وکیل متخصص کیفری

سرقت ادبی

سرقت ادبی

سرقت ادبی شکایت سرقت ادبی در مواردی طرح می‌شود که بخش قابل توجه و یا تمامی آثار و نوشته های دیگران را، به خود یا ... مطالعه مقاله
کلاهبرداری

کلاهبرداری

بررسی جرم کلاهبرداری و انواع و مجازات ­های آن در نظام حقوقی ایران کلاهبرداری عبارتند ­از؛ بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل یا ... مطالعه مقاله