده و شاکی اصرار به ازدواج با وی دارد. اما هیچ رابطه ای بین آنها شکل نگرفته و مزاحمت شاکی را پیگیری خواهد نمود.

قاضی دستور داد تا پلیس امنیت با حضور در محل آپارتمان اطلاعات شاکی را صورتجلسه نموده و طرفین را مواجهه حضوری دهد. با حضور شاکی و متهم در آپارتمان مسکونی شاکی تمامی اشیاء موجود در آپارتمان را که از پیش بازگو کرده بود دوباره مرور کرد.

موارد با ادعای شاکی منطبق بود.

بازسازی مشاهدات شاکی از داخل آپارتمان های صورتجلسه و مواجهه حضوری انجام شد.

پس از انجام مواجهه حضوری، فیلم های دوربین مداربسته به متهم نشان داده شد.

در این مرحله متهم لب به اعتراف گشود.

مدعی شد که با رضایت کامل خانم شاکی به قصد برقراری رابطه نامشروع با هم به داخل منزل رفتند و اجبار و اکراهی در بین نبوده است.

بلکه قصد طرفین برقراری رابطه نامشروع در داخل آپارتمان محل سکونت متهم بود.

به رابطه نامشروع از نوع زنا نیز اقرار نمود.

اما شاکی همچنان مصر به متجاوزانه و همراه با اغفال و فریب بودن رابطه نامشروع می باشد.

تحلیل جرم زنای به عنف در پرونده مذکور

به نظر دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی رابطه نامشروع در تهران موارد زیر در این پرونده قابل توجه است:

جماع زن و مردی که بین آنها علاقه زوجیت نباشد، بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا محسوب می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد:

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.

در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

با توجه به انکار اولیه متهم.

اقرار بعدی به داشتن رابطه نامشروع با شاکی.

پیامک های موجود بین طرفین مبنی بر اصرار شاکی به ازدواج به دلیل ازاله بکارت.

محکومیت متهم به پرداخت ارش البکاره و مهریه در زنای به عنف

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

مراتب انجام زنا با فریب دادن و اغفال، تا حدودی قابل اثبات است.

شاکی در صورت اثبات زنای بر اثر اغفال و فریب از مجازات معاف خواهد شد.

اگر به وسیله تهدید به انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را مجبور به زنا نمایند چه حکمی دارد؟

ماده ۴ نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند:

ماده ۴- هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود.

 ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

دفتر وکیل رابطه نامشروع در تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل رابطه نامشروع در تهران

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷ کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی رابطه نامشروع در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل رابطه نامشروع در تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل رابطه نامشروع در تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده منافی عفت تهران

مشاوره حقوقی آنلاینمشاوره حقوقی ایرانیان خارج از کشورمقالات کیفری

وکیل تخصصی دادگاه کیفری یکوکیل رابطه نامشروع در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *