حقوق بین المللی

ماهیت قراردادها

ماهیت قراردادها

در مقاله ماهیت قراردادها با بررسی موضوع امور قراردادها در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم. منظور از قرارداد چیست؟ به توافق دو یا چند اراده ... مطالعه مقاله
اعلامیه های اینترپل

اعلامیه های اینترپل

در این مقاله با بررسی ماهیت، انواع و شرایط صدور و انتشار اعلامیه های اینترپل همراه شما هستیم. اعلامیه اینترپل یک هشدار بین‌المللی است که ... مطالعه مقاله
اعلامیه­ قرمز اینترپل

اعلامیه­ قرمز اینترپل

در این مقاله به بررسی ماهیت، انواع و شرایط صدور و انتشار اعلامیه­ قرمز اینترپل خواهیم پرداخت. اعلامیه قرمز درخواستی از مجریان قانون در سراسر ... مطالعه مقاله