جعل سند در ثبت املاک و اسناد

جعل سند در ثبت املاک و اسناد

آخرین به روز رسانی در ۷ آبان ۱۳۹۷

جعل سند در ثبت املاک و اسناد

جعل اسناد توسط سردفتر و کارمندان دفتر اسناد رسمی، باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد. اشخاص برای معامله با یکدیگر نیاز به توافق دارند و این توافق می‌تواند به صورت شفاهی مطرح شود. قانون مدنی همین ایجاب و قبول و اراده طرفین، برای حصول آثار ناشی از معامله را کافی می داند. امروزه افرادی که باهم معامله می کنند، ابتدا بین خود نوشته یا سندی را تنظیم می کنند و همچنین شروطی را ضمن ان درج می کنند تا بتوانند حقوق خود را به نحوی که توافق کرده بودند، استیفاء کنند. یکی از این طرق که براساس قانون و عرف انجام می دهند، تنظیم سند قولنامه می‌باشد. در مرحله بعد ( در بعضی موارد که انتقال موضوع معامله با سند رسمی الزامی است) طرفین مقرر می کنند که در زمان و مکان معین، برای انتقال موضوع معامله به طرف دیگر، با حضور در دفاتر ثبت، سند رسمی توسط مامورین تنظیم گردد. به همین خاطر قانون برای اسناد رسمی اعتبار و ارزش خاصی قائل گردیده است و به همین منظور برای این اقدام اشخاصی را در حدود صلاحیتی مشخص ، مامور تنظیم این اسناد می کند. از همین رو قانون‌گذار اعتبار این اسناد توسط مامورین خود را محرز می داند و در موردی که سند لازم الاجرا باشد منطوق ان را به اجرا می گذارد، مگر اینکه مجعول بودن ان را محرز بداند. (بر اساس مفهوم ماده ی ۹۹ قانون ثبت) علت اهمیت و تأکید افراد برای تنظیم اسناد رسمی در مورد اموال غیرمنقول به این است که قانون شخصی را که سند رسمی به اسم او تنظیم گردیده است را مالک می شناسد. در مورد بعضی از اموال منقول، به دلیل اثبات مالکیت در دعاوی و برای انجام بعضی از امور اداری، تنظیم سند رسمی الزامی می‌باشد.

نمونه لایحه دفاعیه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در این مقاله شما را با مصادیق ارتکاب جرم جعل توسط مامورین و صاحبان دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور آشنا می‌نماید.جعل چیست؟ مصادیق جرم    جعل توسط مامورین و صاحبان دفاتر اسناد و املاک کشور چیست؟ جرم جعل معنوی توسط مامورین و صاحبان دفاتر اسناد و املاک چیست؟ مجازات مقرر برای جرم جعل توسط مامورین و صاحبان دفاتر اسناد و املاک چیست؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل توسط مامورین و صاحبان دفاتر اسناد و املاک کشور کدام است؟ وکیل متخصص جعل و کلاهبرداری چه ویژگیهایی دارد؟

جعل

جعل در لغت به معنی قرار دادن و گذاشتن چیزی به جای دیگری است. در اصطلاح حقوقی به معنی قرار دادن چیزی به عوض چیز دیگر است به نحوی که چیز دروغی را جایگزین اصل ان نمایند. جعل در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم تعریف شده است و برای ان بعضا مجازات های سنگینی مقرر شده است.

پس همه  این اقدامات به طور فعل مثبت جرم را واقع می سازد. در واقع جرم جعل به هر صورتی می‌تواند انجام شود از جمله اینکه شخصی با نوشتن نوشته ای به دروغ و تقلید امضای او تعهد مالی را بر ذمه ی او بار نماید و یا اینکه مهر و امضای شخص را بسازد و در سندی به کار ببرد. همچنین تاریخ واقعی سندی را به طور مقدم و یا مؤخر وارد می کند.

مصادیق جرم جعل توسط مامورین و صاحبان دفاتر اسناد و املاک

در بخش مقررات کیفری قانون ثبت، در اولین ماده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت به مصادیق و انواع جرم جعل توسط مامورین رسمی پرداخته است. با اینکه این اشخاص صالح به تنظیم اسناد رسمی هستند، ولی نباید از حدود اختیارات خود تعدی کنند. در این موارد مرتکب جرم جعل می‌شوند:

مشاوره حقوقی دفاع مشروع

۱- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

با توجه به اینکه اسناد رسمی توسط مامورین باید تنظیم و ثبت شود، شمول ماده نسبت به اسنادی است که تنظیم شده است و طرفین با دست بردن در مفاد سند، ان را جعل کرده اند و می خواهند ان را ثبت کنند و این سند مجعول می‌تواند عادی یا قولنامه ای باشد و بخواهند ماموران را ثبت کند. مامور باید از جعلی بودن ان مطلع و عالم باشد و اقدام به ثبت ان نماید تا تحقق یابد.

۲- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

در این مورد باید گفت که مصداق این بند وقتی است که وقتی طرفین برای ثبت سند رسمی باید در دفتر ثبت حاضر شوند تا با امضای خود در سند رسمی موافقت خود را در مورد معامله اعلام کنند و مامور با اطلاع از عدم حضور او که سند به او منتسب است، اقدام به تنظیم سند و ثبت کند. در این صورت جعل اسناد توسط کارمندان وسردفتر اسناد رسمی تحقق یافته است.

۳- سندی را به اسم کسانی که ان معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

هرگاه طرفین معامله که با اسم خود معامله می کنند باید ان را بااسم خود ثبت کنند و ثبت ان سند به غیر از اسم ان اشخاص که معامله کرده اند مشمول ماده می‌شود.

۴- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

هرگاه طرفین در یک تاریخ معینی عقد منعقد کرده باشند و برای رسمی کردن ان به ثبت رجوع کنند و مأمور بر خلاف آگاهی خود تاریخ تنظیم عقد را قبل یا بعد از موعد مقرر تنظیم کنند.مثال: ورشکسته از تاریخ توقف حق معامله ندارد و اگر شخصی در تاریخ توقف خود معامله کرده باشد و برای تنظیم سند رسمی مامور تاریخ معامله را قبل از تاریخ توقف تنظیم می کند.

تجدید نظر خواهی از رای دادگاه انقلاب

۵- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

۶- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

این عمل در مورد انتقال مال غیر صادق می‌باشد.به این نحو که شخص مال غیر را به دیگری منتقل می کند و تقاضای ثبت ان را از دفتر می خواهد و مأمور با علم به اینکه متعلق به او نیست ان را با سند منتقل می کند.

۷- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

در مورد این قسمت از ماده باید اشاره کرد که در صورتی سند از سندیت خواهد افتاد که سند مزبور جعل شده باشد و یا اینکه اشخاص تنظیم کننده ی ان اهلیت لازم را نداشته باشند و یا تاریخ اعتبار ان منقضی شده باشد و به هیچ وجهی برای ان سند اعتباری محرز نباشد.مثال:شخصی به موجب قولنامه معامله می کند و به خاطر عدم انجام تعهدات،قولنامه فسخ می‌شود و بعد شخص با رجوع به دفتر ثبت سند،باعلم به اینکه مأمور ثبت می داند سند قولنامه فسخ شده و اعتبار ندارد اقدام به ثبت رسمی ان می کند.

۱-عنصر مادی

الف)رفتار فیزیکی:

این جرم با انجام فعل و به صورت فعل مثبت واقع می‌شود و با ترک فعل واقع نمی گردد. بر اساس این ماده باید شخص تصدیقاتی را واقع سازد که خلاف واقع باشد. یعنی مطالب کذب و دروغین را ثبت و گزارش کند که واقعیت نباشد. به طور مثال کارشناس رسمی واحد افراز ثبتی در قرار کارشناسی خود بر خلاف واقع گزارش دهد و امری را به طور کذب تصدیق کند.

وکالت جرایم اقتصادی

ب)شرط لازم برای تحقق جرم:

-خلاف واقع بودن تصدیقات

-از کارمندان و مستخدمین اجزای ثبت باشد.

نتیجه حاصله: جرم مطلق است و به صرف گزارش خلاف واقع دادن، جرم واقع می‌شود.

عنصر معنوی: عالما و عامدا گزارش خلاف واقع دهد.در صورت اشتباه در موضوع و واقعیت امر مشمول نمی‌شود.

جرم جعل معنوی توسط مامورین و صاحبان دفاتر اسناد و املاک

به موجب ماده ی ۵۳۴ق.م.ا.،هر گاه مأمور ثبت اسناد عامدا مطالب منتسب به دیگری را به طور تحریف شده ای درج دهد مشمول جرم جعل معنوی می‌شود.به طور مثال مأمور تنظیم سند، میزان مهریه در سند رسمی ازدواج درج و به طور تحریف شده ای ان را کم یا زیاد وارد می کند. مجازات مقرر برای جرم جعل معنوی که غالبا توسط مأمورین رسمی قابل تحقق است،مجازات ماده ی ۵۳۴ق.م.ا. می‌باشد.

مجازات مقرر برای جرم جعل توسط مامورین و صاحبان دفاتر اسناد و املاک

با توجه به قسمت آخر ماده ی ۱۰۰ق.ث. مجازات مامور ثبت که مرتکب جعل گردیده است را در حکم جاعل اسناد رسمی میداند و چون این ماده به مصادیق جرم مادی توسط مامور رسمی ثبت پرداخته، در نتیجه مجازات جعل مربوطه در ماده ی ۵۳۲ق.م.ا. تعریف گردیده است. مجازات جرم مذکور از نوع درجه ۵ می‌باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات جرم مورد نظر  صلاحیت رسیدگی به جرم جعل دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. با توجه به اینکه ارتکاب مصادیق ارتکاب جرم جعل، در دفاتر ثبت ممکن می باشد، دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی می‌باشد.

کلاهبرداری اینترنتی

مشاوره حقوقی جعل اسناد توسط کارمندان وصاحبان دفاتر ثبت رسمی اسناد و املاک

در این مقاله سعی شد تا با بیان هر چه بیشتر نکات در مورد جرم جعل توسط کارمندان ثبت ، دفاتر ثبت و انواع ان مطالبی در اختیار شما قرار بگیرد، لذا برای مشاوره و راهنمایی بیشتر می توانید به موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت سرپرستی آقای محمدرضا مهری به عنوان بهترین وکیل در زمینه  امور کیفری جعل و دفاع در امور حقوقی، مراجعه نمایید.

 

امتیاز دهی به مقاله

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *