دادسرای ویژه روحانیت تهران

دادسرای ویژه روحانیت تهران

دادسرای ویژه روحانیت تهران، یکی از دادسراهای تخصصی و اختصاصی شهر تهران است که پیرو تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، به دستور بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، و آیین نامه بعدی ان در سال 1369 تشکیل گردید. وظیفه دادسرای ویژه روحانیت تهران، علاوه بر رسیدگی به جرایم و تخلفات خلاف شان روحانیون، حفظ شان و جایگاه نهاد روحانیت نیز می‌باشد. کما اینکه در آیین نامه تشکیل دادسرای ویژه روحانیت، پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و همچنین تذکر به روحانیون محترم نیز به عنوان یکی از رسالت های دادسرای ویژه روحانیت ذکر شده است. در بعضی از شهرها که دادسرای ویژه روحانیت تشکیل و دایر نشده است، دادسرای انقلاب، در موارد فوری و لزوم دخالت مقام قضایی در جرایمی که مرتکب ان روحانی باشد، امکان ورود و جمع آوری ادله را دارد. اما آشنایی با مفهوم روحانی، جرایم روحانیون، تخلفات روحانیون، اعمال خلاف شان روحانیت و همچنین سازمان و تشکیلات دادسرای ویژه روحانیت تهران، مورد بررسی و کنکاش دفتر وکالت محمدرضا مهری، وکیل پایه یک و قاضی سابق دادگستری قرار گرفته است. گروه وکلای مهر، وابسته به موسسه حقوقی و پژوهشی محمدرضا مهری، در تکمیل مطالب مرتبط با دادسرای ویژه روحانیت تهران، تحقیق حاضر را تکمیل نموده و در سایت رسمی محمدرضا مهری، حقوقدان و مدرس دانشگاه، منتشر خواهد نمود.

سوالات متداول درباره دادسرای ویژه روحانیت تهران

 • به چه کسی روحانی اطلاق می‌شود؟ آیا ممکن است فرد لباس شخصی هم مشمول تعریف روحانی باشد؟
 • صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت تهران در چه جرایمی است و شروع به رسیدگی در دادسرای ویژه روحانیت چگونه است؟
 • وکیل متخصص در دادسرای ویژه روحانیت تهران چگونه انتخاب می‌شود؟
 • آیا امکان اعتراض به قرارهای صادر شده در دادسرای ویژه روحانیت تهران برای شاکی وجود دارد؟
 • دعاوی حقوقی و مطالبات عادی اشخاص علیه روحانیون و روحانیون علیه اشخاص عادی در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟
 • آیا به شکایت فرد روحانی علیه اشخاص عادی هم در دادسرای ویژه روحانیت تهران رسیدگی می‌شود؟
 • موارد احاله پرونده در دادسرای ویژه روحانیت تهران کدام است و به دستور کدام مرجع انتخاب می‌شود؟
 • انتصاب دادستان ویژه روحانیت تهران با چه مقامی است؟

تعریف روحانی

بر اساس آیین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت، روحانی به کسی اطلاق می‌شود که ملبس به لباس روحانیت و یا مشغول به تحصیل در یکی از حوزه های علمیه سراسر کشور باشد. اشخاص روحانی که با لباس شخصی تردد می‌نمایند و یا شاغل در دستگاهها به صورت لباس شخصی باشند، اگر عرفا روحانی محسوب شوند، مشمول تعریف روحانی قرار می گیرند و رسیدگی به جرایم آن‌ها نیز در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت قرار دارد.

صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت تهران

دادسرای ویژه روحانیت و دادگاه ویژه روحانیت، برای اولین بار در سال 1358 به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی، بنا نهاده شد. در سال 1369، آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به تصویب مقام معظم رهبری قرار گرفته و برای اجرا به دادسرای ویژه روحانیت ارسال گردید. دادسرای ویژه روحانیت، علاوه بر رسیدگی به جرایم روحانیون طبق تعریف پیش گفته، نسبت به حفظ شان و جایگاه روحانیت از طریق پیشگیری از جرایم احتمالی اقدام می‌نماید. دادسرای ویژه روحانیت، در شهرهای تهران، اصفهان، قم، اهو از، کرمان، رشت، همدان و تبریز، دایر شده است. وظایف اصلی دادسرای ویژه روحانیت، پیشگیری از نفوذ افراد تبهکار به جامعه روحانیت و همچنین به کیفر رساندن روحانیون متخلف است. پیشگیری از تخلفات روحانیون و پیشگیری از وقوع جرم توسط روحانیون با تذکر و تبیین مسائل خلاف شان روحانیت، ارشاد روحانیون در موارد خلاف شان، رسیدگی به جرایم روحانیون و شکایت علیه روحانیون، رسیدگی به موضوعاتی که توسط مقام معظم رهبری به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع می‌شود، رسیدگی به اختلافات محلی که به روحانیت مرتبط است، عمده صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است. البته بنا به تصمیم دادستان ویژه روحانیت، پرونده‌های خاص که مرتبط با روحانیون باشد، قابل ارجاع به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است. با توجه به تخصصی و اختصاصی بودن دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و همچنین صلاحیت برتر این مرجع قضایی نسبت به سایر مراجع قضایی، وقوع اختلاف در صلاحیت با دادسرای ویژه روحانیت تهران متصور نیست و نظر دادستان ویژه روحانیت تهران در این گونه موارد اختلافی لازم الاتباع است.

جرایم روحانیون

علاوه بر جرایم عمومی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری ایران جرم بوده و برای آن‌ها مجازات تعیین شده است، ممکن است عملی که برای سایر افراد جامعه عادی بوده و جرم محسوب نشود، برای شخص روحانی به واسطه جایگاه بالای اجتماعی وی، جرم محسوب شود. حتی رسیدگی به تخلفات و امور خلاف شان روحانیت، ممکن است که برای شخص روحانی جرم محسوب شود و موجب محرومیت وی از به تن کردن لباس روحانیت و یا به اصطلاح، خلع لباس شود. دادسرای ویژه روحانیت تهران به جرایم ارتکابی روحانیون در حوزه قضایی استان تهران رسیدگی می‌نماید و با نظر دادستان ویژه روحانیت به جرایم روحانیون سایر شهرها هم امکان ورود دارد.

دادستان ویژه روحانیت

انتصاب دادستان ویژه روحانیت کشور، مستقیما توسط رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. دادستان ویژه روحانیت سایر شهرها، با حکم مستقیم دادستان ویژه روحانیت منصوب انجام می‌شود و سایر مقامات قضابی نیز با حکم  دادستان منصوب، به این سمت گمارده می‌شوند. رییس شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت و حاکم شرع شعبه اول نیز مستقیما توسط مقام معظم رهبری انتخاب و منصوب می‌شود.

نحوه رسیدگی در دادسرای ویژه روحانیت

با طرح شکایت شاکی و یا گزارش واصله از ارتکاب تخلف و یا جرم توسط شخص روحانی و ارجاع دادستان ویژه روحانیت، دادیار دادسرای ویژه نسبت به رسیدگی به موضوع اقدام می‌نماید. در مراحل رسیدگی، سعی در ایجاد صلح و سازش بین شاکی و روحانی مشتکی عنه خواهد شد و در صورت احراز جرم و یا تخلف و عدم گذشت شاکی و یا غیر قابل گذشت بودن موضوع، پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان، به دادگاه ویژه روحانیت همان حوزه ارجاع می‌شود. حکم دادگاه ویژه روحانیت قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت می باشد که فقط در تهران مستقر است. حکم دادگاه تجدید نظر، فقط از جانب روحانی مشتکی عنه قابل اعاده دادرسی می‌باشد. ذکر این نکته لازم است که فقط به شکایت های کیفری علیه روحانی در دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. دعاوی حقوقی و یا خانوادگی شخص روحانی و یا شکایت روحانی از اشخاص در محاکم عمومی دادگستری قابل طرح و رسیدگی است. به اتهامات شرکای جرم و معاونین جرم و کلیه افراد دخیل در پرونده‌های دادسرای ویژه روحانیت تهران، در دادسرای ویژه روحانیت انجام می‌شود.

نحوه رسیدگی در دادگاه ویژه روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت فقط به جرایمی رسیدگی می کند که با صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شده باشد. در صورتی که دادگاه ویژه روحانیت در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرم دیگری از سوی شخص یا اشخاص روحانی و مرتبط با آن‌ها برخورد نماید و موضوع در کیفر خواست قید نشده باشد، مجاز به رسیدگی می‌باشد. دادگاه ویژه روحانیت به عنوان حکم تکمیلی می‌تواند روحانی مجرم را به خلع لباس روحانیت محکوم نماید. امکان تعلیق اجرای مجازات روحانی مجرم نیز از سوی دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد.

نشانی دادسرای ویژه روحانیت تهران و حدود صلاحیت ان

دادسرای ویژه روحانیت تهران، در خیابان ولیعصر- سه راه زعفرانیه- خیابان مقدس اردبیلی- جنب فرمانداری شمیرانات واقع شده است و رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت استان تهران را بر عهده دارد. در مواردی که حسب صلاحدید دادستان منصوب، احاله پرونده ای به دادسرای ویژه روحانیت تهران ضرورت دارد، دادسرای ویژه روحانیت تهران، صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد.

وکیل دادسرای ویژه روحانیت

بر اساس مصو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، روحانی مشتکی عنه یا متهم، امکان انتخاب وکیل پایه یک دادگستری را فقط از بین روحانیونی دارد که به عنوان وکیل دادسرای ویژه روحانیت معرفی شده اند. اما شاکی می‌تواند وکیل غیر روحانی داشته باشد و این مصو به درباره مشتکی عنه و روحانی متهم مقرر شده است. جهت مشاوره حقوقی درباره صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت تهران و یا انتخاب وکیل پایه یک دادگستری جهت طرح شکایت در دادسرای ویژه روحانیت تهران، با دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل فرمایید.

5/5 - (39 امتیاز)

14 دیدگاه

 • باسلام
  احتراما به استحضار میرساند داماد اینجانب ،آقای مسعود صدری طلبه مدرسه معصومیه قم تاکنون چندین بار دخترم زهرا اعتدال را مورد ضرب و شتم قرار داده که آخرین پرونده ایشان که به تایید پزشکی قانونی هم رسیده و طرح شکایت در کلانتری شاهرود شهرستان بسطام شده است .ایشان با پیامکهای مختلف به دخترم ، اظهار کرده که چنانچه شکایت را پس نگیرد قصد دارد یکی از دوست دخترانش را به خانه بیاورد. دخترم از ترس جان به ما پناه آورده است .عاجزانه از آن مقام عالی قضاوت خواهشمندم من و دخترم را راهنمایی بفرمایید. موبایل 09381041416

 • با سلام . من در دادگاه روحانیت مشهد شکایتی بر علیعه یک روحانی کردم شکایتم بر مبنای این بود به عقد عقد در اوردن همسر قانونی شرعی من برای دیگری ودر جواب که دادگاه به من داداگاه فرموندن روحانی ما گول خورد و از لحاظ قانون جرم حساب نمیشه اخه این شد جواب حتی از شکایتم نه رای بهم دادن نه شماره برونده ای فقط تلفنی گزارش دادن شکایت شما رد شده از شما مشاوران عزیز راهنمایی کنید چطور من به حقم برسم 09154165604

  • برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
   راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری
   021-88795408
   021-88796143
   شماره های همراه
   09120067661
   09120067662
   09120067663
   09120067664
   09120067665
   تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
   09120067669
   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

 • باسلام بنده یک دوست روحانی داشتم سه سال پیش مبلغی از من گرفت وحالا نمیدهد میگوید هر کاری ازدستت بر میاد انجام بده چون رسید وچک ندارم ولی شاهد دارم تکلیف من چیست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • سلام، در یک همایشی در سال ۱۳۹۸مطابق با روز صنایع دستی حجت الاسلام نیکزاد سخنرانی کردند و فرمودند که هر هرمی، هرمی نیست و فعالیت در شرکت هرمی تلفیق هنر مشکل شرعی ندارد(استناد به فیلم مراسم) و این ها همه سنگ اندازی های دولت است
  به استناد به صحبت ایشان که فیلم سخنرانی ایشان به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده شد، تعداد کثیری از هم وطنان شروع به فعالیت کردند و بعد از گذشت بیش از یک سال حالا که مدیر عامل این شرکت دستگیر شده است، مال و وقت تمام چند هزار نفری که به استناد صحبت ایشان در این شرکت فعالیت کرده اند بر باد رفته است
  لطفا پیگیری نمایید

 • با سلام
  بنده یک کارگر نظافت چی هستم سه سال پیش منزل یک شخصی به عنوان کارگر نظافت چی رفتم. بعد از دو روز کار کردن و اعتماد با توجه به صحبت های این شخص این فرد خود را روحانی معرفی کرده و مبلغی از من در خواست کرد بابت دادن مهر مسکن پردیس اما به شرطه شش ماه و من هم با توجه به اینکه اعتماد من را جلب کرد همسرم ۱۲۰ گرم طلا داشت آن را فروخته و به این اقا دادم و به دلیل اینکه اعتماد بی جا کردم هیچ مدرکی از این شخص نگرفتم. این فرد وقتی از من درخواست مبلغ کرد شماره ی حساب خودش را نداد، در حال حاضر بنده با چهار سر عاله در حال آواره شدن هستم و این شخص میگوید هر کاری از دستت بر می اید انجام بده و کوتاهی نکن هیچ خانه ای به شما تعلق نمی گیرد و پول شما را هم نمیدهم.

  لـطــفــا راهنمایی کنید.به خدا قسم در حال چادر زدن در پارک هستم.

  • سلام میتونین به حساب شخصی که پول رو واریز کردین مراجعه کنید و یا دادخواست مطالبه وجه رو به استناد ماده 302 قانون مدنی به دادگاه حقوقی ارائه بدین

 • سلام پدر همسر بنده روحانی می‌باشند و در دادگستری شهرری قسمت حمایت از زنان بی سرپرست مشغول هستند و بنده از همسرم جدا شده ام و لوازم منزلی که پدرم برای بنده خریده بوده اند تلویزیون و لپ تاپ و فاکتور هم موجود هست به نام پدرم ایشون از خونه برده اند وهمه کارهای دختر که انجام میدهد از طرف پدرشان راهنمایی میشوند آیا میشود از شخص پدر زنم در دادگاه روحانیت شکایت کرد.

  • سلام اگر عنوان مجرمانه داشته باشه میتونین از طریق دادسرای ویژه روحانیت شکایت خودتون رو مطرح بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *