نمونه لایحه دفاعیه اثبات مالکیت

امروز با ارائه نمونه لایحه دفاعیه اثبات مالکیت همراه شما هستیم. طرح هرگونه دادخواست حقوقی در دادگاه صالح نیاز به آماده نمودن مقدماتی دارد که بدون آنها امکان رسیدگی برای دادرس دادگاه وجود ندارد. تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدون احراز مالکیت رسمی خوانده یا فروشنده، قطعا محکوم.

وکیل متخصص ملک

امروز با موضوع وکیل متخصص ملک با شما همراه هستیم. به آن دسته از دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی موضوع آن ها املاک است. دعاوی ملکی گفته می شود وکیل متخصص در زمینه ملک وکیلی است که علاوه بر آنچه در قوانین نوشته مندرج گردیده آنچه را که.

دادخواست اثبات مالکیت ملک مشاع

دادخواست اثبات مالکیت ملک مشاع   مالکیت یکی از مهمترین امتیازاتی است که قانون هر کشور به اشخاص اعطا می کند که بر همین اساس، شخص می‌تواند با استفاده از این حق، در صورتی که دارای اهلیت استیفا باشد، هرگونه اقدام و تصرفی را که لازم بداند و موجب ایجاد.

افراز ملک

امروز با موضوع نحوه افراز ملک همراه شما هستیم. درخواست تقسیم ملک مشاعی را افراز ملک می گویند. مالکیت افراد در اموال خود می‌تواند به صور مختلفی تصور گردد و یکی از این موارد، داشتن حق مالکیت نسبت به عین معین و مالی که موجود است می‌باشد. به موجب این.

رفع ممانعت از حق

رفع ممانعت از حق رفع ممانعت از حق هم به صورت دعوای کیفری و هم دعوای حقوقی قابل طرح است. تصرف اشخاص در ملک خود، آزادانه است و می‌توانند تا موقعی که تصرف آن‌ها در حق دیگران ایجاد زحمت و ممانعت نکند، به هر نحوی که بخواهند دخل و تصرف.