موسسه حقوقی و داوری

وکیل دادسرای تهران

وکیل دادسرای تهران

وکیل دادسرای تهران وجود نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران، و همچنین دادسراهای تخصصی تهران، که به صورت خاص به جرایم خاص رسیدگی می‌کنند، ... مطالعه مقاله
خدمات داوری

خدمات داوری

در این مقاله به بررسی ماهیت خدمات داوری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. تعریف داوری قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف دقیقی درباره داوری ارائه ... مطالعه مقاله