ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی

ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی

ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی


امروز به بررسی شرایط ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی خواهیم پرداخت.

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک زن ایرانی با یک مهاجر خارجی، بستگی به اجازه ویژه دولت ایران دارد.

صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، تفویض شده است. در عمل، این به این معنی است که زنان ایرانی، باید مجوز ازدواج با مسلمانان غیر ایرانی داشته باشند.

قانون مدنی ایران، زنان مسلمان را از ازدواج با مردان غیر مسلمان ممنوع می کند.

حدود ۷۰۰۰۰ ازدواج، بین زنان ایرانی و مردان افغانی در سازمان ملی ثبت نام مدنی، ثبت نشده است.

در همین حال، وزارت کشور ایران اعلام کرده که همه ازدواج ها، بین زنان ایرانی و مردان افغان که پس از سال ۲۰۰۱ انجام شده، غیرقانونی بوده است.

در مقابل، مردان ایرانی، برای ازدواج با فرد خارجی در ایران، بدون دریافت اجازه از وزارت کشور، می‌توانند، با زنان مسلمان یا غیر مسلمان و زنان ایرانی یا غیر ایرانی ازدواج کنند.

زنان ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، ممکن است بخواهند با مردان خارجی ازدواج کنند. اما بدون اجازه برای ثبت نام اتحادیه، ازدواج آن‌ها توسط قانون ایران پذیرفته نخواهد شد.

ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، تابع شرایطی است که ذکر خواهد شد.

سوالات درباره ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی

 • ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی در ایران تابع چه شرایطی است؟
 • آیا شرایط ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی، در خارج از کشور هم محدودیت هایی دارد؟
 • ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، برای زن و مرد تابع شرایط واحدی است؟
 • آیا امکان ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، که در خارج از ایران انجام شده است، در ایران وجود دارد؟
 • آثار حقوقی ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، چیست؟
 • با ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، تابعیت ایران به همسر غیر ایرانی داده می‌شود؟
 • وکیل خانواده جه مشاوره ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی کیست؟

شرایط ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی

برای ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، تفاوت عمده ای در جنسیت وجود دارد.

ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، در ایران، مستلزم تشرف زوج به دین مبین اسلام، و اخذ اجازه مخصوص از دولت ایران است.

اجازه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور ایران صادر می‌شود و هیچ دفتر اسناد رسمی ازدواج، بدون این اجازه مخصوص، حق ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرنی را در این موارد ندارد.

اما ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، در مورد مرد ایرانی متفاوت است.

زن خارجی که متقاضی ازدواج با مرد ایرانی است، به شرط مسلمان بودن، هیچ اجازه ای از سوی دولت ایران را لازم ندارد.

به محض ازدواج زن تبعه خارجی با مرد ایرانی، تابعیت ایران به زوجه اعطا خواهد شد اما اعطا تابعیت به مرد خارجی که زن ایرانی اختیار نموده است، تابع شرایط خاصی است.

فرزندان متولد از ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی

طبق قانون ایران، کودکان متولد شده از ازدواج زن خارجی و مرد ایرانی، چه ساکن در ایران و چه خارج از کشور، ایرانی هستند.

در همین حال، کودکان متولد شده از مادران ایرانی به حقوق خودکار شهروندی دست نمی یابند، و شرایط پیچیده ای برای فرزندان متولد شده از زنان ایرانی که با شهروندان غیر ایرانی ازدواج می کنند، مقرر شده است.

آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۱ توسط اداره ملی شهروندی استانداری تهران، نشان می‌دهد حدود ۳۲۰۰۰ کودک در ایران دارای گواهینامه تولد نیستند، زیرا پدران آن‌ها شهروندان ایرانی نیستند.

در ایران بسیاری از زنان با مرد خارجی ازدواج می کنند. به عنوان مثال، بسیاری از شهروندان افغان مدتها در ایران زندگی می کنند و با زنان ایرانی ازدواج می کنند.

با توجه به عوارض ثبت ازدواج خارجی در ایران با مقامات، آن‌ها تنها مدارک مذهبی برای ازدواج خارجی در ایران دارند.

ازدواج‌های خارجیان در ایران که ثبت نشده، حقوق همسر ایرانی و فرزندانش را تضمین نمی کند. مرد و زن با  ازدواج با خارجی در ایران در صورتی که ثبت نشده باشد، فرزندان متولد از این ازدواج به گواهینامه های تولد حق ندارند و از این طریق، از دسترسی به بسیاری از حقوق اساسی که دولت موظف است شهروندان خود را تامین کند، جلوگیری می‌شود.

در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۱، برخی از قانون گذاران اصلاحیه هایی را برای تأمین تابعیت ایرانی برای کودکان متولد شده از مادران ایرانی از ازدواج با خارجی در ایران پیشنهاد کردند.

کمیسیون قضایی پارلمانی و کمیسیون حقوقی که مسوول بررسی اصلاحات پیشنهادی بود، بر اساس ملاحظات امنیتی و سیاسی، ان را رد کرد.

این اصلاحیه در نهایت در مجلس در تاریخ ۶ می ۲۰۱۲ مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفت که کودکان متولد مادران ایرانی اقامت دائم در ایران داشته باشند و از حقوق تحصیلی، بهداشتی و خدمات اجتماعی بهره مند شوند.

کودکان متولد از ازدواج ایرانی با خارجی در ایران گواهی تولد را دریافت می کنند و رفتار مشابه با کودکان که والدین آن‌ها هر دو ایرانی هستند.

با این حال، این بیانیه گیج کننده است، چرا که این لایحه بچه های متولد شده از زنان ایرانی را به طور خودکار ملیت ایران ارائه نمی‌دهد. این فقط به حقوق اجتماعی، از جمله حق تحصیل، اعطا کرد.

شهروندی کودکان متولد زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند، در سال گذشته مجددا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قانون‌گذاران ان را رد کردند. بنابراین مسئله هنوز حل نشده است.

البته به احتمال بسیار زیاد و با توجه به ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایران، به زودی موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد.

اسناد لازم برای ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع  ایرانی

مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، زمانی که یک مرد ایرانی با زن دیگری از کشور خارجی ازدواج می کند، همسر، به عنوان یک شهروند ایرانی محسوب می‌شود و ازدواج باید با مقامات مناسب دولت ایران ثبت شود.

به عنوان یک شهروند ایرانی، پس از ازدواج، همسر ممکن است پاسپورت و تابعیت قبلی را حفظ کند، با این حال او نمی‌تواند به ایران با استفاده از گذرنامه ای غیر از یک ایرانی سفر کند.

اسناد زیر برای دریافت شناسنامه فرزندان و ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، لازم است:

گواهی تولد نوزادان اصلی ایران.

شوهر اصلی معتبر با پاسپورت ایرانی.

شواهد اصلی تولد نوزاد (فرم طولانی).

اگر گواهی تولد در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شد، این اصرار باید توسط سفارت ان کشور تایید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، باید سفارت را ترجمه و تایید کند.

گواهی تولد اصلی باید شامل جنسیت کودک و نام کامل والدین باشد. گواهی تولد بازگشت نخواهد شد.

نسخه معتبر گذرنامه همسر (چهار صفحه اول)

گواهینامه ای مبنی بر اینکه همسر مسلمان شده است. لازم است تنها اگر شوهر مسلمان باشد.

اسناد اصلی ازدواج اسلامی (می‌تواند از یک مرکز مسجد یا اسلامی بدست آید) گواهی باید شامل امضاء همسر، شوهر، دو شاهد و شخص انجام شده مراسم ازدواج باشد.

مجوز اصلی ازدواج، اگر مجوز ازدواج در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شده باشد، این اصرار باید توسط سفارت ان کشور تایید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، باید سفارت را ترجمه و تایید کند.

چهار (۴) عکس های یکسان از همسر. زنان مجبورند عکس های خود را بگیرند

عکسبرداری از شناسنامه ملی ایران (کارت ملی) یا گذرنامه دو شاهد.

تکمیل فرم که طرفین با هیچکس ازدواج نکرده اند، جز این که (تنها) یک همسر داشته باشند.

وکیل خانواده

جهت مشاوره حقوقی درباره ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی، ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، ازدواج در ایران، ازدواج در خارج از کشور، مهاجرت از طریق ازدواج، و سایر مسائل و موضوعات حقوق خانواده، با موسسه حقوقی محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

موبایل وکیل اتباع خارجی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

ایران

۸ دیدگاه

 • با سلام بنده درخواست راهنمایی برای ازدواج با مرد عراقی را دارم. لطف راهنمایی بفرمایید . از چه طریقی اقدام کنم. با تشکر

 • سلام چگونه افرادی برای ازواج از خارج پیداکنیم تاباازدواج تابعیت ان کشور را اخذ کنیم ایا مواردی یا افرادی هستند که مایل به ازواج هستند را برایمان به اشتراک بکذارید یک مورد بالخصوص واسه خودم میخوام از قبرس یونان ایتالیا اسپانیا لندن اگه میتونید کمک کنید.

 • با سلام و وقت بخیر. من قثد ازدواج با اقای ایتالیایی رو دارم ب اداره اتباع مراجعه کردیم. از ایشون سه گواهی خواستن ک باید از ایتالیا بیارن
  ۱تجرد ۲. عدم سو پیشینه ۳. تمکن مالی
  و گفتن این مدارک رو ببرید سفارت ایران در میلان مهر کنید سپس بیارین ایران.
  سوالم اینه ک اولا منظور از تمکن مالی چیه
  ایا cud کفایت میکنه یا پرینت حساب نیازه یا هرچیز دیگه؟
  دوماایا سفارت مدارک دیگه ای اضافه بر اینها از ایشون میخواد یا خیر؟با تشکر

 • سلام برای مشاوره در این موضوع صرفا وکلای مهاجرت صلاحیت پاسخگویی دارن و لازمه که از قبل وقت مشاوره تنظیم بشه
  با موسسه تماس بگیرین و یا آنلاین وقت مشاوره رزرو بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925