وکیل متخصص اسناد تجاری


وکیل متخصص اسناد تجاری

سند تجاری، سند قابل معامله‌ای می‌باشد که دارنده، می‌تواند ان را به دیگری، واگذار نماید. این سند، در صورتی‌که در وجه شخص معینی، باشد، واگذاری و انتقال ان صرفا از طریق ظهر نویسی و امضای پشت سند، از سوی دارنده ان، امکان‌پذیر می‌باشد. اگر سند تجاری، در وجه حامل باشد، امکان انتقال ان بدون نیاز به امضا و پشت‌ نویسی، انجام می‌شود. انتقال گیرنده‌ی سند، موردحمایت قانون‌گذار، دارنده‌ی سند و مالک این برگه ارزشمند می‌باشد. انتقال سند تجاری، چه آثاری در پی دارد؟ خط خوردن قید حواله‌کرد آیا انتقال سند را غیرممکن می‌کند؟ چه مزایایی برای اسناد تجاری، متصور است؟ مسوولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری، به چه شیوه است؟ شرط عدم مسوولیت در اسناد تجاری، آیا ممکن است؟ چه اصولی بر اسناد تجاری، حاکم است؟ تمامی این قبیل سوالات تخصصی بایستی از سوی متخصصین امر و حقوقدانان و وکلا پاسخ داده شود. اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و برات که افراد بسیاری هرروزه از ان‌ها برای پرداخت‌ها و تعهداتشان استفاده می‌کنند، مشمول مقررات خاص خود، می‌باشند و اطلاع از قوانین مختلف مربوط به ان‌ها و احاطه بر ان امری دشوار است، لذا توصیه می‌شود که در دعاوی راجع به اسناد تجاری از وکیل متخصص این حوزه، مدد گرفت.
آثار انتقال سند تجاری
وقتی شخصی، سند تجاری را به دیگری انتقال می‌دهد، کلیه‌ی حقوق و مزایای ناشی از ان را نیز انتقال می‌دهد و خود نیز جزو مسوولین سند، قرار می‌گیرد. تعهدی که از سند، ناشی می‌شود از تعهدی که بابت ان سند اصدار یافته است، مستقل می باشد؛ و اگر سند گردش یابد، از بین رفتن تعهد پایه، موجب بی‌اعتباری سند، نخواهد بود.
در پاسخ به این سوال که امکان محدودسازی یا سلب قابلیت انتقال سند وجود دارد یا نه بایستی گفته شود که اگر در سند تجاری عبارت “به حواله‌کرد” وجود نداشته باشد، مانع انتقال سند تجاری نیست، زیرا قابلیت انتقال سند تجاری از ویژگی‌های ان است و این امر نیاز به‌تصریح ندارد. برات و چک، به‌صرف ظهر نویسی قابلیت نقل‌وانتقال، دارند.
اگر عبارت “به حواله‌کرد” خط‌خورده باشد، این‌چنین استنباط می‌شود که مطلقا سند، قابل‌انتقال نیست به شرطی که این قصد به اطلاع و موافقت دارنده، نیز رسیده باشد وگرنه امکان واگذاری ان، از طریق ظهر نویسی غیرممکن به نظر نمی‌رسد. اگر شرط عدم انتقال ان، صراحتا در متن سند، قید شده باشد، امکان انتقال سند، به غیر وجود ندارد و در صورتی‌که انتقال یابد، این انتقال، از مزایای سند تجاری، برخوردار نخواهد بود و صرفا به‌عنوان یک سند عادی یا طلب مدنی، می‌باشد. شرایط شکلی خاصی، برای اسناد تجاری در نظر گرفته‌شده است که در تنظیم و صدور ان بایستی رعایت شود، اگر سند تجاری، فاقد این شرایط شکلی باشد، سند، تجاری محسوب نمی‌شود و از مزایای ان، برخوردار نخواهدبود.

نشانی دفتر مشاوره حقوقی گاندی

مزایای قانونی اسناد تجاری
۱- امکان طرح دعوای حقوقی، علیه مشمولان سند تجاری وجود دارد که می‌توان در دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور سند و یا دادگاه محل پرداخت سند اقامه دعوا نمود، پس آغازگر این دعوا، از قدرت انتخاب یکی از این سه مرجع، برخوردار می‌باشد.
۲- اگر دارنده‌ی سند ظرف مهلت قانونی، سند را مطالبه نماید و یا واخواست عدم تادیه دهد، می‌تواند درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی بنماید.
۳- مسوولین سند تجاری، از مسوولیت تضامنی برخوردار می‌باشند و دارنده می‌تواند علیه ان‌ها، منفردا یا مجتمعا اقامه دعوا نماید.
اگر سند تجاری به اشتراک، اصدار یافته باشد، صادرکنندگان سند تجاری، به‌طور مشترک مسوولیت خواهند یافت زیرا تضامنی بودن مسوولیت نیاز به‌تصریح دارد و اصل بر مسوولیت مشترک، می‌باشد.
آیا امکان درج شرط عدم مسوولیت در اسناد تجاری وجود دارد؟
در حقوق موضوعه‌ی ایران، شرط عدم مسوولیت از سوی مدیون اصلی پرداخت سند، امکان ندارد. برات‌گیر دربرات و صادرکننده سفته و صادرکننده چک نمی‌توانند با درج شرط عدم مسوولیت از زیر بار مسوولیت سند، شانه خالی کنند. ولی در مورد، دیگر مسوولین برات، اگر این موضوع را مرتبط با نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث، قلمداد نمود، شرط عدم مسوولیت انان، نیز مانند مدیون اصلی،باید قابل‌پذیرش ندانیم؛ و اگر چنین شرطی در خود سند تجاری درج شود، این عمل باطل است، ولی منجر به بطلان سند، نخواهد شد و اعمال حقوقی و امضای سند به اعتبار خود به اعتبار خود، باقی خواهد ماند.
اصول حاکم بر اسناد تجاری
۱- اصل عدم توجه ایرادات: ایراداتی که مربوط به منشا صدور یا ظهر نویسی است، پذیرفته نیست. امضاءکنندگان سند (اعم از صادرکننده و ظهر نویس و ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند، به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان ان، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال ان متوسل شوند، مگر اینکه دارنده سند، با سونیت باشد یا دارنده بلافصل، باشد. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل‌انکار باشد.
۲- اصل استقلال امضاها: هر امضا بر روی سند به هر عنوان (اعم از صادرکننده یا ظهر نویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد.
۳- اصل استقلال تعهد: بدهی ناشی از سند تجاری، بدهی مستقلی، است و تا زمانی که لاشه سند نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده، است. همچنین اگر صادرکننده، ثابت کند که وجه سند را به شخص بلافصل خود، پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته، تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود، دلیل هم داشته باشد، موجب برائت ذمه وی، در قبال دارنده سند تجاری، نمی‌شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث، ذمه صادرکننده سند در مقابل دارنده، مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلافصل (یا ایادی قبل از دارنده سند) به‌منزله پرداخت به غیر دائن، محسوب می‌شود که موجب برائت ذمه نخواهدبود.
۴- اصل اشتغال‌الذمه: وجود سند در دست مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضا کننده‌ی سند، است و اگر امضاکننده، مدعی برائت‌الذمه بودن خود است، بایستی ان را ثابت کند.
۵- اصل مدیونیت: اگر کسی سند تجاری را به دیگری، بدهد، اصل بر این است که مدیون ان شخص است. نتیجه عملی این اصل ان است که اولا، اگر دارنده سند، وجه ان را مطالبه کند، صادرکننده نمی‌تواند به‌صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند، امتناع نماید. ثانیا، اگر شخصی به‌موجب سند تجاری، مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد تا عنوانی را، که مفید حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمی‌تواند استرداد ان را بخواهد.
دعاوی اسناد تجاری
تمامی این موضوعات تخصصی؛ و پیچیدگی‌های دعاوی راجع به پرونده‌های اسناد تجاری ما را به این امر مهم، می‌رساند که متخصصین حوزه حقوق اسناد تجاری و وکلای متخصص، پیگیری موضوع را در دادگستری عهده‌دار شوند. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با بهره‌گیری از وکلای متبحر و مشاورین حقوقی مجرب آماده خدمت‌رسانی و پاسخگویی به کلیه سؤالات تخصصی، در حوزه حقوق اسناد تجاری می‌باشد. گروه وکلای مهر، با تشکیل دپارتمان تخصصی اسناد تجاری، از متخصص‌ترین وکلای اسناد تجاری، تشکیل‌شده است. موسسه حقوقی مهر پارسیان، با فراهم کردن امکان مشاوره حضوری و تلفنی و پاسخگویی آنلاین و امکان رزرو آنلاین وقت در سایت موسسه، درصدد کسب رضایت همیشگی ارباب رجوع، می‌باشد که به شایستگی از عهده این امر برآمده است.
مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی از طریق تماس باموسسه امکان‌پذیراست.

۵/۵ - (۱۱ امتیاز)

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *