حکم جلب سیار

حکم جلب سیار

حکم جلب سیار


بررسی شرایط صدور حکم جلب سیار موضوع تحقیق امروز است.

سوالات شما، توسط کارشناسان و مشاوران حقوقی موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی مهر پارسیان، پاسخ داده خواهد شد.

انواع حکم جلب

حکم جلب سیار و عادی در مرحله تحقیقات

در مرحله تحقیقات مقدماتی و فقط در پرونده‌های کیفری، اعم از پرونده‌های چک، پرونده‌های کلاهبرداری، خیانت در امانت، آدم ربایی و انواع جرایم خانوادگی، در صورت عدم حضور متهم، پس از احضار و عدم اعلام عذر موجه، دستور دستگیری و جلب وی صادر می‌شود.

در بعضی از پرونده‌های مهم کیفری، مانند قتل، آدم ربایی، اقدام علیه نظام و اقدام به براندازی، نزاع دسته جمعی و جرایم مهم امنیتی، قاضی می‌تواند از ابتدا، حکم جلب سیار با حق ورود به منزل و مخفی گاه و دستور گشودن قفل را صادر نماید.

در هیچ پرونده حقوقی و اختلاف مالی، در مرحله تحقیقات جلب عادی و حکم جلب سیار صادر نخواهد شد.

حکم جلب سیار و حکم جلب عادی در مرحله اجرای حکم

در مرحله اجرای حکم کیفری، با توجه به اینکه متهم در آراء حضوری، تامین سپردده است، از وثیقه گذار یا کفیل متهم، خواسته می‌شود تا محکوم را جهت اجرای حکم به دادسرا معرفی نمایند.

مجازات کتک زدن زن حامله

در صورت عدم انجام تعهد توسط ضامن، علاوه بر ضبط وثیقه و وجه الکفاله حکم جلب سیار مجکوم صادر می‌شود تا با راهنمایی شاکی و محکوم له، نسبت به دستگیری وی اقدام شود.

در آراء غیابی کیفری نیز با توجه به عدم حضور محکوم، از ابتدا حکم جلب سیار، صادر شده و در اختیار شاکی قرار می گیرد.

در اجرای حکم پرونده‌های حقوقی، مانند مطالبه وجه چک، مطالبه ثمن معامله، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، مطالبه اجرت المثل و یا استرداد جهیزیه پگونه جلب بگیریم؟

در صورتی که پس از ابلاغ اجراییه و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم و یا پرداخت محکوم به اقدامی نشود و مالی هم به دایره اجرا معرفی ننماید، به درخواست خواهان یا محکوم له، حکم جلب سیار بدهکار صادر و در اختیار ذینفع یا وکیل وی قرار می گیرد.

صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار

حکم جلب کیفری، در مواقعی که مدارک و شواهد، نشان دهنده توجه اتهام به مشتکی عنه دارد و مشارالیه، بر اساس قانون، احضار شده و ظرف مهلت مقرر، بدون اعلام عذر موجه در دادسرای حاضر نشود، با درخواست شاکی و یا تشخیص مقام قضایی، صادر می‌شود.

حکم جلب عادی، با نشانی مشخص، موضوع مشخص و علت جلب، صادر شده و در اختیار شاکی و یا مرجع انتظامی قرار می گیرد.

حکم جلب عادی، معمولا از طلوع تا غروب آفتاب معتبر است و در صورت لزوم، ساعت اجرا به تشخیص بازپرس، افزایش می یابد.

در صورتی که متهم، خود را از دید مامورین مخفی نماید و این موضوع توسط مامورین گواهی شود، قاضی می‌تواند دستور ورود به منزل و مخفیگاه را صادر نماید.

وکیل کلاهبرداری در شهرری

عدم گشودن درب محل اختفا نیز، می‌تواند موجب صدور گشودن درب با کلیدساز توسط قاضی شود.

اما در مواردی، متهم، در نشانی اعلامی، سکونت ندارد و گریخته است.

در این حالت حکم جلب سیار، برای همان شهری که محل سکونت متهم است صادر می‌شود.

برگ جلب سیار، در اختیار شاکی قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافت، از طریق مامورین انتظامی نسبت به اجرای حکم جلب سیار و دستگیری متهم اقدام نماید.

در حکم جلب سیار هم می توان، حق ورود به منزل و مخفیگاه را به مامورین تفویض نمود.

این قاعده در حکم جلب کیفری، حکم جلب حقوقی، حکم جلب خانواده و حکم جلب اجرای حکم یکی است.

رضایت شاکی پس از صدور دستور دستگیری

در متن حکم جلب سیار و یا حکم جلب عادی، قاضی به صراحت قید می‌نماید که حکم جلب به چه دلیلی صادر شده است.

در جرایم قابل گذشت و یا محکومیت های مالی، اعلام گذشت شاکی خصوصی، می‌تواند موجب آزادی متهم دستگیر شده باشد.

در صورت پرداخت مبلغ محکوم به و جریمه دولتی در اجرای محکومیت مالی، شخص جلب شده، آزاد می‌شود.

اما در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی، تاثیری در اجرای حکم جلب سیار و یا اجرای حکم جلب عادی ندارد.

مقام قضایی، پس از دستگیری متهم و حضور وی در دادسرا یا دادگاه، تصمیم به ادامه بازداشت متهم و یا صدور قرار برای وی و یا معرفی به زندان جهت گذراندن دوران محکومیت وی را می‌دهد.

تکلیف مرجع انتظامی پس از اجرا

مرجع انتظامی، پس از اجرای حکم جلب سیار و دستگیری متهم یا محکوم، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، وی را نزد قاضی حاضر می‌نماید.

دادسرای ناحیه 36 تهران

در صورت عدم دستگیری متهم یا محکوم و اعتبار یکبار اجرای جلب، مراتب را جهت تمدید جلب سیار و یا صدور دستور تکمیلی یا اعطای حق ورود به منزل و مخفیگاه، با تهیه گزارش، به نظر مقام قضایی خواهد رساند.

در این مرحله، و در صورت معتبر بودن جلب و حق ورود یا دستگیری به دفعات، برای دفعات بعدی نیز اقدام خواهد نمود.

حقوق متهم جلب شده

صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در موارد تحقیقات مقدماتی کیفری، هیچ دلیلی بر مجرم بودن شخص جلب شده ندارد.

در بعضی موارد، شهودی که از حضور در تحقیقات کیفری استنکاف می ورزند و بازپرس علم بر شاهد بودن آن‌ها دارد، نیز، با دستور بازپرس، جهت استماع شهادت جلب می‌شوند.

مفاد برگ جلب سیار یا عادی، باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود و از وی خواسته شود تا به همراه مامورین نزد قاضی حاضر شود.

در صورت استنکاف، می توان به قوه قهریه متوسل شده و وی را تحت الحفظ منتقل نمایند.

بدون دستور قضایی، ضابطین جز در موارد جرم مشهود حق جلب متهم را ندارند. شخص جلب شده می‌تواند به وکیل خود اطلاع دهد تا با وی در مرجع قضایی حاضر شود.

جز در موارد مقاومت متهم، توسل به قوای قهریه توجیهی ندارد.

حکم جلب سیار با نیابت قضایی

در صورتی که متهم یا مجکوم در حوزه قضایی غیر از حوزه قضایی صدور حکم جلب سیار سکونت داشته و یا به شهر دیگری گریخته باشد، قاضی نسبت به اعطای نیابت قضایی با حق صدور حکم جلب سیار و دستگیری، اقدام می‌نماید.

کلاهبرداری در معامله

وکیل متخصص جهت اجرای حکم جلب سیار

در بسیاری از کشورها، پیدا کردن متهم از طریق پلیس و کارآگاه خصوصی صورت می‌گیرد.

در ایران با توجه به نبود این نهاد، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده، با درخواست استعلام از ثبت احوال، اداره دارایی، شرکت مخابرات و سایر نهادهای ذیربط مانند آموزش و پرورش، می‌تواند از آخرین محل سکونت متهم فراری مطلع شود.

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره همراه وکیل پایه یک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

۵/۵ - (۴۱ امتیاز)

۲۲ دیدگاه

 • سلام من حکم‌ جلب سیار یک کلاهبردار را دارم ایشون به قید ضمانت ازاده با اینکه چهار سال گذشته من هیچ اثری از متهم ندارم قاضی یک حکم جلب سیار به من داده ولی مثل پیدا یک سوزن در دریاست من چکار باید بکنم که قاضی ضامن ایشون را احظار کنه یا از طریق وثیقه پول من را بدهند با اینکه مکررا به دادسرا ناحیه ۱ الهیه میروم ولی جواب درستی نمیگیرم

 • سلام من حکم ورود به مخفیگاه دارم اگر متحم درب را باز نکرد مآموران در همان لحضه میتوانند به زور وارد شوند

 • سلام .منزلی خریداری کرده ام ولی مالک پایان کارندارد وسند بنامم‌نزده .زمین را رهن بانک برای دریافت وام گذاشته.حال که وی متواری ست.اهالی توان پرداخت اقساط وسود وام را ندارند .اگر بانک منزل رابه مزایده بگذارد ؛تکلیف ما چیست؟پولی به ما میرسه؟بانک از ما بعنوان متصرفین طلبکار نمیشود؟لطفا پاسخ بدین .ممنون

 • سلام من بابت جک محکوم به پرداخت ۵۵۰۰۰۰۰ هزارتومان شده ام که قاضی حکم تو قیف اموال و ورود به منزل داده که اموالی در آن منزل نداشتم قاضی الان حکم جلب صادر کرده چطور میتوانم این دیون را اعسار کنم و جلب را متوقف کنم

 • سلام من حکم جلب دارم نتونستم طرف رو پیدا کنم ازش یه شماره تماس دارم که فعاله و دست خودشه میتونم برای اون حکم ردیابی از دادگاه بگیرم؟

  • با سلام، با مراجعه به اجرای احکام می توانید درخواست ردیابی موبایل و نقطه زنی را درخواست نمایید. البته بسیاری از شعب اجرای احکام با این درخواست موافقت نمی نمایند.

 • سلام. من از کسی حکم جلب سیار دارم میتوانم از طریق اموزش و پرورش بفهمم فرزندش در مدام مدرسه است و از طریق فرزند منزل او را پیدا کنم. ممنون

  • با سلام، امکان درخواست از قاضی اجرای احکام در مورد اخذ استعلام از اداراتی همچون آموزش و پروش وجود دارد.

 • سلام من مبلغی بابت چک بدهکار بودم و در جلسات شورا حاضر نشدم یبار در خاست اعسار دادم ولی اشتباه کردم پیگیر نشدم و شاهد نبردم تا به اجراییه و حکم جلب رسید.لازم بذکر استبعد از اجرا با شاکی صحبت کردم و مبلغی را به کارتش انتقال دادم و قرار شد بصورت تقسیط بدهم ولی بهم رسید نداد و من دیگر بهش ندادم. دوباره در خاست اعسار دادم ک نوشته بود طبق بند دو ماده هشتادو چهار رد شده.الان راهی برای تقسیط بدهیم دارم؟؟

  • سلام، مستندات حضرتعالی می بایست رویت شود. امکان درخواست تعدیل تقسیط، با توجه به میزان اقساط ممکن است وجود داشته باشد.

 • با سلام
  شخصی به بنده بدهکار هست و الان دوساله که متواری هست ادرس منزل محل کار و برخی از اشناهاشو میدونم اما اونجاها نیست حکم جلب و ورود به منزل حتی استفاده از قوه قهریه و کلید ساز هم دارم ولی نتونستم این شخص رو دستگیر کنم الان دو ساله که خونشو کنترل میکنم اما امد و رفت نمیکنه از محل کارش هم متواری شده میخواستم ببینم کسی رو میشناسید که در ازای دستگیری این آقا مبلغی دریافت کنه و کار من رو راه بندازه یا خیر؟
  لطفا اگر میشناسید با شماره ۰۹۳۵۹۵۵۱۲۸۱ تماس بگیرید خیلی ممنونم

 • سلام
  برادر من بدون اطلاع خانواده ازدواج کرده و چندین ماه با خانواده همسرش زندگی کرد تا اینکه همسرش برای نفقه و مهریه ازش شکایت کرد الان برادر من معلوم نیست کجا رفته و کسی ازش خبر نداره ، خانواده همسرش آدرس منزل ما رو دارن و هر روز با مامور میان مزاحم میشن میخواستم راهنمایی کنید که چی کار کنیم دیگه نتونن بیان اینجا
  با تشکر

  • سلام حکم جلب فقط برای حوزه قضایی شهرستان و یا بخش صادر میشه و استانی یا کشوری نداره مگر در جرایم مهم و امنیتی که به همه نیروهای انتظامی ارسال بشه

 • سلام جناب دکتر مهری عزیز
  وقت بخیر،
  ما علیه شخصى که بهمون بدهکار بود حکم گرفتیم و حکم قطعى شده الان میخواهیم این آقا رو جلب کنیم پولمون و ازش بگیریم،این آقا در آدرس ثنا که داده زندگى نمیکنه و از طرفى هم استعلام گرفتیم هیچى به نامش نیست،من میتونم از دادورز پروندمون بخوام براى پیدا کردن محل زندگیش از طریق خط موبایلش نقطه زنى کنن؟

  • سلام و عرض احترام

   با عنایت به استعلام شماره یک مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ به شماره ثبت وارده ۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸، #نظریه مشورتی اداره کل حقوقى قوه قضائیه ،مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ى ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اجازه ى نقطه زنى جهت پى بردن به محل اختفاى محکوم علیه را مقنن به مقامات قضایی نداده است.

   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *